lượng từ trong tiếng anh

Lượng kể từ vô giờ đồng hồ Anh là gì? Cách sử dụng rời khỏi sao? Hãy nằm trong VUS thám thính hiểu ngay lập tức nội dung bài viết bên dưới và phần mềm vô rèn luyện trải qua bài bác luyện bên dưới nhằm mục tiêu đánh giá cường độ hiểu của những người học tập về điểm ngữ pháp này nhé!

Lượng kể từ vô giờ đồng hồ Anh là gì?

Lượng kể từ vô giờ đồng hồ Anh (Quantifiers) là những kể từ dùng để làm chỉ cường độ, con số hoặc gia tốc của một danh kể từ. Nhằm mục tiêu thể hiện nay vấn đề rõ rệt rộng lớn về lượng, chung người nghe/người phát âm hiểu sâu sắc rộng lớn về văn cảnh. Một con số kể từ thông thường gặp gỡ như: “some”, “many”, “much”, “few”, “a few”, “enough”, “less”,…

Bạn đang xem: lượng từ trong tiếng anh

Ví dụ: 

 • I have a little money saved up for my vacation. (Tôi mang trong mình 1 không nhiều chi phí tiết kiệm ngân sách và chi phí nhằm chuồn ngủ mát)
 • She didn’t have much time to lớn prepare for the exam. (Cô ấy không tồn tại nhiều thời hạn nhằm sẵn sàng mang lại kỳ thi)
lượng từ trong tiếng anh

Cách sử dụng lượng kể từ giờ đồng hồ Anh

Cách sử dụng Few – A Few

Fewa few là những lượng kể từ đứng trước danh kể từ điểm được số nhiều.

Few/A few + N điểm được số nhiều + V (số nhiều)

 • Few: không nhiều, rất rất không nhiều, gần như là không tồn tại.
 • A few: một lượng nhỏ, một vài ba, một vài.

Ví dụ:

 • There were few people at the các buổi party, so sánh it felt a bit lonely. (Có rất rất không nhiều người bên trên buổi tiệc, nên xúc cảm khá cô đơn)
 • I have a few friends coming over for dinner tonight. (Tôi mang trong mình 1 vài ba người các bạn sẽ cho tới mái ấm sử dụng bữa tối nay)

Cách sử dụng Little – A Little

Little và a little là những lượng kể từ tiếp tục đứng trước danh kể từ ko điểm được.

Little/A little + N ko điểm được + V (số ít)

 • Little: không nhiều, gần như là ko có 
 • A little: một không nhiều, một chút ít (không nhiều vẫn đầy đủ dùng).

Ví dụ:

 • There is little hope that the situation will improve without significant changes. (Có rất rất không nhiều kỳ vọng rằng tình hình tiếp tục nâng cao nếu như không tồn tại những thay cho thay đổi đáng chú ý.)
 • I’m feeling better today; I have a little more energy phàn nàn yesterday. (Tôi cảm nhận thấy đảm bảo chất lượng rộng lớn hôm nay; tôi đem một chút ít tích điện rộng lớn đối với hôm qua)

Chú ý: Little còn tồn tại nghĩa không giống là nhỏ bé xíu, đáng yêu nếu như ở dạng tính kể từ. 

Ví dụ: Her daughter is just a little girl. (Con gái của cô ý ấy là một trong những cô bé)

Cùng công ty đề: Tổng ăn ý những dạng bài bác luyện lượng kể từ kèm cặp đáp án chi tiết

Cách sử dụng Some – Any

– Some

Some + N điểm được số nhiều + V (số nhiều)Some + N ko điểm được + V (số ít)

 • “Some” kết phù hợp với danh kể từ điểm được Có nghĩa là “một vài”.
 • “Some” kết phù hợp với danh kể từ ko điểm được Có nghĩa là “một ít” và sử dụng vô câu xác định.

Ví dụ:

 • Could you pass bu some water, please? (Bạn rất có thể mang lại tôi một lượng nước không?)
 • We’re going to lớn have some guests over for dinner tonight. (Chúng tôi sẽ có được một vài khách hàng cho tới mái ấm sử dụng bữa tối tối ni.)

– Any

Any + N điểm được số nhiều + V (số nhiều)Any + N ko điểm được + V (số ít)

 • “Any” kèm theo với danh kể từ điểm được số nhiều Có nghĩa là “một vài”; 
 • “Any” kèm theo với danh kể từ ko điểm được Có nghĩa là “một ít”. 

Ngoài rời khỏi, “any” Có nghĩa là bất kể cái nào là, bất kể ai, bất kể đồ vật gi vô câu dạng xác định, 

Lưu ý: Any thông thường sử dụng vô câu phủ lăm le hoặc nghi kị vấn.

Ví dụ:

 • Have you received any updates about the project? (Bạn đã nhận được được ngẫu nhiên vấn đề update nào là về dự án công trình chưa?)
 • She didn’t find any available seats at the movie theater. (Cô ấy không tìm kiếm thấy ngẫu nhiên ghế rỗng nào là bên trên rạp chiếu phim.)

Cách sử dụng Much – Many

– Much (nghĩa là nhiều) thông thường kèm theo với danh kể từ số không nhiều ko điểm được và sử dụng vô câu nghi kị vấn và phủ lăm le.

Ví dụ: 

 • I don’t have much time to lớn spare today. (Tôi không tồn tại nhiều thời hạn rảnh hôm nay)
 • How much tự you know about the history of this place? (Bạn biết từng nào về lịch sử hào hùng của điểm này?)

– Many (nghĩa là nhiều) chuồn kèm với danh kể từ số nhiều điểm được.

Ví dụ: 

 • There are many boys waiting in line for tickets. (Có thật nhiều chàng trai đang được đợi vô mặt hàng để sở hữ vé)
 • How many languages can she speak fluently? (Cô ấy nói cách khác thuần thục từng nào ngôn ngữ?)

Cách sử dụng No – None

– No có tức thị “không, ko có” và kèm theo với danh kể từ điểm được và ko điểm được.

Ví dụ:

 • No dogs are allowed in the restaurant. (Không đem chó nào là được quy tắc vô nhà hàng quán ăn.)
 • There is no milk left in the fridge. (Không còn sữa nào là trong gầm tủ giá thành.)

– None đem nghĩa làkhông”, “không cái nào”, “không việc gì”. “None” đem công dụng là đại kể từ, thay cho thế mang lại danh kể từ hoặc sử dụng như công ty ngữ hoặc tân ngữ.

Ví dụ:

 • I asked for a piece of cake, but there was none left. (Tôi vẫn đòi hỏi một miếng bánh, tuy nhiên không có gì miếng nào là nữa)
 • None of the students understood the complex math problem. (Không đem học viên nào là hiểu rõ việc học tập phức tạp)

Cách sử dụng Enough

Enough Có nghĩa là “đủ” và đứng trước cả danh kể từ điểm được và ko điểm được. Bên cạnh đó, enough đứng sau tính kể từ. 

Ví dụ: 

 • I have enough money to lớn buy the concert tickets. (Tôi đem đầy đủ chi phí để sở hữ vé concert.)
 • He didn’t lập cập fast enough to lớn win the race. (Anh ấy ko chạy đầy đủ thời gian nhanh nhằm thắng lợi cuộc đua.)

Cách sử dụng Less

Less kèm theo với danh kể từ số không nhiều ko điểm được và Có nghĩa là “ít hơn”.

Ví dụ: 

 • She had less time to lớn complete the task phàn nàn she had anticipated. (Cô ấy đem không nhiều thời hạn rộng lớn nhằm hoàn thành xong trọng trách đối với dự trù của tớ.)
 • He consumed less sugar in his diet to lớn improve his health. (Anh ấy hấp phụ không nhiều lối vô cơ chế thức ăn nhằm nâng cao sức mạnh.)

Cách sử dụng A large number of, Plenty of, A great number of, A lot of, Lots of

Các lượng kể từ này đều Có nghĩa là “nhiều” và sử dụng vô câu xác định.

Ví dụ:

 • A large number of students attended the workshop on coding. (Một con số rộng lớn học viên vẫn tham gia buổi hội thảo chiến lược về xây dựng.)
 • She has a lot of experience in managing teams. (Cô ấy đem thật nhiều kinh nghiệm tay nghề trong các công việc vận hành group.)

Xây dựng nền tảng vững chãi, nâng tầm tài năng nằm trong kho tàng: Bí quyết học tập giờ đồng hồ Anh

Động kể từ theo gót sau lượng từ

 • Số thập phân, phân số, sự giám sát và đo lường + động kể từ số ít

Ví dụ: Half past of an hour is 30 minutes. (1 phần 2 của một giờ đồng hồ đeo tay là nửa tiếng.)

 • Half, part, a lot + of + danh kể từ số nhiều + động kể từ số nhiều

Ví dụ: A lot of my friends want to lớn go to lớn the cinema. (Nhiều người chúng ta của tôi mong muốn chuồn coi phim.)

 • No + danh kể từ số không nhiều + động kể từ số ít

Ví dụ: No mèo sleeps on the couch. (Không đem con cái mèo nào là ngủ bên trên sofa.)

 • No + danh kể từ số nhiều + động kể từ số nhiều

Ví dụ: No cars park in this area. (Không đem xe cộ khá nào là đỗ ở điểm này.)

 • The number of + danh kể từ số nhiều + động kể từ số ít

Ví dụ: The number of students attending the seminar is increasing. (Số lượng học viên tham gia buổi hội thảo chiến lược đang được tạo thêm.

 • A number of + danh kể từ số nhiều + động kể từ số nhiều

Ví dụ: A number of people are attending the conference. (Một số người đang được tham gia hội nghị.)

Bài luyện lượng kể từ vô giờ đồng hồ Anh

lượng từ trong tiếng anh

Bài luyện 1: Chọn kể từ phù hợp nhằm điền vô điểm rỗng.

1. There are _______ students in the classroom.

2. She has _______ money to lớn buy a new xế hộp.

3. He ate _______ cookies for dessert.

4. I have _______ friends who can help bu.

5. There is _______ sugar in the bowl.

6. How _______ books have you read this year?

7. She doesn’t have _______ patience to lớn wait.

8. I have _______ oranges left.

9. They have _______ time to lớn finish the project.

10. _______ people attended the conference.

Đáp án: 

12345
manyenougha fewsomelittle
678910
manyenougha fewenougha large number of

Bài luyện 2: Chọn đáp án trúng nhất

1. He has _______ experience in trang web design.

a) no

b) some

Xem thêm: bật chế độ tối trên facebook

c) any

d) a lot of

2. I have _______ time to lớn finish this assignment before the deadline.

a) few

b) a little

c) plenty of

d) a great number of

3. Are there _______ students in the library?

a) a few

b) much

c) a lot of

d) any

4. We need to lớn buy _______ apples for the pie.

a) some

b) several

c) no

d) many

5. There is _______ sugar left in the bowl.

a) no

b) a little

c) much

d) a great number of

6. He doesn’t have _______ experience in woodworking.

a) little

b) any

c) many

d) a few

7. How _______ milk is left in the refrigerator?

a) many

b) no

c) some

d) plenty of

8. _______ people attended the sự kiện last night.

a) A few

b) Much

c) Any

d) A large number of

9. We have _______ time to lớn prepare for the presentation.

a) no

b) a little

c) many

d) enough

10. They have _______ money to lớn buy a new xế hộp.

a) enough

b) many

c) much

d) any

Đáp án:

Câu12345678910
Đáp ánDBCDBDBADA

Phát triển năng lực Anh ngữ chuẩn chỉnh với những công tác học tập chuẩn chỉnh quốc tế

Ngữ pháp là nền tảng khôn xiết cần thiết mang lại ngẫu nhiên ai học tập Ngoại ngữ và giờ đồng hồ Anh cũng ko nước ngoài lệ. Lượng kể từ vô giờ đồng hồ Anh phát biểu riêng rẽ và toàn bộ những điểm ngữ pháp phát biểu công cộng yên cầu bạn phải hiểu và nắm rõ nếu như muốn nâng lên năng lực Anh ngữ hơn hẳn. Do ê, VUS kiến thiết những khóa huấn luyện với unique giảng dạy dỗ và huấn luyện và giảng dạy chuẩn chỉnh quốc tế nhằm mục tiêu chung học tập viên trở nên tân tiến tài năng giờ đồng hồ Anh một cơ hội trọn vẹn, đạt được tiềm năng vô sau này.

Tìm hiểu những khóa huấn luyện bên trên VUS sau đây:

 • Khóa học tập giờ đồng hồ Anh THCS – Young Leaders ( 11 – 15 tuổi) nhằm mục tiêu tu dưỡng và đẩy mạnh tiềm năng hướng dẫn mang lại học viên cung cấp trung học cơ sở với năng lực Anh ngữ vững chãi.
 • Luyện ganh đua nâng cao, không ngừng mở rộng kiến thức và kỹ năng thực tiễn, nâng cao 4 tài năng Nghe – Nói – Đọc – Viết, nâng tầm band điểm IELTS thần tốc nằm trong IELTS ExpressIELTS Expert
 • Mở rời khỏi thời cơ thăng tiến thủ vô việc làm, thoải mái tự tin đoạt được tiềm năng và ước mơ, tiếp bước thành công xuất sắc nằm trong khóa huấn luyện Tiếng Anh tiếp xúc iTalk.
 • Khơi dậy niềm yêu thương quí, động lực học tập Anh ngữ kể từ số lượng 0, thi công nền tảng Anh ngữ vững chãi nằm trong khóa huấn luyện giờ đồng hồ Anh cho những người mất mặt gốc – English Hub.

Nội dung học tập chuẩn chỉnh quốc tế với nhiều chủng loại chủ thể, tương quan thẳng cho tới cuộc sống, xã hội nhằm mục tiêu không những nhắm đến việc trở nên tân tiến trọn vẹn tài năng Tiếng Anh mà còn phải không ngừng mở rộng kiến thức và kỹ năng nhiều nghành. Song tuy nhiên với này là tiến độ học tập tinh ma gọn gàng, mang tính chất phần mềm cao và tận dụng tối đa tối nhiều thời hạn Trước – Trong – Sau buổi học tập với mục tiêu một vừa hai phải học tập, một vừa hai phải ôn luyện mang lại học tập viên rất có thể đạt hiệu suất cao học hành và tiến thủ cỗ vượt lên trước bậc. 

Đội ngũ rộng lớn 2.700 nghề giáo chiếm hữu trình độ chuyên môn trình độ cao với 100% đem chứng từ giảng dạy dỗ nước ngoài ngữ chuẩn chỉnh quốc tế như TESOL, CELTA hoặc tương tự TEFL. Giáo viên là những người dân chiếm hữu trình độ chuyên môn trình độ cao, tiếp tục theo gót sát và chỉ dẫn thẳng chung học tập viên thâu tóm và hiểu bài học kinh nghiệm nhanh gọn.

Xem thêm: đơn xin thăm gặp phạm nhân

Với sát 30 năm trở nên tân tiến và thay đổi không ngừng nghỉ về unique giảng dạy dỗ và huấn luyện và giảng dạy,… VUS vẫn chiếm hữu hơn 180.000 học tập viên đạt chứng từ quốc tế như: Starters, Movers, Flyers, KET, PET, IELTS,… Đây là số lượng kỷ lục bên trên nước ta. 

 • Hơn 2.700.000 mái ấm gia đình Việt lựa chọn VUS là môi trường xung quanh học hành và trở nên tân tiến tài năng hơn hẳn.
 • Hơn 70 cơ sở xuất hiện bên trên từng 3 miền bên trên toàn nước với 18 tỉnh/thành phố rộng lớn và 100% hạ tầng của VUS đạt được ghi nhận tự NEAS.
 • Đối tác của những NXB đáng tin tưởng toàn thế giới như British Council, National Geographic Learning, Oxford University Press, Macmillan Education,…
 • Đối tác kế hoạch hạng PLATINUM của Hội đồng Anh (British Council).
lượng từ trong tiếng anh

Trên đấy là toàn cỗ kiến thức và kỹ năng lý thuyết tương tự bài bác luyện áp dụng về lượng kể từ vô giờ đồng hồ Anh. Mong rằng nội dung bài viết mang lại cho chính mình phát âm kiến thức và kỹ năng hữu ích và chung nâng cao trình độ chuyên môn giờ đồng hồ Anh đảm bảo chất lượng rộng lớn. Hãy theo gót dõi trang web VUS nhằm tìm hiểu thêm tăng nhiều xem thêm không giống nhé!

Có thể chúng ta quan lại tâm:

 • Thì lúc này đơn (Simple Present): Công thức, tín hiệu và bài bác tập
 • Tân ngữ vô giờ đồng hồ Anh: Khái niệm, những loại và kiểu dáng tân ngữ
 • Quá khứ đơn và Quá khứ tiếp diễn: Giống và không giống nhau những gì?