luật phòng cháy chữa cháy

Luật Phòng cháy trị cháy tiên tiến nhất và những văn bạn dạng (Nghị ấn định, Thông tư) chỉ dẫn thực hành về chống cháy trị cháy; chi tiêu chuẩn chỉnh phòng cháy chữa cháy 2023.

Bạn đang xem: luật phòng cháy chữa cháy

Luật Phòng cháy trị cháy

Luật Phòng cháy trị cháy ko quy ấn định đánh giá về chống cháy, trị cháy và cứu vãn nàn cứu hộ cứu nạn, phòng tránh CNCH nhằm thực hiện địa thế căn cứ quy ấn định rõ ràng ở văn bạn dạng bên dưới Luật. phần lớn công ty đem đầy đủ ĐK về hạ tầng vật hóa học, nhân loại tiến hành những sinh hoạt ở nhiều nghành marketing cty chống cháy trị cháy, thỏa mãn nhu cầu nhu yếu quan trọng của những cơ sở, tổ chức triển khai, hạ tầng trong những lúc hiện tại nhập luật ko quy ấn định.

Do cơ, nhằm lần hiểu về Luật Phòng cháy trị cháy, nội dung bài viết sau tiếp tục tổ hợp Luật phòng cháy chữa cháy, Nghị ấn định, thông tư và những văn bạn dạng chỉ dẫn thực hành tiên tiến nhất hiện tại hành, được phân loại theo dõi từng chủ thể.

Xem thêm: cách vẽ nàng tiên bướm

Tải không tính tiền sách Luật phòng cháy chữa cháy và những văn bạn dạng phía dẫn: TẠI ĐÂY

Xem thêm: bản vẽ lắp cơ khí

Quy ấn định chung về công tác chống cháy và trị cháy

 • Văn bạn dạng thống nhất Luật Phòng cháy và trị cháy năm 2001 và Luật sửa đổi
  • Luật chống cháy và trị cháy sửa thay đổi năm 2013
 • Luật Phòng cháy trị cháy giờ đồng hồ Anh - Law on fire prevention and fighting

Nghị ấn định, thông tư chỉ dẫn cộng đồng về công tác chống cháy và trị cháy, cứu vãn nàn, cứu vãn hộ

 • Nghị ấn định 136/2020/NĐ-CP chỉ dẫn Luật Phòng cháy và trị cháy và Luật Phòng cháy và trị cháy sửa thay đổi (Hiệu lực 10/01/2021)
  • Thông tư 149/2020/TT-BCA chỉ dẫn thực hành Luật Phòng cháy và trị cháy và Luật Phòng cháy và trị cháy sửa thay đổi và Nghị ấn định 136/2020/NĐ-CP chỉ dẫn Luật Phòng cháy và trị cháy và Luật Phòng cháy và trị cháy sửa đổi (Hiệu lực 20/02/2021)
 • Nghị ấn định 83/2017/NĐ-CP quy ấn định về công tác làm việc cứu vãn nàn, cứu hộ cứu nạn của lực lượng chống cháy và trị cháy
  • Thông tư 08/2018/TT-BCA về phía dẫn Nghị ấn định 83/2017/NĐ-CP quy ấn định về công tác làm việc cứu vãn nàn, cứu hộ cứu nạn của lực lượng chống cháy và trị cháy
 • Thông tư 02/2023/TT-BCA quy ấn định về công tác làm việc huấn luyện và giảng dạy nhiệm vụ trị cháy và cứu vãn nàn, cứu hộ cứu nạn nhập Công an nhân dân
 • Nghị ấn định 144/2021/NĐ-CP quy ấn định về xử trừng trị vi phạm hành chủ yếu trong nghành nghề chống cháy, trị cháy; cứu vãn nàn, cứu vãn hộ

Chỉ thị, ra quyết định của Thủ tướng tá nhà nước về công tác cứu vãn nàn, cứu hộ cứu nạn của lực lượng chống và trị cháy

 • Quyết ấn định 369/TTg về sự việc lấy ngày 4/10 thường niên là ngày chống cháy, trị cháy toàn dân
 • Chỉ thị 1634/CT-TTg về đẩy mạnh chỉ huy tiến hành một số trong những trọng trách cung cấp bách trọng tâm nhập công tác làm việc chống cháy trị cháy và cứu vãn nàn, cứu vãn hộ
 • Quyết ấn định 1110/2012/QĐ-TTg phê duyệt đề án “Quy hoạch tổng thể khối hệ thống hạ tầng của lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và CNCH cho tới năm 2020 tầm nhìn cho tới 2030"

Quy ấn định về cắt cử trách cứ nhiệm và mối liên hệ kết hợp nhập công tác làm việc chống cháy trị cháy

 • Nghị ấn định 78/2011/NĐ-CP quy ấn định việc kết hợp đằm thắm Sở Công an với Sở Quốc chống nhập tổ chức triển khai tiến hành công tác làm việc chống cháy và trị cháy so với hạ tầng quốc phòng
  • Thông tư liên tịch 03/2014/TTLT-BCA-BQP chỉ dẫn Nghị ấn định 78/2011/NĐ-CP quy ấn định việc kết hợp đằm thắm Sở Công an với Sở Quốc chống nhập tổ chức triển khai tiến hành công tác làm việc chống cháy và trị cháy so với hạ tầng quốc phòng
 • Thông tư 55/2020/TT-BCA quy ấn định về cắt cử trách cứ nhiệm và mối liên hệ kết hợp nhập công tác làm việc khảo sát, giải quyết và xử lý vụ cháy, nổ của lực lượng Công an nhân dân

Quy ấn định tương quan âu phục, phương tiện đi lại chống cháy trị cháy, cơ chế so với lực lượng nhập cuộc PCCC

 • Thông tư 17/2021/TT-BCA quy ấn định về quản lý và vận hành, bảo vệ, bảo trì phương tiện đi lại chống cháy, trị cháy và cứu vãn nàn, cứu hộ cứu nạn (hiệu lực 22/3/2021)
 • Thông tư 48/2015/TT-BCA quy ấn định về âu phục trị cháy của lực lượng dân chống, lực lượng chống cháy và trị cháy hạ tầng, lực lượng chống cháy và trị cháy thường xuyên ngành
 • Thông tư 150/2020/TT-BCA quy ấn định về chuẩn bị phương tiện đi lại chống cháy, trị cháy và cứu vãn nàn, cứu hộ cứu nạn cho tới lực lượng dân chống, lực lượng chống cháy và trị cháy hạ tầng, lực lượng chống cháy và trị cháy thường xuyên ngành
 • Thông tư 60/2015/TT-BCA quy ấn định về chi tiêu chuẩn chỉnh, ấn định nấc chuẩn bị phương tiện đi lại chống cháy, trị cháy và cứu vãn nàn, cứu hộ cứu nạn cho tới lực lượng Cảnh sát chống cháy và trị cháy
 • Thông tư liên tịch 04/2009/TTLT/BXD-BCA chỉ dẫn cung cấp nước chống cháy, trị cháy bên trên khu đô thị và quần thể công nghiệp
 • Thông tư 04/2021/TT-BLĐTBXH về phía dẫn cơ chế so với người được điều động, kêu gọi thẳng trị cháy, đáp ứng trị cháy, member team dân chống, team chống cháy và trị cháy hạ tầng và thường xuyên ngành nhập cuộc huấn luyện và giảng dạy, tu dưỡng nhiệm vụ chống cháy và trị cháy (hiệu lực 15/8/2021)

Mức thu, cơ chế thu, nộp, quản lý và vận hành và dùng những phí tương quan cho tới nghành PCCC

 • Văn bạn dạng thống nhất 52/VBHN-BTC năm 2019 thống nhất Thông tư quy ấn định nấc thu, cơ chế thu, nộp, quản lý và vận hành và dùng phí thẩm ấn định phê duyệt design chống cháy và trị cháy
 1. Thông tư 258/2016/TT-BTC quy ấn định nấc thu, cơ chế thu, nộp, quản lý và vận hành và dùng phí thẩm ấn định phê duyệt design chống cháy và trị cháy
 2. Thông tư 52/2019/TT-BTC sửa thay đổi Thông tư 258/2016/TT-BTC

Quy ấn định về chống cháy và trị cháy nhập ngành ngành nghề nghiệp marketing đem điều kiện

 • Thông tư 08/2019/TT-BCA về Danh mục thành phầm, sản phẩm & hàng hóa đem kỹ năng khiến cho mất mặt đáng tin cậy nằm trong trách cứ nhiệm quản lý và vận hành của Sở Công an (Hiệu lực 10/5/2019)
 • Nghị ấn định 96/2016/NĐ-CP quy ấn định ĐK về an toàn, trật tự động so với một số trong những ngành, nghề nghiệp góp vốn đầu tư marketing đem điều kiện
  • Thông tư 42/2017/TT-BCA chỉ dẫn Nghị ấn định 96/2016/NĐ-CP

Văn bạn dạng chỉ dẫn về bảo đảm cháy, nổ bắt buộc

 • Nghị ấn định 23/2018/NĐ-CP quy ấn định về bảo đảm cháy, nổ bắt buộc
 • Nghị ấn định 97/2021/NĐ-CP sửa thay đổi Nghị ấn định 23/2018/NĐ-CP về bảo đảm cháy, nổ bắt buộc

Một số chi tiêu chuẩn chỉnh chuyên môn vương quốc tương quan cho tới lĩnh vực phòng cháy và trị cháy

 • Quyết ấn định 914/QĐ-BKHCN năm 2009 công tía chi tiêu chuẩn chỉnh vương quốc về Phòng cháy trị cháy, Phương tiện chống cháy trị cháy, Hệ cai trị cháy bởi vì khí và Phương tiện trị cháy
  • Tiêu chuẩn chỉnh vương quốc TCVN 4878:2009 về Phòng cháy và trị cháy - Phân loại cháy
  • Tiêu chuẩn chỉnh vương quốc TCVN 5740:2009 về Phương tiện chống cháy trị cháy - Vòi đẩy trị cháy
  • Tiêu chuẩn chỉnh vương quốc TCVN 7161-1:2009 về Hệ cai trị cháy bởi vì khí - Phần 1: Yêu cầu chung
  • Tiêu chuẩn chỉnh vương quốc TCVN 7161-9:2009 về Hệ cai trị cháy bởi vì khí - Phần khí trị cháy HFC-227ea
  • Tiêu chuẩn chỉnh vương quốc TCVN 7161-13:2009 về Hệ cai trị cháy bởi vì khí - Phần khí trị cháy IG - 100
  • Tiêu chuẩn chỉnh vương quốc TCVN 8060:2009 về Phương tiện trị cháy - Vòi trị cháy
 • Quy chuẩn chỉnh chuyên môn Quốc gia QCVN 06:2010/BXD về đáng tin cậy cháy cho tới căn nhà và công trình
 • Tiêu chuẩn chỉnh nước ta TCVN 3890:2009 về phương tiện đi lại chống cháy và trị cháy cho tới căn nhà và công trình xây dựng - chuẩn bị, sắp xếp, đánh giá và bảo dưỡng
 • Tiêu chuẩn chỉnh nước ta TCVN 5040:1990 về vũ khí chống cháy và trị cháy - Ký hiệu hình vẽ sử dụng bên trên sơ đồ vật chống cháy
 • Tiêu chuẩn chỉnh nước ta TCVN 7435-1:2004 về chống cháy, trị cháy - Bình trị cháy cầm tay và xe pháo đẩy trị cháy - Phần 1: Lựa lựa chọn và tía trí
 • Tiêu chuẩn chỉnh Việt Nam TCVN 7435-2:2004 (ISO 11602-2 : 2000) về chống cháy, trị cháy - bình trị cháy cầm tay và xe pháo đẩy trị cháy - phần 2: đánh giá và bảo dưỡng
 • Thông tư 57/2015/TT-BCA chỉ dẫn về chuẩn bị phương tiện đi lại chống cháy và trị cháy so với phương tiện đi lại giao thông vận tải cơ giới lối bộ
 • Thông tư 148/2020/TT-BCA sửa thay đổi Thông tư 57/2015/TT-BCA chỉ dẫn về chuẩn bị phương tiện đi lại chống cháy và trị cháy so với phương tiện đi lại giao thông vận tải cơ giới lối bộ
 • Nghị ấn định 35/2003/NĐ-CP quy ấn định cụ thể thực hành một số trong những điều của Luật Phòng cháy và trị cháy
 • Danh mục hạ tầng nằm trong diện cần đem giấy má ghi nhận đầy đủ ĐK về chống cháy và trị cháy trước lúc tiến hành hoạt động
 • Nghị ấn định 46/2012/NĐ-CP sửa thay đổi, bổ sung cập nhật một số trong những điều của Nghị ấn định 35/2003/NĐ-CP
 • Danh mục dự án công trình, công trình xây dựng nằm trong diện cần design và thẩm duyệt về chống cháy và trị cháy
 • Thông tư 04/2004/TT-BCA chỉ dẫn thực hành Nghị ấn định 35/2003/NĐ-CP
 • Thông tư 41/2007/TTLT-BTC-BCA chỉ dẫn tiến hành một số trong những điều của Nghị ấn định 130/2006/NĐ-CP quy ấn định cơ chế bảo đảm cháy, nổ bắt buộc
 • Nghị ấn định 72/2009/NĐ-CP quy ấn định ĐK về an toàn, trật tự động so với một số trong những ngành, nghề nghiệp marketing đem điều kiện
 • Thông tu 33/2010/TT-BCA quy ấn định rõ ràng về ĐK ANTT so với một số trong những ngành, nghề nghiệp marketing đem điều kiện
 • Quyết ấn định 44/2012/QĐ-TTg quy ấn định về công tác làm việc cứu vãn nàn, cứu hộ cứu nạn của lực lượng chống và trị cháy
 • Nghị ấn định 130/2006/NĐ-CP quy ấn định cơ chế bảo đảm cháy, nổ bắt buộc
 • Thông tư 220/2010/TT-BTC chỉ dẫn bảo đảm cháy, nổ bắt buộc
 • Thông tư 14/TT-BCA thời điểm năm 2012 phát hành hạng mục thành phầm, sản phẩm & hàng hóa đem kỹ năng khiến cho mất mặt đáng tin cậy nằm trong trách cứ nhiệm quản lý và vận hành của Sở Công an
 • Nghị ấn định 79/2014/NĐ-CP chỉ dẫn Luật Phòng cháy và trị cháy và Luật Phòng cháy và trị cháy sửa đổi
 • Thông tư 66/2014/TT-BCA chỉ dẫn Nghị ấn định 79/2014/NĐ-CP
 • Thông tư 36/2018/TT-BCA sửa thay đổi Thông tư 66/2014/TT-BCA
 • Nghị ấn định 167/2013/NĐ-CP xử trừng trị vi phạm hành chủ yếu trong nghành nghề chống cháy và trị cháy