liệt kê các phần tử của tập hợp

Liệt kê những thành phần của từng tụ hợp sau: a) M={x ∈N |10 ≤x<15} Giải toán 6 liên kết trí thức với cuộc sống

Bài 1.15 trang 14 Toán 6 tập luyện 1

Giải bài bác tập luyện Toán lớp 6: Bài 1.15 trang 14 được GiaiToan chỉ dẫn gom những học viên rèn luyện về dạng bài bác tính thời gian nhanh. Hi vọng tư liệu này gom những em học viên tự động gia tăng kỹ năng và kiến thức, rèn luyện và nâng lên cơ hội giải bài bác tập luyện Toán lớp 6. Mời những em với mọi thầy cô tìm hiểu thêm.

Bạn đang xem: liệt kê các phần tử của tập hợp

Lời giải chi tiết

a) M = \left\{ {x \in \mathbb{N}|10 \leqslant x < 15} \right\}

- Phát biểu: Tập ăn ý M những số bất ngờ nhỏ rộng lớn 15 và to hơn hoặc tự 10.

- Liệt kê những thành phần của M là: M = {10; 11; 12; 13; 14}

b)  K = \left\{ {x \in {\mathbb{N}^*}|x \leqslant 3} \right\}

- Phát biểu: Tập ăn ý K những số bất ngờ không giống 0 và nhỏ rộng lớn hoặc tự 3.

- Liệt kê những thành phần của M là: K = {1; 2; 3}

c)  L = \left\{ {x \in \mathbb{N}|x \leqslant 3} \right\}

- Phát biểu: Tập ăn ý K những số bất ngờ và nhỏ rộng lớn hoặc tự 3.

- Liệt kê những thành phần của M là: L = {0; 1; 2; 3}

A. Tập ăn ý số tự động nhiên

- Tập ăn ý \mathbb{N} là tụ hợp bao gồm những số bất ngờ 0; 1; 2; 3; ... được kí hiệu \mathbb{N} = \left\{ {0;1;2;3;....} \right\}

- Tập ăn ý {\mathbb{N}^*} = \left\{ {1;2;3;....} \right\} là tụ hợp số bất ngờ không giống 0.

Xem thêm: vẽ bầu trời đêm

- Liệt kê những thành phần của tụ hợp là viết lách những thành phần của tụ hợp nhập vết ngoặc { } theo gót trật tự tùy ý tuy nhiên từng thành phần chỉ được viết lách một phen.

B. Lớn rộng lớn hoặc tự, nhỏ rộng lớn hoặc bằng

+ Ta người sử dụng kí hiệu a ≤ b (đọc là nhỏ rộng lớn hoặc tự b) nhằm nói:

“ a < b hoặc a = b”

+ Ta người sử dụng kí hiệu a ≥ b (đọc là to hơn hoặc tự b) nhằm nói:

“ a > b hoặc a = b”

------> Bài học tập liên quan: Giải Toán lớp 6 Bài 3 Thứ tự động nhập tụ hợp những số tự động nhiên

------> Củng cố loài kiến thức: Luyện tập luyện Thứ tự động nhập tụ hợp những số tự động nhiên

-------------------------------------------------

Ngoài dạng bài bác tập luyện Chuyên đề Toán lớp 6: Thứ tự động nhập tụ hợp những số tự động nhiên, những em học viên hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm thêm thắt nhiều nội dung Hỏi đáp Toán lớp 6 được GiaiToan đăng lên. Với phiếu bài bác tập luyện này sẽ hỗ trợ những em tập luyện thêm thắt tài năng giải đề và thực hiện bài bác chất lượng tốt rộng lớn. Chúc những em học hành tốt!

Chia sẻ bởi: Bờm

Xem thêm: cách vẽ diều sáo

Chủ đề liên quan