lịch trình của tôi hôm nay thế nào

Bạn hoàn toàn có thể đòi hỏi Trợ lý Google thêm thắt sự khiếu nại nhập lịch và cho chính mình biết chương trình của tôi. quý khách hoàn toàn có thể thêm thắt hoặc chất vấn về những sự khiếu nại bên trên đa số trang bị với Trợ lý.

Quan trọng: Những ngôn từ chúng ta có thể người sử dụng tiếp tục không giống nhau tuỳ bám theo trang bị. Tìm hiểu coi trang bị của khách hàng tương hỗ những ngôn từ nào là.

Bạn đang xem: lịch trình của tôi hôm nay thế nào

Lịch tuy nhiên chúng ta có thể sử dụng

 • Lịch Google của khách hàng.
 • Lịch tuy nhiên chúng ta share với những người không giống hoặc người không giống share với chúng ta, ví dụ như Lịch Google. Tìm hiểu cơ hội share lịch.
 • Lịch nhập qua loa những links hoặc iCal.

Những lịch tại đây sẽ không còn hoạt động:

 • Sinh nhật, ngày nghỉ dịp lễ và những sự khiếu nại tự động hóa không giống.

Thiết lập chức năng cá thể hóa

Một người tiêu dùng Google Home

Nhiều người tiêu dùng Google Home

Nếu nhiều người tiêu dùng và một phần mềm Google trang chủ và ham muốn nghe vấn đề nhập lịch cá thể của tôi, thì các người này đều quan trọng lập chức năng Voice Match. Quy trình này cũng vận dụng với những người thiết lập Google trang chủ.

Lưu ý quan tiền trọng: Nếu chúng ta đang được links Tài khoản Google và tiếng nói của tôi, hãy bỏ lỡ công việc này.

 1. Mở phần mềm Google trang chủ Google Home.
 2. Ở bên trên nằm trong phía bên phải, hãy nhấn nhập Ảnh làm hồ sơ hoặc thương hiệu viết lách tắt của khách hàng.
  • Đảm bảo chúng ta đang được singin nhập và một Tài khoản Google được links với trang bị Google trang chủ hoặc Nest của khách hàng. Để quy đổi thông tin tài khoản, hãy nhấn vào trong 1 thông tin tài khoản không giống hoặc Thêm một thông tin tài khoản khác.
 3. Nhấn nhập phần Cài bịa đặt Trợ lý sau đó Voice Match sau đó Thêm thiết bị.
  • Đảm bảo từng trang bị tuy nhiên mình thích links với tiếng nói của khách hàng đều được lựa chọn.
 4. Nhấn nhập mục Tiếp tục sau đó Tôi đồng ý.
 5. Làm bám theo công việc nhập phần mềm.
  • Để nghe vấn đề cá thể, chúng ta cần nhảy chức năng Kết trái ngược cá nhân: Nhấn nhập mục Tôi đồng ý và tổ chức thiết lập chức năng Voice Match.
  • Để mời mọc người không giống thiết lập chức năng Voice Match mang lại thành phẩm tuỳ chỉnh: Nhấn nhập mục Mời, lựa chọn công thức tương tác của khách hàng và gửi điều mời mọc. Để bỏ lỡ đoạn này, hãy nhấn nhập Không, cảm ơn.

Trợ lý Google

Thêm một sự khiếu nại hoặc chất vấn về chương trình của bạn

Đảm bảo Lịch Google của khách hàng được đồng hóa hóa.

 • Thêm sự khiếu nại bên trên lịch:
  • “Thêm một buổi họp nhập lịch của tôi.”
  • “Giúp tôi lên lịch một sự khiếu nại nhập loại Bảy khi 8 giờ tối.”
  • “Thêm một sự khiếu nại mang tên Bữa tối sinh nhật.”
 • Tìm hiểu nội dung bên trên lịch của bạn:
  • “Cuộc họp trước tiên của tôi thời điểm hôm nay ra mắt nhập khi nào?”
  • “Sự khiếu nại tiếp theo sau của tôi là ở đâu?”
  • “Lịch trình ngày một mon 8 của tôi là gì?”

Huỷ sự kiện

Trên Smartphone hoặc Tablet, chúng ta có thể đòi hỏi Trợ lý Google huỷ một sự khiếu nại, ví dụ như buổi họp.

Xem thêm: cuối tuần này thì sao

Lưu ý quan tiền trọng: Tính năng này chỉ mất ở Hoa Kỳ và chỉ mất bạn dạng giờ đồng hồ Anh.

Để bỏ một sự khiếu nại, hãy nói:

 • "Hủy buổi họp tiếp theo sau gom tôi."
 • "Hủy buổi họp thời điểm hôm nay của tôi với Andrew."
 • "Hủy buổi họp khi 4 giờ chiều gom tôi."

Thêm lịch người sử dụng chung

Lưu ý quan tiền trọng: Ở một số trong những ngôn từ, chúng ta có thể người sử dụng Trợ lý nhằm thêm thắt sự khiếu nại nhập lịch người sử dụng cộng đồng thay cho lịch chủ yếu. Trong phần “Lịch đem ấn định sẽ tạo sự kiện”, nên lựa chọn lịch tuy nhiên mình thích.

Theo đem ấn định, Trợ lý Google tiếp tục dùng Lịch Google chủ yếu của khách hàng. Để đòi hỏi Trợ lý cho chính mình biết về những sự khiếu nại bên trên một lịch người sử dụng cộng đồng, hãy thực hiện như sau:

 1. Trên Smartphone hoặc Tablet Android, hãy trình bày "Ok Google, hé phần setup Trợ lý".
 2. Nhấn mục Lịch.
 3. Để nghe những sự khiếu nại bên trên một lịch người sử dụng cộng đồng, hãy chọn hộp kề bên lịch ê.

Lưu ý: Sau Lúc chấm dứt công việc này, Trợ lý tiếp tục cho chính mình biết về những sự khiếu nại bên trên lịch người sử dụng cộng đồng và lịch chủ yếu của khách hàng.

Tìm sự khiếu nại bởi Trợ lý Google

Bạn hoàn toàn có thể dùng Trợ lý Google bởi giờ đồng hồ Anh ở Hoa Kỳ bên trên Màn hình mưu trí nhằm lần sự khiếu nại. Hãy chọn 1 sự khiếu nại nhằm lần hiểu thêm thắt và bổ sung cập nhật sự khiếu nại ê nhập lịch của khách hàng hoặc lần vé.

Xem thêm: tiếng anh tiếng việt

 1. Nói "Ok Google".
 2. Nói một câu mệnh lệnh. Ví dụ, chúng ta có thể nói:
  • "Ok Google, mang lại tôi coi những sự khiếu nại ngay gần tôi."
  • "Ok Google, những buổi hòa nhạc nào là đang rất được tổ chức triển khai ở Los Angeles?"
 3. Trên Màn hình mưu trí, hãy nhấn nhập màn hình hiển thị nhằm những thẻ hiện thị lên, như Sự kiện.
 4. Vuốt nhằm lần những sự khiếu nại khuyến cáo.

Thêm hoặc gửi sự khiếu nại bên trên lịch

 1. Nói "Ok Google".
 2. Nói một câu mệnh lệnh.
 3. Trên Màn hình mưu trí, hãy nhấn nhập màn hình hiển thị nhằm những thẻ hiện thị lên, như Sự kiện.
 4. Vuốt nhằm lần những sự khiếu nại khuyến cáo.
 5. Nhấn vào trong 1 sự khiếu nại rồi sau đó:
  • Thêm nhập lịch của bạn: Nhấn nhập mục Thêm nhập lịch hoặc trình bày "Ok Google, thêm vô lịch".
  • Gửi cho tới Smartphone của bạn: Nhấn nhập mục Gửi cho tới năng lượng điện thoại. Trên Smartphone, các bạn sẽ nhìn thấy thông tin với lối links tới việc khiếu nại.

Mẹo: quý khách cần singin nhập và một Tài khoản Google mới mẻ gửi được sự khiếu nại cho tới Smartphone của khách hàng.

Duyệt coi nội dung khuyến cáo mang lại bạn

Bạn hoàn toàn có thể nhìn thấy nội dung khuyến cáo dựa vào sinh hoạt bên trên những thành phầm không giống của Google nếu như khách hàng được cho phép hiển thị thành phẩm cá thể bên trên những trang bị người sử dụng cộng đồng. quý khách cũng hoàn toàn có thể nhìn thấy những sự khiếu nại phổ cập ngay gần chúng ta.

Bạn hoàn toàn có thể truy vấn và trấn áp sinh hoạt nhập thông tin tài khoản của mình cũng như bật hoặc tắt chức năng thành phẩm cá thể bất kể khi nào là. Nếu tắt chức năng thành phẩm cá thể, thì chúng ta chỉ hoàn toàn có thể nhìn thấy những sự khiếu nại phổ cập ở ngay gần bản thân.

Tác giả

Bình luận