last year là thì gì

So sánh cách sử dụng của thì lúc này đơn và vượt lên khứ đơn

Hai thì lúc này đơn , vượt lên khứ đơn cũng đều có những cách sử dụng như sau:

Thì lúc này đơn

Bạn đang xem: last year là thì gì

Thì vượt lên khứ đơn

Diễn mô tả một chân lý hoặc một thực sự phân biệt ra mắt. 


Ví dụ: The Earth goes around the Sun. (Trái khu đất xoay quanh mặt mũi trời.)

Diễn mô tả 1 hành vi hay một vấn đề đang được xẩy ra nhập vượt lên khứ đem thời hạn ví dụ hoặc vấn đề xẩy ra nhập vượt lên khứ đang được kết thúc đẩy trọn vẹn nhập vượt lên khứ. 


Ví dụ: My children came trang chính very early last night. (Các con cái của tôi đang được về căn nhà vô cùng sớm tối qua)

Dùng nhằm trình diễn mô tả hành vi tái diễn đem tính chu kỳ luân hồi, thông thường xuyên hoặc nhằm nói tới 1 thói thân quen này cơ. 


Ví dụ: I go lớn church every Sunday. (Tôi lên đường nhà thời thánh nhập căn nhà nhật sản phẩm tuần)

Dùng nhằm trình diễn mô tả những hành vi tiếp nối nhau nhau xẩy ra nhập vượt lên khứ. 


Ví dụ: Anna came trang chính, took a nap, then had lunch. (Anna về căn nhà, tấn công một giấc rồi ăn trưa)

Diễn mô tả những hành vi được ra mắt theo như đúng thời hạn biểu ví dụ, những hành vi đem chương trình. 


Ví dụ: The plane takes off at 8:00 pm tonight. (Máy cất cánh tiếp tục chứa chấp cánh nhập khi 8 giờ tối nay)

Diễn mô tả hành vi lặp lên đường tái diễn ở nhập quá  khứ. 


Ví dụ: Helen visited  her grandma every weekend when she was not married. (Helen đang được thăm hỏi bà của cô ấy ấy sản phẩm tuần khi còn ko cưới)

Dùng nhằm trình diễn mô tả tình trạng xúc cảm, bộc bạch những tâm lý, biểu cảm. 


Ví dụ: He feels very excited before the trip. (Anh ấy cảm nhận thấy vô cùng hào hứng trước chuyến đi)

Thể hiện nay 1 hành vi xen nhập hành vi không giống nhập vượt lên khứ. (Hành động xen nhập phân tách vượt lên khứ đơn, hành vi đang được ra mắt thì phân tách với thì vượt lên khứ tiếp diễn). 


Ví dụ: Harvey was riding his xe đạp when it rained. (Lúc Harvey đang được lái xe đạp điện thì trời sập mưa)

Dùng nhập câu ĐK loại 0 và câu ĐK loại 1. 


Ví dụ: If I see Quan, I will tell him that “He is always in my heart”.  (Nếu tôi gặp gỡ Quân, tôi tiếp tục bảo với anh ấy rằng anh ấy luôn luôn nhập ngược tim tôi.)

Dùng nhập câu ước không tồn tại thiệt nhập lúc này hoặc người sử dụng nhập câu ĐK loại 2


Ví dụ: I wish I were in London now. (Tôi ước gì lúc này tôi đang được ở London)

Nguồn: Cambridge

Article - Present Simple and Past Simple - Paragraph 1 - IMG 1 - Vietnam

Cách người sử dụng của thì vượt lên khứ đơn và lúc này có tương đối nhiều điểm không giống nhau

So sánh thì lúc này đơn và vượt lên khứ đơn theo đòi những tín hiệu nhận biết

Một số những tín hiệu cơ bạn dạng nhằm nhận ra 2 thì

Thì lúc này đơn

Thì vượt lên khứ đơn

Thì lúc này đơn mang đến tớ thấy tín hiệu nhận ra trải qua những trạng kể từ ý chỉ gia tốc như: always, usually, sometimes, rarely, generally,...


Ngoài rời khỏi còn tồn tại những kể từ như: Every day, every week, daily, weekly, monthly,  every month, every year, every morning…


Những trạng kể từ gia tốc nhập thì lúc này đơn thông thường đứng ở sau động kể từ tobe hoặc trợ động kể từ và trước động kể từ thông thường. 

Những kể từ như: in the past, the day before, yesterday, ago, last week, last year, it’s time,... là tín hiệu nhận ra giành riêng cho thì vượt lên khứ đơn. 


Ngoài rời khỏi, thì vượt lên khứ đơn còn thông thường đứng sau những kể từ như if only, would sooner, as if…

Article - Present Simple and Past Simple - Paragraph 2 - IMG 2 - Vietnam

Dấu hiệu nhận ra thì lúc này đơn 

>>> Bài viết lách nằm trong căn nhà đề: Cách phân biệt thì lúc này đơn và lúc này tiếp tục cụ thể nhất

Thì vượt lên khứ đơn và thi đua lúc này đơn với động kể từ To be

Thể

Thì lúc này đơn

Thì vượt lên khứ đơn 

Khẳng định

S + am/ is/ are + N/ Adj

S + was/ were + N/ Adj

Phủ định

S + am/ is/ are + not + N/ Adj

S + was/ were + not + N/ Adj

Nghi vấn

Am/ Is/ Are + S + N/ Adj?

Was/ Were + S + N/ Adj?

Công thức thì lúc này đơn, vượt lên khứ đơn với động kể từ thường

Thể

Thì lúc này đơn

Thì vượt lên khứ đơn 

Khẳng định

S + V(s/ es) + O/A

S + V2/ed + O/A

Phủ định

S + do/ does + not + V + O/A

S + didn't + V + O/A

Nghi vấn

Do/ Does + S + V + O/A?

Did + S + V + O/A?

>>> Xem thêm: Các dạng thắc mắc thì lúc này đơn: Công thức và cách sử dụng cụ thể

So sánh cơ hội phân tách động kể từ thì lúc này đơn và vượt lên khứ đơn

Trong giờ Anh ở thì lúc này đơn và thì vượt lên khứ đơn đều sở hữu những quy tắc nhằm phân tách động kể từ không giống nhau. Người học tập cần thiết cầm được những cơ hội phân tách cơ nhằm triển khai xong chất lượng bài bác thi đua của tôi. Cụ thể như sau:

Thì lúc này đơn

Khi căn nhà ngữ là thứ bực 3 số không nhiều (he/she/it) hoặc là danh kể từ số không nhiều, danh kể từ ko kiểm điểm được thì động kể từ theo đòi sau sẽ rất cần thêm thắt đuôi s/es

 • Thêm es nhập những động kể từ kết thúc đẩy bởi vì ch, sh, x, s, o

Ví dụ: go -> goes; watch -> watches…

 • Bỏ hắn và thêm thắt ies vào sau cùng những động kể từ kết thúc đẩy bởi vì một phụ âm + y

Ví dụ: study -> studies; marry -> marries…

 • Một số động kể từ bất quy tắc: have-has (khi lên đường với ngôi 3 số không nhiều thì động kể từ have -> has)

Ví dụ: He has three children

Xem thêm: trái tim anh nay chỉ có chân tình

 • Thêm s nhập ở phía đằng sau những động kể từ còn lại

Ví dụ: run rẩy -> runs; sit -> sits…

>>> Xem ngay: Hướng dẫn cụ thể cơ hội thêm thắt s/es nhập thì lúc này đơn

Hướng dẫn cơ hội phân phát âm động kể từ ở thì hiện nay tại

Đọc là /s/

khi tận nằm trong là /ð/, /t/, /k/, /p/, /f/

Đọc là /iz/

khi tận nằm trong là /s/, /z/, /∫/, /t∫/, /ʒ/, /dʒ/ (thể sinh ra chữ viết lách là những kể từ như ce, x, z, sh, ch, s, ge)

Đọc là /z/

khi tận nằm trong là những nguyên vẹn âm, phụ âm còn lại

Article - Present Simple and Past Simple - Paragraph 4 - IMG 3 - Vietnam

So sánh thì lúc này đơn và vượt lên khứ đơn trải qua tín hiệu nhận ra vô cùng đơn giản và giản dị  

Thì vượt lên khứ đơn 

Trong thì vượt lên khứ đơn những động kể từ cơ bạn dạng được phân tách như sau:

 • Thêm “-ed” vào sau cùng động kể từ trừ những động kể từ bất quy tắc

Ví dụ: watch -> watched; turn -> turned…

 • Các động kể từ tận nằm trong là “e” thì chỉ việc thêm thắt “d”

Ví dụ: smile -> smiled; type -> typed; love -> loved…

 • Động kể từ có một âm tiết, tận nằm trong là 1 trong phụ âm, trước phụ âm là 1 trong nguyên vẹn âm thì nhân song phụ âm cuối và thêm thắt “ed”

Ví dụ: tap -> tapped; cửa hàng -> shopped; stop -> stopped…

 • Động kể từ tận nằm trong là “y”. Nếu trước “y” là một trong nhập số những nguyên vẹn âm (a,e,i,o,u) + “ed”. Nếu trước “y” là những phụ âm còn sót lại, thay đổi “y” trở nên “i + ed”.

Ví dụ: stay -> stayed; cry -> cried…

Cách phân phát âm động kể từ ở vượt lên khứ đơn

Đọc là /id/

khi tận nằm trong là /t/, /d/

Đọc là /t/

khi tận nằm trong là /ch/, /s/, /x/, /sh/, /k/, /f/, /p/

Đọc là /d/

khi tận nằm trong là những phụ âm và nguyên vẹn âm còn lại

Article - Present Simple and Past Simple - Paragraph 4 - IMG 4 - Vietnam

Bảng động kể từ bất quy tắc

Xem thêm: Bảng 360 động kể từ bất quy tắc thông thường gặp gỡ nhập IELTS

Bài tập dượt thì lúc này đơn và vượt lên khứ đơn

Exercise 1: Put the verb in brackets into the present simple or past simple

 1. Why ___________ you ___________ (help) your sister with the homework? - Because she ___________ (be) rather lazy all the time

 2. They seldom ___________ (drink) alcohol during the forenoon.

 3. My cát sometimes ___________ (catch) a mouse and ___________ (bring) it lớn the front door.

 4. She ___________ (arrive) from the airport at 8:00, ___________ (check) into the khách sạn at 9:00, and met the others at 10:00.

 5. Last year, I _________ (travel) lớn NewYork. 

Đáp án:

 1. do - help - is

 2. drink

 3. catches - brings

 4. arrives - checks

 5. travelled

Exercise 2: Choose the correct answer

1. Dad doesn’t buy/ didn’t buy an old xe đạp.

2. I don’t watch/ didn’t watch TV last week.

3. Do you like/ liked meme?

4. Anna leaves/ left for HongKong last year.

5. Did Jenifer come/ came to the party?

Đáp án: 

 1. didn’t

 2. didn’t

 3. like

 4. left

 5. come

Exercise 3: Each of the following sentences has ONE mistake. Find and fix them.

1. Vaxilin am a famous goalkeeper in the National Football Team

2. Jeni and Lisa doesn’t go swimming in the lake.

3. How often does he goes shopping in the Vinmark?

4. Mr. Alexander teaching them when they were freshmen in the university.

5. It was day in October, Luca ’s having lớn take the last exam of his student life.

Đáp án: 

 1. am -> is

 2. doesn’t -> don’t

 3. goes -> go

 4. teaching -> taught

 5. is having -> had

Trên phía trên IDP đang được so sánh thì lúc này đơn và vượt lên khứ đơn vô cùng cụ thể và đem kèm cặp ví dụ nhằm chúng ta tưởng tượng một cách đơn giản dễ dàng rộng lớn. Hy vọng nội dung bài viết đang được đem tới mang đến chúng ta những vấn đề hữu ích và mới nhất mẻ!

Xem thêm:

Xem thêm: từ trái nghĩa tiếng anh

 • Cách vẽ sơ loại trí tuệ thì lúc này đơn

 • Cấu trúc và bài bác tập dượt Thì lúc này đơn với động kể từ thông thường

 • Phân biệt Quá khứ đơn và Quá khứ triển khai xong

Chia sẻ bài bác viết