làm bài tập toán 9


"Một phen gọi là 1 trong những phen nhớ". Nhằm mục tiêu chung học viên dễ dàng và đơn giản thực hiện bài bác luyện sách giáo khoa môn Toán lớp 9, loạt bài bác Giải bài bác luyện Toán lớp 9 Tập 1, Tập 2 Đại số và Hình học tập hoặc nhất với lời nói giải được biên soạn công phu với kèm cặp Clip giải cụ thể bám sát nội dung sgk Toán 9. Hi vọng với những bài bác giải bài bác luyện Toán lớp 9 này, học viên tiếp tục yêu thương quí và học tập chất lượng môn Toán 9 rộng lớn.

Giải bài bác luyện Toán 9

Giải bài bác luyện Toán 9 Tập 1

Chương 1: Căn bậc nhị. Căn bậc ba

Chương 2: Hàm số bậc nhất

Chương 1: Hệ thức lượng nhập tam giác vuông

Chương 2: Đường tròn

Giải bài bác luyện Toán 9 Tập 2

Chương 3: Hệ nhị phương trình hàng đầu nhị ẩn

Chương 4: Hàm số hắn = ax2 (a ≠ 0) - Phương trình bậc nhị một ẩn

Chương 3: Góc với đàng tròn

Chương 4: Hình trụ - Hình nón - Hình cầu

Giải bài bác luyện Toán lớp 9 Bài 1: Căn bậc hai

Trả lời nói thắc mắc Toán 9 Tập 1 Bài 1 trang 4 : Tìm những căn bậc nhị của từng số sau:

Bạn đang xem: làm bài tập toán 9

a) 9;        b) 4/9;        c) 0,25;        d) 2.

Lời giải

a) Căn bậc nhị của 9 là 3 và -3 (vì 32 = 9 và (-3)2 = 9)

b) Căn bậc nhị của 4/9 là 2/3 và (-2)/3 (vì (2/3)2 = 4/9 và(-2/3)2 = 4/9)

c) Căn bậc nhị của 0,25 là 0,5 và -0,5 (vì 0,52 = 0,25 và (-0,5)2 = 0,25)

d) Căn bậc nhị của 2 là √2 và -√2 (vì (√2)2 = 2 và(-√2)2 = 2 )

Trả lời nói thắc mắc Toán 9 Tập 1 Bài 1 trang 5 : Tìm căn bậc nhị số học tập của từng số sau:

a) 49;        b) 64;        c) 81;        d) 1,21.

Lời giải

a) √49 = 7, vì như thế 7 > 0 và 72 = 49

b) √64 = 8, vì như thế 8 > 0 và 82 = 64

c) √81 = 9, vì như thế 9 > 0 và 92 = 81

d) √1,21 = 1,1 vì như thế 1,1 > 0 và 1,12 = 1,21

Trả lời nói thắc mắc Toán 9 Tập 1 Bài 1 trang 5 : Tìm căn bậc nhị của từng số sau:

a) 64;        b) 81;        c) 1,21.

Lời giải

a) Các căn bậc nhị của 64 là 8 và -8

b) Các căn bậc nhị của 81 là 9 và -9

c) Các căn bậc nhị của một,21 là một trong,1 và -1,1

Trả lời nói thắc mắc Toán 9 Tập 1 Bài 1 trang 6 : So sánh

a) 4 và √15;        b) √11 và 3.

Lời giải

a) 16 > 15 nên √16 > √15. Vậy 4 > √15

b) 11 > 9 nên √11 > √9. Vậy √11 > 3

Trả lời nói thắc mắc Toán 9 Tập 1 Bài 1 trang 6 : Tìm số x ko âm, biết:

a) √x > 1;        b) √x < 3.

Lời giải

a) 1 = √1, nên √x > 1 Có nghĩa là √x > √1

Vì x ≥ 0 nên √x > √1 ⇔ x > 1. Vậy x > 1

b) 3 = √9, nên √x < 3 Có nghĩa là √x < √9

Vì x ≥ 0 nên √x < √9 ⇔ x < 9. Vậy x < 9

Bài 1 trang 6 SGK Toán lớp 9 Tập 1: Tìm căn bậc nhị số học tập của từng số sau rồi suy đi ra căn bậc nhị của chúng:

        121; 144; 169; 225; 256; 324; 361; 400

Lời giải:

Ta có: √121 = 11 vì như thế 11 > 0 và 112 = 121 nên

Căn bậc nhị số học tập của 121 là 11. Căn bậc nhị của 121 là 11 và – 11.

Tương tự:

Căn bậc nhị số học tập của 144 là 12. Căn bậc nhị của 144 là 12 và -12.

Căn bậc nhị số học tập của 169 là 13. Căn bậc nhị của 169 là 13 và -13.

Căn bậc nhị số học tập của 225 là 15. Căn bậc nhị của 225 là 15 và -15.

Căn bậc nhị số học tập của 256 là 16. Căn bậc nhị của 256 là 16 và -16.

Căn bậc nhị số học tập của 324 là 18. Căn bậc nhị của 324 là 18 và -18.

Căn bậc nhị số học tập của 361 là 19. Căn bậc nhị của 361 là 19 và -19.

Căn bậc nhị số học tập của 400 là trăng tròn. Căn bậc nhị của 400 là trăng tròn và -20.

Bài 2 trang 6 SGK Toán lớp 9 Tập 1: So sánh:

a) 2 và √3 ;     b) 6 và √41 ;     c) 7 và √47

a) 2 = √4

Vì 4 > 3 nên √4 > √3 (định lí)

Vậy 2 > √3

b) 6 = √36

Vì 36 < 41 nên √36 < √41

Vậy 6 < √41

c) 7 = √49

Vì 49 > 47 nên √49 > √47

Vậy 7 > √47

Bài 3 trang 6 SGK Toán lớp 9 Tập 1: Dùng PC tiếp thu, tính độ quý hiếm tầm của nghiệm từng phương tình sau (làm tròn trĩnh cho tới chữ số thập phân loại ba):

a) x2 = 2 ;         b) x2 = 3

c) x2 = 3,5 ;         d) x2 = 4,12

Hướng dẫn: Nghiệm của phương trình x2 = a ( với a ≥ 0) là những căn bậc nhị của a.

Lời giải:

a) x2 = 2 => x1 = √2 và x2 = -√2

Dùng PC tiếp thu tớ tính được:

    √2 ≈ 1,414213562

Kết trái ngược thực hiện tròn trĩnh cho tới chữ số thập phân loại tía là:

x1 = 1,414; x2 = - 1,414

b) x2 = 3 => x1 = √3 và x2 = -√3

Dùng PC tớ được:

    √3 ≈ 1,732050907

Vậy x1 = 1,732; x2 = - 1,732

c) x2 = 3,5 => x1 = √3,5 và x2 = -√3,5

Dùng PC tớ được:

    √3,5 ≈ 1,870828693

Vậy x1 = 1,871; x2 = - 1,871

d) x2 = 4,12 => x1 = √4,12 và x2 = -√4,12

Dùng PC tớ được:

    √4,12 ≈ 2,029778313

Vậy x1 = 2,030 ; x2 = - 2,030

Bài 4 trang 7 SGK Toán lớp 9 Tập 1: Tìm số x ko âm, biết:

a) √x = 15;         b) 2√x = 14

c) √x < √2;         d) √2x < 4

Lời giải:

Lưu ý: Vì x ko âm (x ≥ 0) nên những căn thức nhập bài bác đều xác lập.

a) √x = 15

Vì x ≥ 0 nên bình phương nhị vế tớ được:

x = 152 ⇔ x = 225

Vậy x = 225

b) 2√x = 14 ⇔ √x = 7

Vì x ≥ 0 nên bình phương nhị vế tớ được:

x = 72 ⇔ x = 49

Vậy x = 49

c) √x < √2

Vì x ≥ 0 nên bình phương nhị vế tớ được: x < 2

Vậy 0 ≤ x < 2

<

d) Video Giải bài bác luyện Toán lớp 9 hoặc, chi tiết

Vì x ≥ 0 nên bình phương nhị vế tớ được:

2x < 16 ⇔ x < 8

Vậy 0 ≤ x < 8

Bài 5 trang 7 SGK Toán lớp 9 Tập 1: Đố. Tính cạnh một hình vuông vắn, biết diện tích S của chính nó vì chưng diện tích S của hình chữ nhật với chiều rộng lớn 3,5m và chiều nhiều năm 14m.

Video Giải bài bác luyện Toán lớp 9 hoặc, chi tiết

Hình 1

Lời giải:

Diện tích hình chữ nhật: SHCN = 3,5.14 = 49 (m2)

Gọi a (m) (a > 0) là chừng nhiều năm của cạnh hình vuông vắn. Suy đi ra diện tích S hình vuông vắn là

SHV = a2 = 49 (m2)

=> a = 7 (m)

Vậy cạnh hình vuông vắn có tính nhiều năm là 7m.

Ghi chú: Nếu tớ tách song hình chữ nhật trở nên nhị hình chữ nhật với độ cao thấp 3,5m x 7m thì tớ tiếp tục ghép được hình vuông vắn với cạnh là 7m.

Giải bài bác luyện Toán lớp 9 Bài 2: Căn thức bậc nhị và hằng đẳng thức

Trả lời nói thắc mắc Toán 9 Tập 1 Bài 2 trang 8 : Hình chữ nhật ABCD với đàng chéo cánh AC = 5cm và cạnh BC = x (cm) thì cạnh AB = √(25- x2 ) (cm). Vì sao ? (h.2).

Video Giải bài bác luyện Toán lớp 9 hoặc, chi tiết

Lời giải

Áp dụng quyết định lí Pytago nhập tam giác ABC vuông bên trên B có:

Xem thêm: tuần này là tuần bao nhiêu của học sinh

AB2 + BC2 = AC2 ⇔ AB2 + x2 = 52

⇔ AB2 = 25 - x2

⇒ AB = √(25 - x2) (do AB > 0)

Trả lời nói thắc mắc Toán 9 Tập 1 Bài 2 trang 8 : Với độ quý hiếm này của x thì √(5-2x) xác lập ?

Lời giải

√(5 - 2x) xác lập Lúc 5 - 2x ≥ 0

⇔ -2x ≥ -5

⇔ x ≤ 5/2

Trả lời nói thắc mắc Toán 9 Tập 1 Bài 2 trang 8 : Điền số tương thích nhập dù trống không nhập bảng sau:

a -2 -1 0 2 3
a2
√(a2)

Lời giải

a -2 -1 0 2 3
a2 4 1 0 4 9
√(a2) 2 1 0 2 3

Bài 6 trang 10 SGK Toán lớp 9 Tập 1: Với độ quý hiếm này của a thì từng căn thức sau với nghĩa:

Để học tập chất lượng Toán 9 | Giải bài bác luyện Toán 9

Lời giải:

a)

Để học tập chất lượng Toán 9 | Giải bài bác luyện Toán 9

b) Điều khiếu nại -5a ≥ 0 => a ≤ 0

c) Điều khiếu nại 4 – a ≥ 0 => -a ≥ -4 = > a ≤ 4

d) Điều khiếu nại 3a + 7 ≥ 0 => 3a ≥ -7

Để học tập chất lượng Toán 9 | Giải bài bác luyện Toán 9

Bài 7 trang 10 SGK Toán lớp 9 Tập 1: Tính:

Để học tập chất lượng Toán 9 | Giải bài bác luyện Toán 9

Lời giải:

Để học tập chất lượng Toán 9 | Giải bài bác luyện Toán 9

Bài 8 trang 10 SGK Toán lớp 9 Tập 1: Rút gọn gàng những biểu thức sau:

Để học tập chất lượng Toán 9 | Giải bài bác luyện Toán 9

Lời giải:

Để học tập chất lượng Toán 9 | Giải bài bác luyện Toán 9

(vì 2 - √3 > 0 vì thế 2 = √4 tuy nhiên √4 > √3)

Để học tập chất lượng Toán 9 | Giải bài bác luyện Toán 9

(vì √11 - 3 > 0 vì thế 3 = √9 tuy nhiên √11 > √9)

c) 2√a2 = 2|a| = 2a với a ≥ 0

Để học tập chất lượng Toán 9 | Giải bài bác luyện Toán 9

(vì a < 2 nên 2 – a > 0)

Bài 9 trang 11 SGK Toán lớp 9 Tập 1: Tìm x biết:

Để học tập chất lượng Toán 9 | Giải bài bác luyện Toán 9

Lời giải:

a) √x2 = 7 ⇔ |x| = 7

⇔ x1 = 7 và x2 = -7

b) √x2 = |-8| ⇔ √x2 = 8

⇔ |x| = 8 ⇔ x1 = 8 và x2 = -8

Để học tập chất lượng Toán 9 | Giải bài bác luyện Toán 9

⇔ |x| = 3 ⇔ x1 = 3 và x2 = -3

Để học tập chất lượng Toán 9 | Giải bài bác luyện Toán 9

⇔ |3x| = 12 ⇔ |x| = 4

⇔ x1 = 4 và x2 = -4

Bài 10 trang 11 SGK Toán lớp 9 Tập 1: Chứng minh:

Để học tập chất lượng Toán 9 | Giải bài bác luyện Toán 9

Lời giải:

a) Ta có: VT = (√3 - 1)2 = (√3)2 - 2√3 + 1

        = 3 - 2√3 + 1 = 4 - 2√3 = VP

Vậy (√3 - 1)2 = 4 - 2√3 (đpcm)

b) Theo câu a) tớ có:

Để học tập chất lượng Toán 9 | Giải bài bác luyện Toán 9

= |√3 - 1| - √3 = √3 - 1 - √3

= -1 = VP (vì √3 - 1 > 0) (đpcm)

Giải bài bác luyện Toán lớp 9 Bài 1: Một số hệ thức về cạnh và đàng cao nhập tam giác vuông

Trả lời nói thắc mắc Toán 9 Tập 1 Bài 1 trang 66 : Xét hình 1. Chứng minh ΔAHB ∼ ΔCHA. Từ bại suy đi ra hệ thức (2).

Video Giải bài bác luyện Toán lớp 9 hoặc, chi tiết

Lời giải

Xét ΔABH và ΔCAH có:

∠(AHB) = ∠(AHC) = 90o

∠(BAH) = ∠(ACH) (cùng phụ ∠(CAH))

⇒ ΔABH ∼ ΔCAH (g.g)

Video Giải bài bác luyện Toán lớp 9 hoặc, chi tiết

Trả lời nói thắc mắc Toán 9 Tập 1 Bài 1 trang 67 : Xét hình 1. Hãy chứng tỏ hệ thức (3) vì chưng tam giác đồng dạng.

Lời giải

Xét tam giác ABC vuông bên trên A có

SABC = một nửa AB.AC

Xét tam giác ABC với AH là đàng cao

⇒ SABC = một nửa AH.BC

⇒ một nửa AB.AC = một nửa AH.BC ⇒ AB.AC = AH.BC hoặc bc = ah

Bài 1 trang 68 SGK Toán lớp 9 Tập 1: Hãy tính x và hắn trong những hình sau: (h.4a, b)

Để học tập chất lượng Toán 9 | Giải bài bác luyện Toán 9

Hình 4

Lời giải:

- Hình a

Theo quyết định lí Pitago tớ có:

Để học tập chất lượng Toán 9 | Giải bài bác luyện Toán 9

Áp dụng quyết định lí 1 tớ có:

Để học tập chất lượng Toán 9 | Giải bài bác luyện Toán 9

- Hình b

Áp dụng quyết định lí 1 tớ có:

Để học tập chất lượng Toán 9 | Giải bài bác luyện Toán 9

=> hắn = trăng tròn - 7,2 = 12,8

Bài 2 trang 68 SGK Toán lớp 9 Tập 1: Hãy tính x và hắn trong những hình sau: (h.5)

Để học tập chất lượng Toán 9 | Giải bài bác luyện Toán 9

Hình 5

Lời giải:

Áp dụng quyết định lí 1 tớ có:

Để học tập chất lượng Toán 9 | Giải bài bác luyện Toán 9

Bài 3 trang 69 SGK Toán lớp 9 Tập 1: Hãy tính x và hắn trong những hình sau: (h.6)

Để học tập chất lượng Toán 9 | Giải bài bác luyện Toán 9

Hình 6

Lời giải:

Áp dụng quyết định lí Pitago tớ có:

Để học tập chất lượng Toán 9 | Giải bài bác luyện Toán 9

Áp dụng quyết định lí 3 tớ có:

Để học tập chất lượng Toán 9 | Giải bài bác luyện Toán 9

Bài 4 trang 69 SGK Toán lớp 9 Tập 1: Hãy tính x và hắn trong những hình sau: (h.7)

Để học tập chất lượng Toán 9 | Giải bài bác luyện Toán 9

Hình 7

Lời giải:

Theo quyết định lí 2 tớ có:

    22 = 1.x => x = 4

Theo quyết định lí 1 tớ có:

    y2 = x(1 + x) = 4(1 + 4) = 20

=> hắn = √20 = 2√5

Săn SALE shopee mon 12:

  • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá rất mềm
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3
  • Hơn trăng tròn.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 với đáp án

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề đua giành cho nghề giáo và khóa đào tạo và huấn luyện giành cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã với phầm mềm VietJack bên trên điện thoại cảm ứng thông minh, giải bài bác luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi công ty chúng tôi không tính tiền bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài bác Video Giải bài bác luyện Toán lớp 9 hoặc, chi tiết của công ty chúng tôi được những Thầy / Cô giáo biên soạn bám sát công tác sách giáo khoa Toán 9 Tập 1, Tập 2 Đại số & Hình học tập.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web có khả năng sẽ bị cấm comment vĩnh viễn.