kiểu dữ liệu của biến đếm trong lệnh lặp for do

For – Do là 1 trong những cấu tạo lặp vô Pascal, nó được cho phép lặp qua quýt một tụ họp những độ quý hiếm toan sẵn và tụ họp những mệnh lệnh cho từng độ quý hiếm đã có sẵn trước. Vậy kiểu tài liệu của biến chuyển kiểm điểm vô mệnh lệnh lặp For – Do như vậy nào? Cùng Hoc365 lần hiểu tức thì nhé!

Bạn đang xem: kiểu dữ liệu của biến đếm trong lệnh lặp for do

Kiểu tài liệu của biến chuyển kiểm điểm vô mệnh lệnh lặp For - Do

Câu chất vấn trắc nghiệm

Kiểu tài liệu của biến chuyển kiểm điểm vô mệnh lệnh lặp For – Do?

A. Cùng loại với độ quý hiếm đầu và độ quý hiếm cuối.

B. Chỉ cần thiết không giống loại với độ quý hiếm đầu.

C. Cùng loại với những biến chuyển vô câu mệnh lệnh.

D. Không rất cần được xác lập loại tài liệu.

Đáp án: A. Cùng loại với độ quý hiếm đầu và độ quý hiếm cuối.

Giải đáp nhanh: Kiểu tài liệu của biến chuyển kiểm điểm vô mệnh lệnh lặp For – vì thế nằm trong loại với độ quý hiếm đầu và độ quý hiếm cuối. Biến kiểm điểm là biến chuyển đơn, thông thường là loại vẹn toàn.

Lệnh lặp For – Do vô Pascal là 1 trong những cấu tạo lặp, nó được cho phép lặp qua quýt một tụ họp độ quý hiếm toan sẵn, kể từ bại liệt, tiến hành một tụ họp những mệnh lệnh cho từng độ quý hiếm vô tụ họp bại liệt.

Cú pháp mệnh lệnh lặp For – Do với nhị dạng như sau:

  • Dạng tiến: For < biến chuyển đếm> := < Giá trị đầu> vĩ đại < Giá trị cuối> vì thế < câu mệnh lệnh >;
  • Dạng lùi: For < biến chuyển đếm> := < Giá trị cuối >downto < Giá trị đầu > vì thế < câu mệnh lệnh >;

Biến kiểm điểm xuất hiện tại sau mệnh lệnh For, với nằm trong loại với độ quý hiếm đầu và độ quý hiếm cuối vô câu mệnh lệnh. Biến kiểm điểm thông thường là biến chuyển đơn hoặc loại vẹn toàn.

Ví dụ về loại tài liệu của biến chuyển kiểm điểm vô mệnh lệnh lặp For – Do

Câu mệnh lệnh For – Do thông thường với nhị dạng là dạng lùi và dạng tiến bộ, bởi vậy từng hình thức sinh hoạt thì biến chuyển kiểm điểm cũng nhận độ quý hiếm không giống nhau.

Ví dụ câu mệnh lệnh For – Do dạng lặp tiến

Ở dạng lặp tiến bộ, câu mệnh lệnh ghi chép sau kể từ khóa Do được tiến hành tuần tự động, từng chuyến tiến hành ganh đua biến chuyển kiểm điểm nhận độ quý hiếm tăng liên tục kể từ độ quý hiếm đầu cho tới độ quý hiếm cuối.

Có thể thấy, vô ngẫu nhiên ví dụ nào là, loại tài liệu của biến chuyển kiểm điểm đều nằm trong loại với độ quý hiếm đầu và độ quý hiếm cuối.

Ví dụ 1: Tính tổng của toàn bộ những số từ là 1 cho tới 10?

“for i := 1 vĩ đại 10 do”

Ví dụ 1: Tính tổng của toàn bộ những số từ là 1 cho tới 10?

Ví dụ 2: In đi ra screen những số chẵn kể từ 2 cho tới 10?

Xem thêm: bài tập tiếng việt lớp 3

“for i := 2 vĩ đại 10 do”

Ví dụ 2: In đi ra screen những số chẵn kể từ 2 cho tới 10?

Ví dụ 3: Tính độ quý hiếm bình phương của những số từ là 1 cho tới 5?

“for i := 1 vĩ đại 5 do”

Ví dụ 3: Tính độ quý hiếm bình phương của những số từ là 1 cho tới 5?

Ví dụ câu mệnh lệnh For – Do dạng lặp lùi

Ở dạng lặp lùi, câu mệnh lệnh ghi chép sau kể từ khóa Do được tiến hành tuần tự động, từng chuyến tiến hành thì biến chuyển kiểm điểm tiếp tục nhận độ quý hiếm tách liên tục kể từ độ quý hiếm đầu cho tới độ quý hiếm cuối.

Ở dạng lặp này, loại tài liệu của biến chuyển kiểm điểm đều nằm trong loại với độ quý hiếm đầu và độ quý hiếm cuối.

Ví dụ 1: In đi ra screen những số chẵn kể từ đôi mươi cho tới 2?

“for i := đôi mươi downto 2 do”

Ví dụ 1: In đi ra screen những số chẵn kể từ đôi mươi cho tới 2?

Ví dụ 2: Tính tổng của những số phân chia không còn mang đến 5 kể từ 15 cho tới 5?

“for i := 15 downto 5 do”

Ví dụ 2: Tính tổng của những số phân chia không còn mang đến 5 kể từ 15 cho tới 5?

Ví dụ 3: Tính độ quý hiếm bình phương của những số kể từ 5 cho tới 1?

“for i := 15 downto 5 do”

Ví dụ 3: Tính độ quý hiếm bình phương của những số kể từ 5 cho tới 1?

Hoc365 vừa  trả lời cụ thể hao hao ví dụ ví dụ về kiểu tài liệu của biến chuyển kiểm điểm vô mệnh lệnh lặp For – Do vô Pascal. Hy vọng những vấn đề này tiếp tục hữu ích cho chính mình trong công việc học hành và thi tuyển hao hao hiểu rộng lớn về Pascal nhé!

Xem thêm: cách vẽ chữ 3d