khu giải phóng việt bắc được ví như

Câu hỏi:

13/02/2020 42,103

Bạn đang xem: khu giải phóng việt bắc được ví như

A. địa thế căn cứ địa của cách mệnh toàn quốc. Nam song lập.

B. trung tâm đầu óc kháng chiến. 

D. hình hình ảnh thu nhỏ của nước Việt 

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Đáp án D

Khu giải hòa Việt Bắc là địa thế căn cứ địa chủ yếu của cách mệnh toàn quốc và là hình hình ảnh thu nhỏ của nước nước Việt Nam mới mẻ.

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Vì sao Xô viết lách Nghệ - Tĩnh là đỉnh điểm của trào lưu cách mệnh 1930 – 1931?

A. Đã thực hiện lung lắc hoàn toàn chính sách phong loài kiến ở vùng quê bên trên toàn quốc. 

B. Đã tiến công sụp thực dân Pháp và phong loài kiến tay sai. 

C. Đã xác minh quyền thực hiện mái ấm của dân cày. 

D. Đã thiết lập được một tổ chức chính quyền loại mới mẻ, của dân, tự dân và vì như thế dân.

Câu 2:

Thể chế chủ yếu trị của nước Nga sau thắng lợi của Cách mạng Tháng Hai 1917 là?

Thể chế chủ yếu trị của nước Nga sau thắng lợi của Cách mạng Tháng Hai 1917 là?

A. Thể chế Xã hội mái ấm nghĩa.

B. Thể chế quần mái ấm chuyên nghiệp chế. 

C. Thể chế Cộng hòa. 

D. Thể chế quần mái ấm lập hiến.

Câu 3:

Đâu không nên là nội dung của chiếu cần thiết vương?

A. Kêu gọi quần chúng. # đích thị lên gom vua cứu giúp nước, Phục hồi vương quốc phong kiến 

Xem thêm: bảng phiên âm quốc tế ipa

B. Khẳng toan quyêt tâm kháng Pháp của triều đình kháng chiến, hàng đầu là vua Hàm Nghi. 

C. Kêu gọi kho bãi binh, thương lượng với Pháp nhằm đảm bảo vương vãi quyền 

D. Tố cáo tội ác của thực dân Pháp.

Câu 4:

Vì sao triều đình mái ấm Nguyễn kí với Pháp Hiệp ước Giáp Tuất (1874)?

A. Triều đình mơ hồ nước ảo tưởng vô tuyến phố thương thuyết. 

B. Triều đình kinh khủng Pháp. 

C. Triều đình kinh khủng trào lưu kháng chiến của quần chúng. # cải tiến và phát triển. 

D. Do đối chiếu lực lượng bên trên mặt trận không tồn tại lợi mang đến tớ.

Câu 5:

Đến đầu trong những năm 70 của thế kỉ XX, Liên Xô tiếp tục mũi nhọn tiên phong vô lĩnh vực

A. công nghiệp nặng trĩu.

B. phát hành nông nghiệp

C. công nghiệp ngoài trái đất. 

D. công nghiệp nhẹ nhàng.

Câu 6:

Nguyên nhân thẳng của trào lưu “Đồng khởi” (1959-1960) là

A. sự soi sáng sủa của Nghị quyết 15 BCH TW Đảng (tháng 1-1959). 

B. tổ chức chính quyền Mỹ - Diệm tiếp tục giảm sút. 

C. miền Bắc tiếp tục kịp lúc chỉ viện mang đến miền Nam. 

D. lực lượng cách mệnh miền Nam tiếp tục vững mạnh.

Xem thêm: phản ứng hóa học của các hợp chất hữu cơ có đặc điểm là