khai thác csdl quan hệ có thể là

YOMEDIA

Bạn đang xem: khai thác csdl quan hệ có thể là

 • Câu hỏi:

  Khai thác CSDL mối quan hệ hoàn toàn có thể là:

  • A. Tạo bảng, hướng dẫn và chỉ định khóa chủ yếu, tạo ra liên kết
  • B. Đặt thương hiệu ngôi trường, lựa chọn loại tài liệu, toan đặc điểm trường
  • C. Thêm, sửa, xóa bạn dạng ghi
  • D. Sắp xếp, truy vấn, coi tài liệu, kết xuất báo cáo

  Lời giải tham lam khảo:

  Đáp án đúng: D

  Sắp xếp, truy vấn, coi tài liệu, kết xuất báo cáo

Mã câu hỏi: 4329

Loại bài: Bài tập

Xem thêm: vẽ thành phố

Chủ đề :

Môn học:

Câu chất vấn này nằm trong đề ganh đua trắc nghiệm sau đây, nhấp vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

CÂU HỎI KHÁC

 • Việc trước tiên sẽ tạo lập một CSDL mối quan hệ là:
 • Thao tác khai báo cấu tạo bảng bao gồm:
 • Thao tác này tại đây ko nằm trong loại tạo ra lập CSDL quan tiền hệ?
 • Trong quy trình tạo ra cấu tạo của một bảng, Khi tạo ra một ngôi trường, việc này tại đây không nhất thiết nên thực hi�
 • Khi tạo ra lập CSDL mối quan hệ tao triển khai theo thứ tự quá trình sau:
 • Thao tác này tại đây ko nên là thao tác update dữ liệu?
 • Chỉnh sửa tài liệu là:
 • Xoá bạn dạng ghi là:
 • Thao tác này tại đây ko là khai quật CSDL quan tiền hệ?
 • Khai thác CSDL mối quan hệ hoàn toàn có thể là:

ZUNIA9

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 12

YOMEDIA

Xem thêm: vẽ hoa bỉ ngạn