kết luận nào sau đây là đúng khi nói về độ dịch chuyển và quãng đường đi được của một vật

Hãy nhập thắc mắc của người tiêu dùng nhập trên đây, nếu như trong trường hợp là thông tin tài khoản VIP, các bạn sẽ được ưu tiên vấn đáp.

  • Tất cả
  • Câu chất vấn hay
  • Chưa trả lời
  • Câu chất vấn vip

bao tranthanh

Câu 12: Kết luận này sau đây đúng khi nói tới chừng dịch gửi của một vật A) Khi vật vận động trực tiếp, ko thay đổi chiều thì kích thước của chừng dịch gửi và quãng lối đi được đều bằng nhau ( d = s )B) cũng có thể nhận độ quý hiếm dương, âm hoặc vị )C) Độ dịch gửi được màn biểu diễn vị 1 mũi thương hiệu nối địa điểm đầu và địa điểm cuối của vận động, có tính rộng lớn chủ yếu vị khoảng cách đằm thắm địa điểm đầu và...Đọc tiếpCâu 12: Kết luận này sau đây đúng khi nói tới chừng dịch gửi của một vật A) Khi vật vận động trực tiếp, ko thay đổi chiều thì kích thước của chừng dịch gửi và quãng lối đi được đều bằng nhau ( d = s )B) cũng có thể nhận độ quý hiếm dương, âm hoặc vị )C) Độ dịch gửi được màn biểu diễn vị 1 mũi thương hiệu nối địa điểm đầu và địa điểm cuối của vận động, có tính rộng lớn chủ yếu vị khoảng cách đằm thắm địa điểm đầu và địa điểm cuối. kí hiệu d➝D) Khi vật vận động trực tiếp, đem thay đổi chiều thì kích thước của chừng dịch gửi và quãng lối đi được đều bằng nhau ( d = s )Câu 15: Chọn tuyên bố sai A) Vecto chừng dời là 1 trong những vecto nối từ vựng trí đầu và địa điểm cuối của vật gửi độngB) Vật cút kể từ A cho tới B, kể từ B cho tới C rồi kể từ C về A thì có tính dời vị AB + BC + CAC) Vật cút kể từ A cho tới B, kể từ B cho tới C rồi kể từ C về A có tính dời vị 0D) Độ dời rất có thể dương, âm hoặc vị 0

Hoàng Đức Long

Đức anh Nguyễn

Nguyễn Anh Tuấn

Nguyễn Anh Tuấn

Một xe pháo máy đang được vận động với vận tốc v0 tới điểm A thì tắt máy vận động trực tiếp châm dần dần đều với vận tốc a. một giây thứ nhất Lúc trải qua A nó cút được quãng đàng AB lâu năm cấp 15 phen quãng lối đi được nhập giây sau cuối và tạm dừng bên trên D. Nếu AD = 25,6 m thì kích thước v0/a ngay sát độ quý hiếm này nhất sau đây? A. 8,1 s.  B. 7,5 s. C. 5,2 s. D. 6,4...

Đọc tiếp

Hoàng Đức Long

Một xe pháo máy đang được vận động với vận tốc v0 tới điểm A thì tắt máy vận động trực tiếp châm dần dần đều với vận tốc a. một giây thứ nhất Lúc trải qua A nó cút được quãng đàng AB lâu năm cấp 15 phen quãng lối đi được nhập giây sau cuối và tạm dừng bên trên D. Nếu AD = 25,6 m thì kích thước v0/a ngay sát độ quý hiếm này nhất sau đây? A. 8,1 s. B. 7,5 s. C. 5,2 s. D. 6,4...Đọc tiếpMột xe pháo máy đang được vận động với vận tốc v0 tới điểm A thì tắt máy vận động trực tiếp châm dần dần đều với vận tốc a. một giây thứ nhất Lúc trải qua A nó cút được quãng đàng AB lâu năm cấp 15 phen quãng lối đi được nhập giây sau cuối và tạm dừng bên trên D. Nếu AD = 25,6 m thì kích thước v0/a ngay sát độ quý hiếm này nhất sau đây? A. 8,1 s. B. 7,5 s. C. 5,2 s. D. 6,4 s.