HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ KHÁM CHỮA BỆNH

 - 
*

...loại khủng hoảng pháp lý, nắm thời cơ làm giàu...

Bạn đang xem: Hợp đồng dịch vụ khám chữa bệnh


*
Sơ đồ dùng WebSite
*
Giới thiệu
*
Hướng dẫn sử dụng
*
Rss
*
Homepage
*
Widget
*
ứng dụng THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
*

*
mẫu mã hợp đồng

HỢP ĐỒNG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ

(Số: …………… /HĐ KCB - BHYT) (1)

 

- Căn cứ ra quyết định số ........................... Ngày .............. Của tổng giám đốc BHXH việt nam về bài toán hướng dẫn triển khai (2).........................................................................

- Căn cứ đưa ra quyết định số........ngày.......tháng.....năm.......của..................về bài toán quy định chức năng, trách nhiệm của cửa hàng khám bệnh, trị bệnh...(3)

- Căn cứ đưa ra quyết định số... Ngày ....tháng....năm........ Của .................. Về việc quy định chức năng, trọng trách của bảo đảm xã hội tỉnh/ thị xã (4).......................

- Căn cứ đưa ra quyết định số......ngày.... Của........ Về việc ban hành bảng giá chỉ thu một phần viện phí tại (tên cửa hàng khám, trị bệnh) ...................................................

 

Hôm nay, ngày…tháng…năm 20…. Tại

Chúng tôi gồm:

Bên A: bảo hiểm xã hội (tỉnh/huyện):

Tài khoản số : ....................................  Tại Ngân hàng..........

Đại diện ông (bà):  ............................    Chức vụ: ................

Giấy ủy quyền số :.............................. Ngày........tháng .......năm. (5)

 

Bên B: (Tên các đại lý KCB/cơ quan cam kết hợp đồng khám trị bệnh):...................................................

Tài khoản số : ..................................Tại Ngân hàng............................................................................

Đại diện ông (bà):  ...........................  Chức vụ: ..................................................................................

Giấy ủy quyền số :............................. Ngày........tháng .......năm (6)

 

Sau lúc thỏa thuận, phía hai bên thống nhất ký kết hợp đồng khám, trị bệnh cho những người có BHYT theo các điều khoản cụ thể như sau:

 

Điều 1. Tổ chức triển khai khám bệnh, chữa bệnh

Bên B cam kết bảo vệ khám bệnh, chữa trị bệnh bảo đảm y tế, cung ứng đầy đầy đủ thuốc, dịch, vật tư y tế, các dịch vụ kỹ thuật trong phạm vi trình độ chuyên môn kỹ thuật của cơ sở y tế và phạm vi quyền lợi và nghĩa vụ của tín đồ bệnh bảo đảm y tế cho tổng số ……..người có thẻ BHYT đăng ký khám bệnh, chữa bệnh thuở đầu theo vẻ ngoài hiện hành về đi khám bệnh, chữa căn bệnh BHYT tại cơ sở y tế và những Trạm y tế xóm trong huyện/quận theo Phụ lục cố nhiên (theo chủng loại 01)/ hoặc cho tất cả những người bệnh bảo đảm y tế được những cơ sở xét nghiệm bệnh, chữa dịch chuyển đến.

 

Điều 2. Thời hạn đúng theo đồng

 

Điều 3. Thủ tục thanh toán, lâm thời ứng cùng quyết toán giá thành khám bệnh, chữa dịch BHYT

(Hai mặt thống nhất hình thức thanh toán vận dụng tại cơ sở y tế để hoàn chỉnh theo nguyên lý và câu chữ như sau):

1. Thủ tục thanh toán giá thành khám bệnh, chữa căn bệnh BHYT:

a) thanh toán theo định suất được vận dụng đối với đối tượng người tiêu dùng có thẻ BHYT đăng ký khám bệnh, chữa dịch ban đầu.       

b) thanh toán theo giá dịch vụ hoặc giao dịch theo ngôi trường hợp căn bệnh được áp dụng đối với đối tượng người sử dụng có thẻ BHYT không đk khám bệnh, chữa trị bệnh ban đầu và cấp cho cứu.

2. Lâm thời ứng chi phí khám bệnh, chữa bệnh dịch BHYT:

Căn cứ vào bề ngoài thanh toán trên cơ sở, 2 bên sẽ thống nhất cố kỉnh thể:

- Hằng quý, mặt A có trách nhiệm tạm ứng kinh phí đầu tư cho mặt B buổi tối thiểu bởi 80% chi phí khám bệnh, chữa căn bệnh BHYT thực tế đã được cơ quan bảo hiểm xã hội quyết toán (Đối với cửa hàng khám bệnh, chữa dịch lần đầu cam kết hợp đồng đi khám bệnh, chữa bệnh dịch BHYT thì mức trợ thì ứng lần đầu về tối thiểu bằng 80% mức kinh phí đầu tư khám bệnh, chữa bệnh dịch BHYT của một quý theo hợp đồng đang ký).

3. Thanh toán, quyết toán túi tiền khám bệnh, chữa căn bệnh BHYT:

a) trong tháng đầu của từng quý, bên B có nhiệm vụ gửi report quyết toán ngân sách khám bệnh, chữa bệnh dịch BHYT của quý trước cho bên A.

b) trong thời hạn 30 ngày, tính từ lúc ngày dấn được report quyết toán giá cả khám chữa bệnh dịch của mặt B, mặt A có trọng trách xem xét với thông báo công dụng quyết toán bỏ ra phí. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông báo tác dụng quyết toán, bên A bao gồm trách nhiệm dứt việc thanh toán với bên B.

Xem thêm: Siêu Hình Học ( Metaphysics Là Gì, Metaphysics Là Gì, Siêu Hình Học

c) Thanh toán túi tiền vận đưa trong trường thích hợp không sử dụng phương tiện đi lại vân đưa của cơ sở KCB.

4. Tạm thời ứng và thanh toán giao dịch với những Trạm y tế xã

Ghi nuốm thể:

- nút thanh toán

- bề ngoài chuyển tởm phí cho những Trạm y tế xã

- Đảm bảo cung ứng thuốc, vật bốn y tế với Trạm y tế

 

Điều 4. Quyền và trách nhiệm của bên A

1. Quyền của mặt A:

a) Yêu cầu bên B cung cấp hồ sơ bệnh án và những tài liệu liên quan về khám bệnh, trị bệnh cho những người bệnh BHYT để ship hàng công tác giám định BHYT;

b) không đồng ý thanh toán chi phí khám bệnh, trị bệnh bảo hiểm y tế không  đúng phương tiện hoặc không nên với ngôn từ hợp đồng này.

2. Nhiệm vụ của mặt A:

a) Cung cấp cho bên B danh sách người dân có thẻ BHYT đk KCB lúc đầu (bằng file năng lượng điện tử hoặc phiên bản có cam kết tên đóng dấu) và thông báo kinh mức giá để đảm bảo khám bệnh, chữa bệnh cho những người tham gia BHYT;

b) Tạm ứng ngân sách đầu tư và thanh toán ngân sách chi tiêu khám bệnh, chữa bệnh hằng quý cho mặt B theo chế độ chung và lao lý tại Điều 3 của vừa lòng đồng này;

c) tổ chức triển khai công tác giám định khám bệnh, chữa căn bệnh BHYT tại đại lý khám bệnh, trị bệnh; bảo đảm tuân thủ quy định về hồ sơ bệnh tật theo quy định của cục Y tế lúc xem xét hồ sơ dịch án.

d) Phối phù hợp với bên B trong vấn đề tiếp nhận, kiểm tra thủ tục hành chính so với người bệnh BHYT lúc tới khám bệnh, trị bệnh. Thu hồi, tạm giữ lại thẻ BHYT và giải pháp xử lý theo thẩm quyền so với các trường hòa hợp vi phạm;

đ) Phối phù hợp với bên B giải thích, phổ biến, tuyên truyền về chế độ, cơ chế BHYT;

e) tiếp nhận ý kiến phản ảnh từ người có thẻ BHYT cùng cơ sơ khám bệnh, trị bệnh tương quan đến quyền lợi của fan tham gia BHYT để giải quyết và xử lý theo thẩm quyền;

g) thông tin kịp thời với bên B vào trường thích hợp có biến hóa về cơ chế BHYT.

 

Điều 5. Quyền và trách nhiệm của mặt B

1. Quyền của mặt B:

a) Yêu cầu bên A cung cấp danh sách, số bạn tham gia BHYT đk khám bệnh, trị bệnh thuở đầu tại bệnh dịch viện/tại những Trạm y tế xã; thông tin số ngân sách đầu tư khám chữa dịch được thực hiện tại bệnh dịch viện/ tại các Trạm y tế xã;

b) Được mặt A tạm ứng kinh phí đầu tư và thanh quyết toán ngân sách khám bệnh, chữa dịch theo quy định.

2. Nhiệm vụ của mặt B:

a) Tổ chức khám bệnh, chữa dịch đúng phạm vi chuyên môn kỹ thuật, bảo vệ chất lượng với quy chế chuyên môn với thủ tục đơn giản, thuận tiện cho tất cả những người bệnh bao gồm thẻ BHYT; làm chủ thẻ BHYT trong thời hạn điều trị nội trú tại bệnh viện;

b) Đảm bảo đáp ứng đầy đủ thuốc, máu, dịch truyền, hoá hóa học xét nghiệm, phim X-quang, vật tư y tế sử dụng trong xét nghiệm bệnh, chữa bệnh theo hạng mục do cỗ Y tế ban hành. Chỉ định áp dụng thuốc, dịch vụ thương mại kỹ thuật hợp lý, an toàn, chống lãng phí hay lấn dụng;

c) tiếp nhận và chuyển người bệnh trong trường thích hợp vượt vượt phạm vi trình độ chuyên môn của bệnh viện theo đúng quy định của cục Y tế;

d) hỗ trợ hồ sơ căn bệnh án, tài liệu tương quan đến thăm khám bệnh, chữa bệnh dịch và thanh toán ngân sách khám bệnh, chữa bệnh của người tham gia BHYT theo yêu mong của mặt A và cơ quan nhà nước tất cả thẩm quyền;

đ) bảo đảm an toàn điều kiện quan trọng cho bên A tiến hành công tác thẩm định BHYT; kết hợp với bên A trong bài toán tuyên truyền, lý giải về chế độ bảo hiểm y tế cho fan tham gia bảo hiểm y tế;

e) Kiểm tra, phát hiện và thông tin cho mặt A gần như trường hợp vi phạm về thực hiện thẻ BHYT; phối hợp với bên A thu hồi, tạm giữ thẻ BHYT và cách xử trí theo thẩm quyền so với các ngôi trường hợp vi phạm luật theo quy định;

g) thống trị và sử dụng kinh phí từ quỹ bảo đảm y tế do bên A tạm ứng, thanh toán theo đúng cách thức của pháp luật;

h) thống kê lại đầy đủ, kịp thời, đúng chuẩn các giá cả khám bệnh, trị bệnh bảo hiểm y tế nhằm thanh quyết toán với mặt A;

i) Theo dõi, giám sát và đo lường KCB cùng thanh quyết toán giá cả KCB tại các Trạm y tế xã.

k) thông báo kịp thời với bên A trong trường hòa hợp có biến đổi liên quan mang đến KCB cho tất cả những người bệnh BHYT.

 

Điều 6. Giải quyết tranh chấp

1. Khi gồm tranh chấp, 2 bên thống nhất xử lý trên phép tắc bình đẳng, thích hợp tác, hòa giải. Trong thời gian tranh chấp, 2 bên vẫn phải bảo đảm điều kiện nhằm khám bệnh, chữa căn bệnh của người tham gia bảo đảm y tế.

2. Trường hợp 2 bên không hòa giải được sẽ báo cáo cơ quan tất cả thẩm quyền giải quyết.

 

Điều 7. Cam kết chung

1. Nhị bên cam kết thực hiện đúng các quy định của quy định về thăm khám chữa bệnh dịch BHYT cùng các pháp luật đã ký kết trong đúng theo đồng; cùng hợp tác giúp sức lẫn nhau chấm dứt nhiệm vụ và đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHYT.

2. Trong trường thích hợp có thay đổi hoặc chấm dứt hợp đồng trước thời hạn, hai bên phải thông tin cho nhau trước ba (3) tháng để đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của fan tham gia bảo đảm y tế với quyền lợi của các bên.

3. Hai bên thống độc nhất vô nhị phối hợp, ứng dụng technology thông tin trong làm chủ bảo hiểm y tế, tạo thuận tiện trong thanh, quyết toán ngân sách chi tiêu khám chữa bệnh dịch BHYT.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ To Leave Off Là Gì ? Nghĩa Của Từ To Leave Off

Hợp đồng này được lập thành 04 phiên bản có giá chỉ trị pháp luật như nhau, mỗi mặt giữ 02 bản./.

 

                           ĐẠI DIỆN BÊN B                                             ĐẠI DIỆN BÊN A

Ghi chú:

(1) Số hòa hợp đồng được tiến công theo số vật dụng tự hợp đồng vào một năm, bắt đầu từ số 01 vào ngày đầu năm và kết thúc vào ngày 31 mon 12 mặt hàng năm;

(2) Ghi theo Quyết kim chỉ nan dẫn của BHXH Việt Nam;

(3) Ghi theo Quyết định thành lập đơn vị hoặc quyết định phê phê duyệt phạm vi trình độ chuyên môn của solo vị;