hoạt động chủ yếu của hội việt nam cách mạng thanh niên là

Hoạt động đa số của Hội nước ta Cách mạng thanh niên là

Bạn đang xem: hoạt động chủ yếu của hội việt nam cách mạng thanh niên là

Hoạt động đa số của Hội nước ta Cách mạng thanh niên là


thực hiện tại mái ấm trương “vô sản hóa”.

tổ chức, chỉ huy quần bọn chúng quần chúng. # đấu tranh giành giành song lập.

ra báo Thanh niên, cử hội viên đến lớp ở Trung Quốc và Liên Xô.

huấn luyện chủ yếu trị, huấn luyện và giảng dạy cán cỗ, kiến thiết tổ chức triển khai.

Đáp án đúng: D

Lời giải của Tự Học 365

Giải chi tiết:

Hoạt động đa số của Hội nước ta Cách mạng thanh niên là huấn luyện và giảng dạy chủ yếu trị, huấn luyện và giảng dạy cán cỗ, kiến thiết tổ chức triển khai. Những sinh hoạt này nối sát với tầm quan trọng của Nguyễn Ái Quốc.

Chọn: D

Luyện tập

Câu căn vặn liên quan

 • Điểm mới mẻ vô lịch trình khai quật nằm trong địa phen loại hai

  Điểm mới mẻ vô lịch trình khai quật nằm trong địa phen loại nhị của Pháp là gì?

 • Trong cuộc khai quật nằm trong địa phen loại nhị thực dân Pháp đầu

  Trong cuộc khai quật nằm trong địa phen loại nhị thực dân Pháp góp vốn đầu tư vốn liếng tối đa vô những ngành nào?

  Xem thêm: vẽ tranh cô bé quàng khăn đỏ

 • Tại sao đế quốc Pháp lại tăng cường khai quật nước ta tức thì sa

  Tại sao đế quốc Pháp lại tăng cường khai quật nước ta tức thì sau thời điểm kết đốc cuộc chiến tranh toàn cầu loại nhất?

 • Chương trình khai quật nằm trong địa phen loại nhị của Pháp bắt đầ

  Chương trình khai quật nằm trong địa phen loại nhị của Pháp chính thức vô năm nào?

 • Trong những Điểm lưu ý sau, Điểm lưu ý này là cơ phiên bản nhất của giai

  Trong những Điểm lưu ý sau, Điểm lưu ý này là cơ phiên bản nhất của giai cung cấp người công nhân Việt Nam?

 • Thủ đoạn rạm duy nhất của thực dân Pháp trong nghề nông

  Thủ đoạn rạm duy nhất của thực dân Pháp trong nghề nông nghiệp ở nước ta sau CTTG loại nhất là gì?

 • Giai cung cấp này sở hữu con số tăng sớm nhất vô cuộc khai thá

  Giai cung cấp này sở hữu con số tăng sớm nhất vô cuộc khai quật nằm trong địa phen loại hai?

 • Chính sách văn hóa truyền thống, dạy dỗ tuy nhiên Pháp tiến hành ở nước ta nh

  Chính sách văn hóa truyền thống, dạy dỗ tuy nhiên Pháp tiến hành ở nước ta nhằm mục đích mục tiêu gì?

 • Trong cuộc khai quật nằm trong địa phen loại nhị của thực dân Pháp

  Trong cuộc khai quật nằm trong địa phen loại nhị của thực dân Pháp, thái phỏng chủ yếu trị của giai cung cấp đại địa mái ấm phong loài kiến như vậy nào? 

 • Vì sao vô quy trình khai quật nằm trong địa phen thứ hai, tư bản

  Vì sao vô quy trình khai quật nằm trong địa phen thứ hai, tư phiên bản Pháp giới hạn cải cách và phát triển công nghiệp nặng trĩu ở Việt Nam?

  Xem thêm: vẽ công viên đơn giản