hình vẽ mô cơ vân

Bài 3. Tế bào

Câu hỏi

Bùi Mai Phương

25 mon 9 2018 khi 15:35

Bạn đang xem: hình vẽ mô cơ vân

vẽ tế bào cơ vân,tế bào cơ tim.tế bào cơ trơn

Tàii Remix

29 mon 12 2020 khi 19:45

tế bào là gì? hình dạng và độ cao thấp của bọn chúng như vậy nào? đối chiếu tế bào cơ vân, tế bào cơ láng và tế bào cơ tim?

Xem chi tiết

Huyền

30 mon 11 năm 2016 khi 23:07

phân biệt những loại tế bào cơ vân, cơ láng, cơ tim về Điểm lưu ý, cấu trúc tế bào và địa điểm nhập cơ thể

Xem chi tiết

Đặng Thùy Linh

14 mon 12 năm 2016 khi 19:05

Môn Sinh ạh, hùn bản thân với!

1, Cấu tạo ra tế bào biểu so bì không giống tế bào link ở những Điểm lưu ý cơ phiên bản nào?

2, Tế bào cơ vân không giống tế bào cơ láng như vậy nào?

Xem chi tiết

La Thị Thu Phượng

Cho biết địa điểm, cấu trúc,công dụng  của tế bào cơ tim và tế bào cơ trơn

Helpppppp meeeeee! Mình đg cần thiết cuống quýt lắm,hùn với 

Xem thêm: a closer look 2 unit 7 lớp 9

Xem chi tiết

byun aegi park

15 mon 12 năm 2016 khi 21:03

Nêu sự phân bổ của cơ vân, cơ láng, cơ tim nhập cơ thể

Xem chi tiết

Chien Hong Pham

31 mon 8 năm 2016 khi 20:12

nêu điểm kiểu như nhau & không giống nhau  giữa cơ vân , cơ láng &  cơ tim về cấu trúc , chức năng

Xem chi tiết

OP Fan

Đặc điểm tế bào cơ

Xem chi tiết

Đặng Phương Nam

so sánh tế bào biểu so bì và tế bào link về địa điểm của bọn chúng nhập khung hình và sự bố trí tế bào nhập 2 loại mô đó

Xem chi tiết

Nguyễn Trần Phương Nghi

Xem thêm: thơ xuân diệu về tình yêu

29 mon 9 2020 khi 11:30

So sánh dáng vẻ cơ sụn, cơ xương , cơ trơn

Xem chi tiết