hình thức sinh sản vô tính đơn giản nhất ở động vật là

Câu hỏi:

03/08/2019 25,442

Bạn đang xem: hình thức sinh sản vô tính đơn giản nhất ở động vật là

D. Phân đôi

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Điều ko trúng với sinh đẻ vô tính ở động vật hoang dã là?

A. Cá thể hoàn toàn có thể sinh sống song lập, đơn lẻ vẫn sinh đẻ bình thường

B. Đảm bảo sự ổn định toan về mặt mũi DT qua quýt những  thế hệ cơ thể

C. Tạo đi ra con số rộng lớn con cái con cháu vô thời hạn ngắn

D. Có kỹ năng thích ứng cao với việc thay cho thay đổi của ĐK môi trường

Câu 2:

Hình thức sinh đẻ vừa phải sở hữu ở động vật hoang dã ko xương sinh sống vừa phải ở động vật hoang dã sở hữu xương sinh sống là?

A. Nảy chồi       

B. Trinh sinh

C. Phân mảnh       

D. Phân đôi

Câu 3:

Cho những tuyên bố sau:

(1) giun dẹp sinh đẻ bởi mẫu mã phân song và phân mảnh

(2) Thủy tức sinh đẻ bởi mẫu mã nảy chồi và phân mảnh

(3) bọt biển lớn sinh đẻ bởi mẫu mã nảy chồi và phân mảnh

(4) Trùng đổi mới hình sinh đẻ bởi phân đôi

(5) con kiến sinh đẻ bởi phân song và trinh tiết sinh

(6) ong sinh đẻ bởi mẫu mã trinh tiết sinh

Tính trúng (Đ)/sai (S) trong những tuyên bố bên trên là:

A. 1Đ, 2S, 3Đ, 4Đ, 5S, 6Đ

Xem thêm: rừng xà nu giáo án

B. 1Đ, 2S, 3S, 4Đ, 5Đ, 6Đ

C. 1Đ, 2Đ, 3Đ, 4S, 5S, 6Đ

D. 1S, 2S, 3Đ, 4Đ, 5S, 6Đ

Câu 4:

Sinh sản vô tính ở động vật hoang dã là?

A. Từ một thành viên sinh đi ra một hoặc nhiều thành viên giống như hoặc không giống bản thân, không tồn tại sự phối kết hợp đằm thắm tinh dịch và trứng

B. Từ một cá thể luôn sinh đi ra nhiều thành viên giống như bản thân, không tồn tại sự phối kết hợp đằm thắm tinh dịch và trứng

C. Từ một cá thể sinh đi ra một hoặc nhiều thành viên giống như bản thân, không tồn tại sự phối kết hợp đằm thắm tinh dịch và trứng

D. Từ một cá thể luôn sinh đi ra duy nhất thành viên giống như bản thân, không tồn tại sự phối kết hợp đằm thắm tinh dịch và trứng

Câu 5:

Sinh sản vô tính gặp gỡ ở?

A. hầu hết loại động vật hoang dã sở hữu tổ chức triển khai thấp

B. Hầu không còn động vật hoang dã ko xương sống

C. Động vật sở hữu xương sống

D. Động vật đơn bào

Câu 6:

Nguyên tắc của nhân phiên bản vô tính là?

A. Chuyển nhân của tế bào xôma (n) vào trong 1 tế bào trứng vẫn lấy rơi rụng nhân, rồi kích ứng tế bào trứng đã và đang được ghép nhân cải tiến và phát triển trở thành phôi rồi cải tiến và phát triển trở thành khung hình mới

B. Chuyển nhân của tế bào xôma (2n) vào trong 1 tế bào trứng vẫn lấy rơi rụng nhân, rồi kích ứng tế bào trứng đã và đang được ghép nhân cải tiến và phát triển trở thành phôi rồi cải tiến và phát triển trở thành khung hình mới

C. Chuyển nhân của tế bào xôma (2n) vào trong 1 tế bào trứng, rồi kích ứng tế bào trứng đã và đang được ghép nhân cải tiến và phát triển trở thành phôi rồi cải tiến và phát triển trở thành khung hình mới

Xem thêm: lời tạm biệt chưa nói hợp âm

D. Chuyển nhân của tế bào xôma, kích ứng tế bào trứng đã và đang được ghép nhân cải tiến và phát triển trở thành phôi rồi cải tiến và phát triển trở thành khung hình mới