hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Đối với những người học tập giờ đồng hồ Anh “thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn” là thì khá thân mật và gần gũi và thân thuộc, hầu hết bọn chúng được lặp cút tái diễn vô toàn bộ những bài xích giảng hoặc tiết học tập. Vì tỷ lệ dùng thông thường xuyên và là cơ hội mô tả dễ dàng nhất, tuy nhiên ko nên ai ai cũng đang được người sử dụng thì đúng cách dán. Hãy theo đuổi dõi nội dung bài viết tiếp sau đây của TOPICA Native nhằm tìm hiểu thêm vớ tần tật về thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn nhé!

Xem thêm:

Bạn đang xem: hiện tại hoàn thành tiếp diễn

 • Tất tần tật những thì vô giờ đồng hồ Anh
 • Thì quá khứ triển khai xong tiếp diễn

1. Khái niệm

Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn là gì? Present perfect continuous là gì?

Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn (thì Present perfect continuous) là thì trình diễn mô tả vấn đề chính thức vô quá khứ và kế tiếp ở thời điểm hiện tại hoàn toàn có thể tiếp nối ở sau này vấn đề đang được kết cổ động tuy nhiên tác động thành quả còn ghi lại thời điểm hiện tại. 

2. Cách dùng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn dùng khi nào? Cùng tìm hiểu thêm cách sử dụng và ví dụ rõ ràng tiếp sau đây nhé!

 • Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn trình diễn mô tả hành vi chính thức ở quá khứ và còn đang được kế tiếp ở thời điểm hiện tại nhấn mạnh vấn đề tính liên tục 

Ex: 

She has been waiting for you all day – Cô ấy đang được đợi chúng ta một ngày dài.

They have been travelling since last October. – Họ đã từng đi du ngoạn kể từ vào cuối tháng 10.

I’ve been decorating the house this summer. – Tôi đang được nỡ tô điểm mái ấm kể từ ngày hè.

 • Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn trình diễn mô tả hành vi đang được kết cổ động vô quá khứ tuy nhiên tất cả chúng ta quan hoài cho tới thành quả cho tới hiện 

tại 

Ex:

She has been cooking since last night. – Cô ấy đang được nấu nướng bữa ăn trong ngày hôm qua.

Someone’s been eating my cookies. – Ai này đã ăn bánh cookies của tôi.

Lưu ý: 

Thì thời điểm hiện tại trả thành nhấn mạnh vấn đề thành quả của hành vi nhằm lại ở thời điểm hiện tại, thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn nhấn mạnh vấn đề sự tiếp nối của hành vi kéo dãn kể từ quá khứ và còn kế tiếp cho tới hiện tại tại 

Ex:

I have witten six letters since morning. – Tôi đang được ghi chép 6 bước thư kể từ sáng sủa.

I have been writing six letters since morning. – Tôi đang được và vẫn đang được ghi chép 6 bước thư kể từ sáng sủa.

TOPICA NativeX – Học giờ đồng hồ Anh toàn vẹn “4 tài năng ngôn ngữ” cho những người dành hết thời gian.

     Với quy mô “Lớp Học Nén” độc quyền:
Tăng rộng lớn trăng tròn thứ tự đụng chạm “điểm loài kiến thức”, hùn hiểu sâu sắc và lưu giữ lâu rộng lớn cấp 5 thứ tự.
Tăng kĩ năng thu nhận và triệu tập qua chuyện những bài học kinh nghiệm cô ứ 3 – 5 phút.
Rút ngắn ngủi sát 400 giờ học tập lý thuyết, tăng rộng lớn 200 giờ thực hành thực tế.
Hơn 10.000 hoạt động và sinh hoạt nâng cao 4 tài năng nước ngoài ngữ theo đuổi giáo trình chuẩn chỉnh Quốc tế kể từ National Geographic Learning và Macmillan Education.

ĐĂNG KÝ TOPICA NATIVEX

3. Công thức thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Công thức hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Công thức present perfect continuous (HTHTTD – present perfect continuous)

3.1. Thể khẳng định

S + have/has + been + V-ing

Ví dụ về hiện tại hoàn thành tiếp diễn ở thể khẳng định:

 • I have been studying English for 5 years. – Tôi đang được học tập Tiếng Anh được 5 năm.
 • We have been waiting here for over two hours! – Chúng tôi đang được ngóng ở trên đây rộng lớn nhị giờ đồng hồ đeo tay.
 • They have been talking for the last hour. – Họ đang được thủ thỉ kéo dãn cả giờ đồng hồ đồng hồ đeo tay.
 • She has been watching too much television lately. – Cô ấy đang được coi rất nhiều TV.
 • He has been swimming for one hour. – Anh ấy đang được bơi lội được một giờ đồng hồ.
 • It has been raining since last night. – Trời đang được mưa suốt đêm trong ngày hôm qua.

Lưu ý:

 • I/we/you/they + have
 • He/she/it + has

3.2. Thể phủ định

S + have/ has + not + been + V-ing

Ex:

 • I haven’t been studying English for 5 years. – Tôi dường như không học tập giờ đồng hồ Anh được 5 năm.
 • We haven’t been waiting here for over two hours! – Chúng tôi dường như không ngóng ở trên đây rộng lớn nhị giờ đồng hồ đồng hồ!

3.3. Thể nghi kị vấn

(WH) + have/ has + S + been + V-ing?

Ex:

 • Have you been waiting here for two hours? Yes, I have

Bạn đang được ngóng 2 giờ đồng hồ đồng hồ? 

 • Has she been working at that company for three years? Yes, she has

Cô ấy đang được thao tác làm việc ở doanh nghiệp được 3 năm?

 • What have you been doing for the last 30 minutes?

Bạn đã thử gì nửa tiếng trước?

 • I’ve been doing my homework.

Tôi đã thử bài xích tập luyện về mái ấm.

4. Dấu hiệu nhận ra thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Dấu hiệu thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Dấu hiệu và cách sử dụng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Xem thêm: các mẫu cv xin việc

Bảng tiếp sau đây tiếp tục nêu rõ rệt tín hiệu nhận ra và ví dụ về hiện tại hoàn thành tiếp diễn cụ thể:

Trạng từ Vị trí cụm từ Ví dụ về thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn
 • for the whole + N (N chỉ thời gian)
Thường đứng cuối câu
 • Jimmy has been driving his xế hộp for the whole day.
  (Jimmy đang được tài xế cả ngày rồi.)
 • People in the buổi tiệc ngọt have been singing for the whole night.
  (Những người vô buổi tiệc đang được hát cả ban đêm ni rồi.)
 • for + N (quãng thời gian): vô khoảng
  (for months, for years,…)
 • since + N (mốc/điểm thời gian): kể từ khi
  (since he arrived, since July,…)
Đầu hoặc cuối câu
 • Since I came, he has been playing đoạn Clip games.
  (Kể kể từ khi tôi cho tới, anh ấy vẫn đang được nghịch tặc năng lượng điện tử.)
 • My mother has been doing housework for 1 hour.
  (Mẹ tôi đang được và đang được thao tác làm việc mái ấm được một giờ đồng hồ rồi.)
 • All + thời gian
  (all the morning, all the afternoon,…)
Thường đứng cuối câu
 • They have been working in the field all the morning.
  (Họ thao tác làm việc ngoài đồng cả buổi sớm.)

TOPICA NativeX – Học giờ đồng hồ Anh toàn vẹn “4 tài năng ngôn ngữ” cho những người dành hết thời gian.

     Với quy mô “Lớp Học Nén” độc quyền:
Tăng rộng lớn trăng tròn thứ tự đụng chạm “điểm loài kiến thức”, hùn hiểu sâu sắc và lưu giữ lâu rộng lớn cấp 5 thứ tự.
Tăng kĩ năng thu nhận và triệu tập qua chuyện những bài học kinh nghiệm cô ứ 3 – 5 phút.
Rút ngắn ngủi sát 400 giờ học tập lý thuyết, tăng rộng lớn 200 giờ thực hành thực tế.
Hơn 10.000 hoạt động và sinh hoạt nâng cao 4 tài năng nước ngoài ngữ theo đuổi giáo trình chuẩn chỉnh Quốc tế kể từ National Geographic Learning và Macmillan Education.

ĐĂNG KÝ TOPICA NATIVEX

5. Phân biệt thì Hiện bên trên trả thành và thì Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Thì thời điểm hiện tại trả thành Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn
 

Thì thời điểm hiện tại triển khai xong nhấn mạnh vấn đề vào kết quả của hành vi.

 • I have visited Ha Noi 5 times.
  (Tôi từng cút thăm hỏi Hà Nội 5 thứ tự.)

2. Được dùng vô một vài công thức sau:

 • I have studied English since 2005.
 • He has played volleyball for 6 years.
 • I have been to lớn Da Lat twice this year.
 • I have never seen such a beautiful girl before.
 • She has just finished her homework.
 • She has already had dinner with her family.
 • He has not met his family recently.

3. Signal Words: Ever, never, just, already, recently, since, for

Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn thông thường nhấn mạnh vấn đề vào tính liên tục của hành vi.
 • I’ve been waiting for Kim all day.
  (Tôi đang được đợi Kim một ngày dài ni.)

2. Được dùng vô một vài công thức sau:

 • I have been jogging all afternoon in the park.
 • I have been waiting to lớn meet him all day long
 • I am ví tired. I have been searching for a new apartment all morning.
 • How long have you been playing the piano?
 • She has been teaching here for about 12 years

3. Signal Words: All the morning, all the afternoon, all day long, since, for, how long…

6. Các khuôn mẫu câu thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

7. Bài tập luyện thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Với những công thức nhưng mà TOPICA Native một vừa hai phải tổ hợp phía bên trên, hãy nằm trong áp dụng nhằm rèn luyện tức thì bài xích tập luyện sau nhé!

Ví dụ thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Ví dụ thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn – cơ hội dùng present perfect continuous

Bài 1: Hoàn trở thành những câu mặt mày dưới

 1. It’s raining. The rain started two hours ago. It‘s been raining for two hours.
 2. We are waiting for the bus. We started waiting for trăng tròn minutes. We ….. for trăng tròn minutes.
 3. I’m learning Spanish. I started classes in December. I ….. since December.
 4. Mary is working in London. She started working there on 18 January. ……. since 18 January.
 5. Our friends always spend their holidays in Italy. They started going there years ago. ……. for years.

Đáp án

 1. has been raining
 2. have been waiting
 3. have been learning Spanish
 4. she has been working there
 5. they’ve been going there

Bài 2: Hoàn vớ những câu sau phụ thuộc vào những kể từ khêu gợi ý cho tới sẵn

 1. We/ not/ want/ go/ because/ be/ play/ football
 2. Chingun/ be/ sleep/ hours/ so/ house/ quiet.
 3. He/ drink/ alcohol/ since/ we/ see/
 4. I/ do/ work/ whole/ day/ now/ be/ tired.
 5. She/ not/ see/ parents/ ví long/ because/ she/ busy.

Đáp án

 1. We don’t want to lớn go out because We have been playing football.
 2. Chingun has been sleeping for hours, ví the house is very quiet.
 3. He has been drinking alcohol since we saw him.
 4. I have been doing my homework for the whole day, ví now I am tired.
 5. She has not been seeing her parents for ví long because she is extremely busy.

Bài 3: Đặt câu với thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn 

1. You have just arrived to lớn meet a boy who is waiting for you.
(you/wait/long)

→ _______________________________________________?

2. You meet an old friend in the street. His face and hands are really strange.
(what/to/do?)

→ _______________________________________________?

3. A friend of yours is now working in a drug store. You want to lớn know how long.
(how long/you/work/there?)

→ _______________________________________________?

4. A friend tells you about her job – she is an accountant. You want to lớn know how long.
(how long/you/work/accountant?)

→ _______________________________________________?

Đáp án

 1. Have you been waiting long?
 2. What have you been doing?
 3. How long have you been working there?
 4. How long have you been working as an accountant?

Bài 4: Đọc những trường hợp và triển khai xong những câu cho tới đích thị. Sử dụng những động kể từ vô ngoặc

Ví dụ: 

1. Tom started reading a book two hours ago. He is still reading it and now he is on page 53.

 • He has been reading for two hours. (read)
 • He has read 53 pages ví far. (read)

2. Rachel is from nước Australia. She is traveling around Europe at the moment. She began her trip three months ago.

 • She __________________________________ for three months. (travel)
 •  __________________________________ six countries ví far. (visit)

3. Patrick is a tennis player. He began playing tennis when he was ten years old. This year he won the national championship again-for the fourth time.

 •  __________________________________ the national championship four times. (win)
 •  __________________________________ since he was ten. (play)

4. When they left college, Lisa and Sue started making films together. They still make films.

 • They __________________________________ films since they left college. (make)
 •  __________________________________ five films since they left college. (make)

Đáp án

2. She has been traveling
She has visited

3. He has won
He has been playing tennis

4. They have been making…
They have made…

Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn tiếp tục không hề khó khăn nếu như chúng ta nắm rõ cấu tạo, mẫu mã, cơ hội dùng, và vết hiện tại của thì. Hãy gọi kĩ những Note phía trên bài xích nhằm khi bắt gặp những tình huống đặc trưng vẫn thực hiện đích thị. Mong là bài xích về thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn này sẽ hỗ trợ chúng ta cầm có thể thì present perfect continuous trong tim bàn tay và dùng đích thị trong số văn cảnh.

Các chúng ta có thể tìm hiểu thêm tăng về bài xích tập luyện thì thời điểm hiện tại tiếp nối bên trên đây 

TOPICA Native cung ứng biện pháp học tập giờ đồng hồ Anh trực tuyến tương tác 2 chiều với nghề giáo phiên bản ngữ tiên phong hàng đầu Khu vực Đông Nam Á, giúp đỡ bạn trình bày giờ đồng hồ Anh thuần thục chỉ với sau 6 mon kể từ số lượng 0.

Xem thêm: chào ngày mới yêu thương

TOPICA NativeX – Học giờ đồng hồ Anh toàn vẹn “4 tài năng ngôn ngữ” cho những người dành hết thời gian.

     Với quy mô “Lớp Học Nén” độc quyền:
Tăng rộng lớn trăng tròn thứ tự đụng chạm “điểm loài kiến thức”, hùn hiểu sâu sắc và lưu giữ lâu rộng lớn cấp 5 thứ tự.
Tăng kĩ năng thu nhận và triệu tập qua chuyện những bài học kinh nghiệm cô ứ 3 – 5 phút.
Rút ngắn ngủi sát 400 giờ học tập lý thuyết, tăng rộng lớn 200 giờ thực hành thực tế.
Hơn 10.000 hoạt động và sinh hoạt nâng cao 4 tài năng nước ngoài ngữ theo đuổi giáo trình chuẩn chỉnh Quốc tế kể từ National Geographic Learning và Macmillan Education.

ĐĂNG KÝ TOPICA NATIVEX