hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn

Thì thời điểm hiện tại đơn và tiếp diễn là nhì nhập số 6 thì giờ Anh cơ phiên bản tuy nhiên người học tập giờ Anh cần được bắt có thể. Hai thì này còn có ý nghĩa sâu sắc, cách sử dụng và cấu hình không giống nhau. Tuy nhiên bên trên thực tiễn vẫn có một số tình huống quan trọng tạo ra lầm lẫn thân thuộc cách sử dụng của 2 thì này. Hãy nằm trong IDP tổ chức đối chiếu 2 thì này nhằm dò xét đi ra điểm kiểu như và không giống nhau thân thuộc bọn chúng nhập nội dung bài viết sau!

>>> Tìm hiểu cơ hội ĐK ganh đua IELTS và lịch ganh đua IELTS bên trên IDP

Bạn đang xem: hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn

1. So sánh ý nghĩa sâu sắc của thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn
Thì thời điểm hiện tại đơnThì thời điểm hiện tại tiếp diễn
Ý nghĩa Diễn tả:
 • Một chân lý, một thực sự hiển nhiên
 • Một điều gì đang được đích ở hiện tại tại 
 • Thói thân quen sản phẩm ngày
 • Tên, tuổi hạc, công việc và nghề nghiệp, nguồn gốc của những người, sự vật, hiện tại tượng
 • Cảm suy nghĩ, sở trường, niềm tin yêu ở hiện tại tại 
Diễn tả:
 • Một hành vi đang được xẩy ra bên trên thời khắc nói
 •  
 • Một hành vi, vụ việc đang được xẩy ra xung xung quanh thời khắc nói 
 • Một hành vi chuẩn bị xẩy ra nhập sau này ngay gần, một plan vẫn lên lịch sẵn
 • Một hành vi lặp lên đường tái diễn (mang tính xấu đi so với người nói) 
Ví dụ Ex: The Earth goes round the Sun 
Trái khu đất xoay quanh mặt mày trời

Ex: Alex is Marie’s husband

Alex là ck của Marie

Ex: Daniel loves ice-cream

Daniel quí ăn kem 

Ex: My father is a doctor 

Bố tôi là 1 trong bác bỏ sĩ 

Ex: I drink a cup of coffee every morning

Tôi húp một ly cafe từng sáng

Ex: I am reading a fantastic book now 
Tôi đang được phát âm một cuốn sách rất rất cuốn 

Ex: It’s raining cats and dogs these days. 

Mấy ni trời mưa rất rất vĩ đại. 

Ex: I am flying vĩ đại Thủ đô New York tomorrow morning 

Sáng mai tôi đang được cất cánh cho tới New York 

Ex: Noah is always making a noise on my sleeping time

hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn

Thì thời điểm hiện tại đơn thao diễn mô tả một chân lý, một thực sự phân minh, một thói thân quen ở thời điểm hiện tại, điển hình nổi bật như ví dụ “Trái Đất xung quanh tảo Mặt Trời”.

undefined

DOWNLOAD NGAY

Đăng Ký Thi IELTs Trên Máy Tính Ngay

Thì thời điểm hiện tại đơnThì thời điểm hiện tại tiếp diễn
Khẳng định
 • Động kể từ vĩ đại be: S + am/is/are + O
 • Động kể từ thường: S + V(s/es) + O
S + am/is/are + V_ing + …
Phủ định
 • Động kể từ vĩ đại be: S + am/is/are not + O
 • Động kể từ thường: S + do/does not + V-inf + O
S + am/is/are not + V_ing + …
Nghi vấn
 • Động kể từ vĩ đại be: Am/is/are + S + O?
 • Động kể từ thông thường Do/Does + S + V-inf + O?
Am/Is/Are + S + V_ing + …?

công thức hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn

Cấu trúc của thì thời điểm hiện tại đơn được phân thành 3 thể xác minh, phủ tấp tểnh và nghi ngờ vấn

3. Dấu hiệu phân biệt thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn
Thì thời điểm hiện tại đơnThì thời điểm hiện tại tiếp diễn
 • Có những trạng kể từ chỉ tần suất: always, often, usually, sometimes, every day/ week, month, ….
 • Các trạng kể từ chỉ thời gian: in the morning/afternoon/evening 
 • Ngoại lệ: Cấu trúc S + tobe + always + V-ing: Diễn mô tả sự phàn nàn (You are always chatting in the class → Quý khách hàng thông thường xuyên thì thầm riêng rẽ nhập lớp)
 • Có những trạng kể từ chỉ thời gian: now, at present, at the moment, right now, it’s + time + now 
 • Có động kể từ đem tính kiến nghị, khẩu lệnh như: look, listen, watch out, keep silent, smell, feel, sound, taste, 
 • Không dùng với những động kể từ Stative Verbs - động kể từ chỉ trạng thái: believe, dislike, lượt thích, love, have, realised, wish, understanding, appear, agree, belong, need,... 

hiện bên trên đơn thời điểm hiện tại tiếp diễn

Thí sinh tránh việc bỏ dở những tín hiệu xác lập thì thời điểm hiện tại đơn, thì thời điểm hiện tại tiếp diễn

4. Cách phân tách động kể từ thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn
Chủ ngữThì thời điểm hiện tại đơnThì thời điểm hiện tại tiếp diễn
Iam
V-inf
am + V-ing
Youare
V-inf
are + V-ing
He, She, Itis
V-s/es
is + V-ing
We, Theyare
V-inf
are + V-ing

thì thời điểm hiện tại đơn và thì thời điểm hiện tại tiếp diễn

Thì thời điểm hiện tại đơn và tiếp nối đem cơ hội phân tách động kể từ không giống nhau

4.1. Quy tắc phân tách động kể từ thứ bực 3 số không nhiều ở thì thời điểm hiện tại đơn 

Trong câu xác minh, nếu như căn nhà ngữ của thì thời điểm hiện tại đơn ở thứ bực 3 số không nhiều hoặc là danh kể từ số không nhiều hoặc là danh kể từ ko kiểm điểm được, tao cần thiết thêm thắt đuôi s/es vào sau cùng động kể từ. Có 3 quy tắc bạn phải nhớ:

(1) Các động kể từ kết đốc vị “o, x, sh, ch, sh, ss” thêm thắt đuôi “es”

Ví dụ: Teach - teaches, fix - fixes, go - goes 

(2) Các động kể từ kết đốc vị “nguyên âm + y”, thay đổi “y” trở nên “i” và thêm thắt đuôi “es” 

Ví dụ: Study - studies, carry - carries, fly - flies, cry - cries, copy - copies

(3) Các động kể từ còn sót lại thêm thắt thêm đuôi “s”

Ví dụ: Leave - leaves, cook - cooks, move - moves, play - plays, buy - buys, 

Trường ăn ý bất quy tắc: Ngoài những kể từ đem quy tắc kể bên trên, mang trong mình một động kể từ bất quy tắc là HAVE, sẽ tiến hành fake trở nên HAS. 

>>> Xem ngay lập tức nội dung bài viết Hướng dẫn cụ thể cơ hội thêm thắt s/es nhập thì thời điểm hiện tại đơn

4.2. Quy tắc phân tách động kể từ thì thời điểm hiện tại tiếp diễn 

Nếu như thì thời điểm hiện tại đơn đem quy tắc thêm thắt e/es sau động kể từ thì thì thời điểm hiện tại tiếp nối đem quy tắc thêm thắt -ing. Có 5 quy tắc bạn phải nhớ:

(1) Thêm -ing sau đa số những động từ

Ví dụ: Buy - buying, go - going, find - finding, read - reading, listen - listening, cook - cooking, walk - walking, 

(2) Đối với động kể từ kết đốc vị “e”, chúng ta quăng quật “e” và thêm thắt -ing

Ví dụ: Lose - losing, love - loving,  change - changing, write - writing 

(3) Đối với động từ là một âm tiết, kết đốc vị “nguyên âm + phụ âm”, chúng ta gấp hai phụ âm và thêm thắt - ing

Ví dụ: Stop - stopping, sit - sitting, swim - swimming, lập cập - running, drop - dropping, skip - skipping, hit - hitting 

(4) Đối với động kể từ có khá nhiều âm tiết, kết đốc vị phụ âm + nguyên vẹn âm + phụ âm, sẽ sở hữu nhì ngôi trường hợp

 • Nếu trọng âm rớt vào âm tiết cuối, thêm thắt -ing như thông thường. Ví dụ: Demonstrate - demonstrating

 • Nếu trọng âm rớt vào âm tiết cuối, gấp hai phụ âm cuối, thêm thắt -ing. Ví dụ: Submit - submitting

  Xem thêm: bài thực hành 1 hóa 11

(5) Đối với động kể từ kết đốc vị đuôi “ie”, thay đổi “ie” trở nên “y” và thêm thắt “ing”

Ví dụ: Lie - Lying, tie - tying, die - dying

5. Bài tập luyện phân biệt thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn

BÀI TẬP

Exercise 1: Simple Present or Present Continuous 

1. … you/come tonight?

2. The Sun (rise) in the Earth 

3. They (not/visit) the landscapes tomorrow

4. Mina (go) vĩ đại school at 6 o’clock everyday

5. I (read) books at the present

Exercise 2: Complete the text below with the simple present or present continuous 

1. I usually … (do) exercises in the morning. Now, I…(walk) at the park near my house. 

2. …(not/forget) vĩ đại take the umbrella. It (rain)... cats and dogs.

3. I can’t hear what William (say)...because his children (scream)...sánh loudly. 

4. Liam (wear)... his pink T-shirt today, but usually he (wear) the xanh rớt one. 

Exercise 3: Choose the correct answer

1. I…lunch in the canteen every day 

a. have

b. am having 

2. I…to nhật bản next Sunday. Can you take bu vĩ đại the airport?

a. go

b. am going

3. I…at math class twice a week 

a. study

b. studying 

ĐÁP ÁN 

Exercise 1:

1. Are you coming 

2. rises

3. aren’t visiting 

4. goes

5. am reading

Exercise 2: 

1. do/ am walking

2. Do not forget/ is raining 

3. says/ is creaming 

4. is wearing/ wears

Exercise 3:

1. a/have

2. b/am going

3. a/study 

>>> Xem thêm: Các dạng thắc mắc thì thời điểm hiện tại đơn: Công thức và cách sử dụng chi tiết

Trên đấy là tổ hợp kỹ năng về thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn. Hy vọng nội dung bài viết vẫn giúp đỡ bạn nắm rõ rộng lớn về ngữ pháp giờ Anh và sẵn sàng chất lượng tốt cho những kỳ ganh đua tiếp đây.

Xem thêm: công thức diện tích tam giác vuông

Tìm hiểu thêm:

 • Cách vẽ sơ vật dụng suy nghĩ thì thời điểm hiện tại đơn

 • Cấu trúc và bài bác tập luyện thì thời điểm hiện tại đơn với động kể từ thường