hệ thức vi ét và ứng dụng

Bình chọn:

4 bên trên 215 phiếu

Bạn đang xem: hệ thức vi ét và ứng dụng

Lý thuyết Hệ thức Vi-ét và phần mềm.Hệ thức Vi-ét Xem cụ thể

Trả điều thắc mắc 1 Bài 6 trang 50 Toán 9 Tập 2

Trả điều thắc mắc Bài 6 trang 50 Toán 9 Tập 2 . Hãy tính x1 + x2; x1.x2

Xem điều giải

Trả điều thắc mắc 2 Bài 6 trang 51 Toán 9 Tập 2 Cho phương trình 2x^2 – 5x + 3 = 0. Xem điều giải

Quảng cáo

decumar

Trả điều thắc mắc 3 Bài 6 trang 51 Toán 9 Tập 2 Trả điều thắc mắc 3 Bài 6 trang 51 Toán 9 Tập 2. Cho phương trình 3x^2+7x+4=0... Xem điều giải

Trả điều thắc mắc 4 Bài 6 trang 52 Toán 9 Tập 2

Trả điều thắc mắc Bài 6 trang 52 Toán 9 Tập 2. Tính nhẩm nghiệm của những phương trình:

Xem điều giải

Trả điều thắc mắc 5 Bài 6 trang 52 Toán 9 Tập 2 Tìm nhì số biết tổng của bọn chúng vị 1 và tích của bọn chúng vị 5. Xem điều giải

Bài 25 trang 52 sgk Toán 9 tập dượt 2

Giải bài xích 25 trang 52 SGK Toán 9 tập dượt 2. Đối với phương trình sau, kí hiệu

Xem điều giải

Bài 26 trang 53 sgk Toán 9 tập dượt 2Giải bài xích 26 trang 53 SGK Toán 9 tập dượt 2. Dùng ĐK a + b + c = 0... Xem điều giải Bài 28 trang 53 sgk Toán 9 tập dượt 2Giải bài xích 28 trang 53 SGK Toán 9 tập dượt 2. Tìm nhì số u và v trong những tình huống sau: Xem điều giải

Bài 29 trang 54 sgk Toán 9 tập dượt 2

Giải bài xích 29 trang 54 SGK Toán 9 tập dượt 2. Không giải phương trình, hãy tính tổng

Xem điều giải

Bài 30 trang 54 sgk Toán 9 tập dượt 2Giải bài xích 30 trang 54 SGK Toán 9 tập dượt 2. Tìm độ quý hiếm của m nhằm phương trình đem nghiệm Xem điều giải

Bài 31 trang 54 sgk Toán 9 tập dượt 2

Giải bài xích 31 trang 54 SGK Toán 9 tập dượt 2. Tính nhẩm nghiệm của những phương trình:

Xem điều giải

Bài 32 trang 54 sgk Toán 9 tập dượt 2Tìm nhì số u và v trong những tình huống sau: Xem điều giải

Bài 33 trang 54 sgk Toán 9 tập dượt 2

Giải bài xích 33 trang 54 SGK Toán 9 tập dượt 2. Chứng tỏ rằng nếu như phương trình

Xem điều giải

Đề đánh giá 15 phút - Đề số 1 - Bài 6 - Chương 4 - Đại số 9Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 1 - Bài 6 - Chương 4 - Đại số 9 Xem điều giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 3 - Bài 6 - Chương 4 - Đại số 9Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 3 - Bài 6 - Chương 4 - Đại số 9 Xem điều giải

Đề đánh giá 15 phút - Đề số 4 - Bài 6 - Chương 4 - Đại số 9

Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 4 - Bài 6 - Chương 4 - Đại số 9

Xem điều giải

Đề đánh giá 15 phút - Đề số 5 - Bài 6 - Chương 4 - Đại số 9Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 5 - Bài 6 - Chương 4 - Đại số 9 Xem điều giải