hai tam giác đồng dạng


1. Định nghĩa Tam giác A'B'C' gọi là đồng dạng với tam giác ABC nếu:

I. Các kiến thức và kỹ năng cần thiết nhớ

Bạn đang xem: hai tam giác đồng dạng

Định nghĩa:

Hai tam giác gọi là đồng dạng cùng nhau nếu như bọn chúng sở hữu phụ thân cặp góc đều bằng nhau từng song một và phụ thân cặp cạnh ứng tỉ trọng.

Ví dụ: $\Delta ABC$ $\backsim$ $\Delta A'B'C'$\( \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}\widehat A = \widehat {A'},\,\widehat B = \widehat {B'},\widehat C = \widehat {C'}\\\dfrac{{AB}}{{A'B'}} = \dfrac{{BC}}{{B'C'}} = \dfrac{{CA}}{{C'A'}}\end{array} \right.\)

Chú ý: 

* Tỉ số những cạnh ứng \(\dfrac{{AB}}{{A'B'}} = \dfrac{{BC}}{{B'C'}} = \dfrac{{CA}}{{C'A'}} = k\) được gọi là tỉ số đồng dạng  của nhị tam giác.

Định lí về đưa đến hai tam giác đồng dạng

Nếu một đường thẳng liền mạch hạn chế nhị cạnh của tam giác và tuy nhiên song với cạnh còn sót lại thì  nó tạo nên trở thành một tam giác mới mẻ đồng dạng với tam giác tiếp tục cho tới.

Cho $\Delta ABC$, $MN{\rm{//}}BC$

$ \Rightarrow \Delta AMN$$\backsim$$\Delta ABC.$

Chú ý: Định lí cũng như nhập tình huống đường thẳng liền mạch hạn chế phần kéo dãn dài nhị cạnh của tam giác và tuy nhiên song với cạnh còn sót lại.

II. Các dạng toán thông thường gặp

Dạng 1: Sử dụng tam giác đồng dạng nhằm tính chừng lâu năm cạnh, chu vi, tỉ số đồng dạng, số đo góc…

Phương pháp:

Xem thêm: cách đổi mật khẩu roblox

Ta dùng khái niệm và lăm le lý về hai tam giác đồng dạng. Sử dụng lăm le lý Ta-lét và đặc điểm tỉ trọng thức nhằm đo lường.

$\Delta ABC$ $\backsim$ $\Delta A'B'C'$\( \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}\widehat A = \widehat {A'},\,\widehat B = \widehat {B'},\widehat C = \widehat {C'}\\\dfrac{{AB}}{{A'B'}} = \dfrac{{BC}}{{B'C'}} = \dfrac{{CA}}{{C'A'}}\end{array} \right.\)

Dạng 2: Sử dụng tam giác đồng dạng nhằm chứng tỏ những nguyên tố hình học tập (hai đường thẳng liền mạch tuy nhiên tuy nhiên, …)

Phương pháp:

Ta dùng $\Delta ABC$ $\backsim$ $\Delta A'B'C'$\( \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}\widehat A = \widehat {A'},\,\widehat B = \widehat {B'},\widehat C = \widehat {C'}\\\dfrac{{AB}}{{A'B'}} = \dfrac{{BC}}{{B'C'}} = \dfrac{{CA}}{{C'A'}}\end{array} \right.\)

Và lăm le lý:  Nếu một đường thẳng liền mạch hạn chế nhị cạnh của tam giác và tuy nhiên song với cạnh còn sót lại thì  nó tạo nên trở thành một tam giác mới mẻ đồng dạng với tam giác tiếp tục cho tới.


Bình luận

Chia sẻ

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 8 - Xem ngay

Xem thêm: mã trường học viện ngân hàng

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định gom học viên lớp 8 học tập chất lượng, trả trả tiền học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.