hai bản trong một cơ sở dữ liệu quan hệ liên kết với nhau thông qua

hint-header

Bạn đang xem: hai bản trong một cơ sở dữ liệu quan hệ liên kết với nhau thông qua

Cập nhật ngày: 10-09-2022


Chia sẻ bởi: Trần Thế Chung Sơn


Hai bảng nhập một CSDL mối quan hệ link cùng nhau trải qua :

B

Thuộc tính của những ngôi trường được lựa chọn (không nhất thiết nên là khóa)

Chủ đề liên quan

Trong Access, Khi tạo ra link trong số những bảng, thì :

A

Cả nhị ngôi trường nên là khóa chính

B

Hai ngôi trường ko nhất thiết nên là khóa chính

C

Phải sở hữu tối thiểu một ngôi trường là khóa chính

D

Một ngôi trường là khóa chủ yếu, một ngôi trường không

Các định nghĩa dùng làm tế bào miêu tả những nhân tố này sẽ khởi tạo trở nên quy mô tài liệu quan liêu hệ?

C

Tất cả những thao tác bên trên tài liệu

D

Các thao tác, quy tắc toán bên trên dữ liệu

Khi update tài liệu nhập bảng, tao ko thể nhằm trống không ngôi trường này sau đây?

A

Tất cả những ngôi trường của bảng

D

Khóa chủ yếu và ngôi trường nên điền tài liệu.

Việc thay cho thế mặt hàng “AAAAAAFFFFF” bởi vì “6A5F” là cơ hội mã hóa này trong những cơ hội sau:

B

Mỗi kí tự động này thay cho bởi vì một ký tự động không giống

C

Cách ký tự động cơ một vài địa điểm xác lập nhập bảng vần âm

Giải pháp này sau đây ko nên là biện pháp hầu hết mang đến bảo mật thông tin hệ thống?

C

Phân quyền truy vấn và nhận dạng người tiêu dùng.

D

Mã hóa vấn đề và nén tài liệu.

Câu này trong những câu sau đây không nên là bảo mật thông tin vấn đề nhập hệ CSDL?

A

Hạn chế tối nhiều những sơ sót của người tiêu dùng.

B

Khống chế số người tiêu dùng CSDL.

C

Không bật mí nội dung tài liệu giống như lịch trình xử l.

D

Đảm bảo vấn đề vẫn tồn tại hoặc bị thay cho thay đổi ngoài ý mong muốn.

Phát biểu này về hệ quản ngại trị CSDL mối quan hệ là đúng?

A

Phần mượt nhằm giải những Việc quản ngại lí sở hữu chứa chấp những mối quan hệ trong số những tài liệu.

B

Phần mượt dùng làm thiết kế những CSDL mối quan hệ.

C

Phần mượt dùng làm tạo ra lập, update và khai quật CSDL mối quan hệ.

D

Phần mượt Microsoft Access

Thuật ngữ “quan hệ” người sử dụng nhập hệ CSDL mối quan hệ là nhằm chỉ đối tượng:

D

Kiểu tài liệu của một nằm trong tính

Danh sách của từng chống đua bao gồm sở hữu những ngôi trường : STT, Họ thương hiệu học viên, Số báo danh, chống đua. Ta lựa chọn khoá đó là :

Xem thêm: vẽ thành phố

Đặc điểm này sau đó là đặc thù của một mối quan hệ nhập hệ CSDL quan liêu hệ?

A

Mỗi tính chất sở hữu một thương hiệu phân biệt và trật tự những tính chất là quan liêu trọng

B

Quan hệ không tồn tại tính chất nhiều trị hoặc phức tạp

C

Các cỗ là phân biệt và trật tự những cỗ ko quan liêu trọng

D

Tên của những mối quan hệ hoàn toàn có thể trùng nhau

Khai thác CSDL mối quan hệ hoàn toàn có thể là:

B

Sắp xếp, truy vấn, coi tài liệu, kết xuất báo cáo

C

Đặt thương hiệu ngôi trường, lựa chọn loại tài liệu, quyết định đặc thù trường

D

Tạo bảng, hướng đẫn khóa chủ yếu, tạo ra liên kết

Thao tác này tại đây không nằm trong loại tạo ra lập CSDL quan liêu hệ?

B

Ðặt thương hiệu bảng và lưu cấu hình bảng

Việc trước tiên sẽ tạo lập một CSDL mối quan hệ là :

A

Tạo rời khỏi một hoặc nhiều biểu hình mẫu

B

Tạo rời khỏi một hoặc nhiều bảng

C

Tạo rời khỏi một hoặc nhiều hình mẫu căn vặn

D

Tạo rời khỏi một hoặc nhiều báo cáo

Chỉnh sửa tài liệu là:

A

Thay thay đổi những độ quý hiếm của một vài ba tính chất của một bộ

B

Xoá độ quý hiếm của một vài ba tính chất của một bộ

Thao tác bên trên tài liệu hoàn toàn có thể là:

Thuật ngữ “bộ” người sử dụng nhập hệ CSDL mối quan hệ là nhằm chỉ đối tượng:

B

Kiểu tài liệu của một nằm trong tính

Mô hình thịnh hành nhằm thiết kế CSDL mối quan hệ là:

Giả sử một bảng sở hữu 2 ngôi trường SOBH (số bảo hiểm) và HOTEN (họ tên) thì nên lựa chọn ngôi trường SOBH thực hiện khoá chủ yếu rộng lớn vì thế :

A

Trường SOBH là ngôi trường ngắn ngủi hơn

B

Trường SOBH đứng trước ngôi trường HOTEN

C

Trường SOBH là loại số, trong lúc cơ ngôi trường HOTEN ko nên là loại số

D

Trường SOBH là có một không hai, trong lúc cơ ngôi trường HOTEN ko nên là duy nhất

Thao tác này tại đây không nên là thao tác update dữ liệu?

A

Sửa những tài liệu ko tương thích

B

Sao chép CSDL trở nên phiên bản sao dự trữ.

Hai bảng nhập một CSDL mối quan hệ link cùng nhau trải qua :

B

Thuộc tính của những ngôi trường được lựa chọn (không nhất thiết nên là khóa)

Xem thêm: vẽ con công đẹp nhất