go in for là gì


Trang trước

Trang sau  

Bạn đang xem: go in for là gì


Cụm động kể từ Go in for với 4 nghĩa:

Nghĩa kể từ Go in for

Ý nghĩa của Go in for là:

 • Tham gia một cuộc đua

Ví dụ cụm động kể từ Go in for

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Go in for:

 
- He WENT IN FOR the photography prize, but didn't win.
Anh ấy nhập cuộc vô cuộc đua tự sướng tuy nhiên ko thắng.

Nghĩa kể từ Go in for

Ý nghĩa của Go in for là:

 • Ủng hộ, biện hộ

Ví dụ cụm động kể từ Go in for

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Go in for:

 
-  I don't GO IN FOR the claims being made about blogging.
Tôi ko cỗ vũ những tuyên tía được thực viện qua quýt ghi chép blog.

Nghĩa kể từ Go in for

Ý nghĩa của Go in for là:

 • Thích, với hào hứng với

Ví dụ cụm động kể từ Go in for

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Go in for:

 
- He GOES IN FOR classical music.
Anh ấy với hào hứng với nhạc truyền thống.

Nghĩa kể từ Go in for

Ý nghĩa của Go in for là:

 • Lựa lựa chọn việc làm

Ví dụ cụm động kể từ Go in for

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Go in for:

 
- Have you thought about GOING IN FOR teaching?
Bạn từng cho rằng tiếp tục lựa chọn nghề ngỗng giáo khi nào chưa?

Một số cụm động kể từ khác

Ngoài cụm động kể từ Go in for bên trên, động kể từ Go còn tồn tại một số trong những cụm động kể từ sau:

 • Cụm động từ Go about

 • Cụm động từ Go across

 • Cụm động từ Go after

 • Cụm động từ Go against

 • Cụm động từ Go ahead

 • Cụm động từ Go ahead with

 • Cụm động từ Go along with

 • Cụm động kể từ Go Go around

 • Cụm động từ Go at

 • Cụm động từ Go away

 • Cụm động từ Go back

 • Cụm động từ Go back on

 • Cụm động từ Go before

 • Cụm động từ Go below

 • Cụm động từ Go by

 • Cụm động từ Go down

 • Cụm động từ Go down on

 • Cụm động từ Go down to

 • Cụm động từ Go down with

 • Cụm động từ Go for

 • Cụm động từ Go for it

 • Cụm động từ Go forth

 • Cụm động từ Go forward

 • Cụm động từ Go in

 • Cụm động từ Go in for

 • Cụm động từ Go in with

  Xem thêm: anh hùng của ác nữ

 • Cụm động từ Go into

 • Cụm động từ Go it

 • Cụm động từ Go it alone

 • Cụm động từ Go off

 • Cụm động từ Go off with

 • Cụm động từ Go on

 • Cụm động từ Go on about

 • Cụm động từ Go on at

 • Cụm động từ Go on to

 • Cụm động từ Go on with

 • Cụm động từ Go one

 • Cụm động từ Go out

 • Cụm động từ Go out for

 • Cụm động từ Go out to

 • Cụm động từ Go out with

 • Cụm động từ Go over

 • Cụm động từ Go over to

 • Cụm động từ Go past

 • Cụm động từ Go round

 • Cụm động từ Go through

 • Cụm động từ Go through with

 • Cụm động từ Go to

 • Cụm động từ Go together

 • Cụm động từ Go towards

 • Cụm động từ Go under

 • Cụm động từ Go up

 • Cụm động từ Go up to

 • Cụm động từ Go with

 • Cụm động từ Go without


Trang trước

Trang sau  

g-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jspBài ghi chép liên quan

 • 160 bài học kinh nghiệm ngữ pháp giờ đồng hồ Anh hoặc nhất

 • 155 bài học kinh nghiệm Java giờ đồng hồ Việt hoặc nhất

 • 100 bài học kinh nghiệm Android giờ đồng hồ Việt hoặc nhất

 • 247 bài học kinh nghiệm CSS giờ đồng hồ Việt hoặc nhất

 • 197 thẻ HTML cơ bản

 • 297 bài học kinh nghiệm PHP

  Xem thêm: bài 9 tiết 3 địa lí 11

 • 101 bài học kinh nghiệm C++ hoặc nhất

 • 97 bài xích tập luyện C++ với giải hoặc nhất

 • 208 bài học kinh nghiệm Javascript với giải hoặc nhất