giới hạn sinh thái gồm có

Giới hạn sinh thái xanh bao gồm có:

Bạn đang xem: giới hạn sinh thái gồm có

Giới hạn sinh thái xanh bao gồm có:


Giới hạn bên dưới, số lượng giới hạn bên trên, số lượng giới hạn cực kỳ thuận.

Khoảng tiện lợi và khoảng chừng kháng Chịu đựng.

Giới hạn bên dưới, số lượng giới hạn trên

Giới hạn bên dưới, số lượng giới hạn bên trên, số lượng giới hạn Chịu đựng đựng.

Đáp án đúng: B

Lời giải của Tự Học 365

Giải chi tiết:

Giới hạn sinh thái xanh bao gồm có: Khoảng tiện lợi và khoảng chừng kháng Chịu đựng (SGK Sinh 12 trang 151).

Chọn B

Luyện tập

Câu căn vặn liên quan

 • Nhóm thành viên này bên dưới đó là một quần thể

  Nhóm thành viên này bên dưới đó là một quần thể

 • Xem thêm: vẽ thành phố

  Đối với tiến bộ hoá, thông thường trở nên sở hữu ý nghĩa:

  Đối với tiến bộ hoá, thông thường trở nên sở hữu ý nghĩa:

 • Cơ quan liêu tương đương là dẫn chứng triệu chứng tỏ

  Cơ quan liêu tương đương là dẫn chứng triệu chứng tỏ

 • Măt đa số của tinh lọc bất ngờ là gì ?

  Măt đa số của tinh lọc bất ngờ là gì ?

 • Kết trái khoáy ở đầu cuối của tiến bộ hóa chất hóa học là

  Kết trái khoáy ở đầu cuối của tiến bộ hóa chất hóa học là

 • Nhóm thành viên này bên dưới đó là một quần thể?

  Nhóm thành viên này bên dưới đó là một quần thể?

 • Ưu thế nổi trội của kinh nghiệm DT là

  Ưu thế nổi trội của kinh nghiệm DT là

 • Xem thêm: vẽ cờ