giấy lý lịch tư pháp

Tên giấy tờ tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
+ Tờ khai đòi hỏi cung cấp Phiếu lý lịch tư pháp theo đuổi khuôn mẫu quy quyết định (Mẫu số 03/2013/TT-LLTP; Mẫu số 04/2013/TT-LLTP). Mẫu số 03.2013.docx Bản chính: 1 - Bản sao: 0
+ Tờ khai đòi hỏi cung cấp Phiếu lý lịch tư pháp theo đuổi khuôn mẫu quy quyết định (Mẫu số 03/2013/TT-LLTP; Mẫu số 04/2013/TT-LLTP). Mẫu số 04.2013.docx Bản chính: 1 - Bản sao: 0
+ Bản chụp Chứng minh quần chúng. # hoặc thẻ Căn cước công dân hoặc hộ chiếu của những người được cung cấp Phiếu lý lịch tư pháp (Trường hợp ý nộp bạn dạng chụp thì cần xuất trình bạn dạng chủ yếu nhằm so sánh. Trường hợp ý không tồn tại bạn dạng chủ yếu nhằm so sánh thì nộp bạn dạng sao đem xác thực theo đuổi quy quyết định của pháp luật). Bản chính: 0 - Bản sao: 1
+ Văn bạn dạng ủy quyền nhập tình huống ủy quyền cho những người không giống thực hiện giấy tờ thủ tục đòi hỏi cung cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 (trường hợp ý người được ủy quyền là thân phụ, u, bà xã, ông xã, con cái của những người ủy quyền thì ko cần thiết văn bạn dạng ủy quyền). Văn bạn dạng ủy quyền cần được công hội chứng, xác thực theo đuổi quy quyết định của pháp lý nước ta. Bản chính: 1 - Bản sao: 0
Cá nhân đòi hỏi cung cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 ko được ủy quyền cho những người không giống thực hiện giấy tờ thủ tục đòi hỏi cung cấp Phiếu lý lịch tư pháp. Dường như, tình nhân cầu cung cấp Phiếu lý lịch tư pháp nằm trong đối tượng người sử dụng được miễn hoặc tách phí cần xuất trình những sách vở và giấy tờ nhằm minh chứng. Bản chính: 0 - Bản sao: 0