giải sách tiếng việt lớp 4

Để học tập đảm bảo chất lượng Tiếng Việt lớp 4

Nâng cấp cho gói Pro nhằm hưởng thụ trang web VnDoc.com KHÔNG quảng cáo, tải tệp tin vô cùng nhanh ko mong chờ.

Bạn đang xem: giải sách tiếng việt lớp 4

Mua ngay lập tức Từ 79.000đ

Tìm hiểu thêm

Giải bài xích tập dượt SGK Tiếng Việt lớp 4 chỉ dẫn cụ thể điều giải bám theo từng đơn vị chức năng bài học kinh nghiệm bám theo từng tuần cho những em học viên xem thêm, gia tăng kĩ năng biên soạn bài xích. Các bài xích giải hoặc, thú vị, cụ thể gom những em học viên học tập đảm bảo chất lượng môn Tiếng việt sẵn sàng cho những bài xích đua nhập năm học tập.

Để học tập đảm bảo chất lượng Tiếng Việt 4 tập dượt 1

Tuần 1: Thương người như thể thương thân

 • Tập phát âm lớp 4: Dế mèn bênh vực kẻ yếu
 • Chính mô tả lớp 4: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu
 • Luyện kể từ và câu lớp 4: Cấu tạo ra của tiếng
 • Kể chuyện lớp 4: Sự tích hồ nước Ba Bể
 • Soạn bài xích Tập phát âm lớp 4: Mẹ ốm
 • Tập thực hiện văn lớp 4: Thế nào là là kể chuyện
 • Luyện kể từ và câu lớp 4: Luyện tập dượt về kết cấu của tiếng
 • Tập thực hiện văn lớp 4: Nhân vật nhập truyện

Tuần 2: Thương người như thể thương thân

 • Tập phát âm lớp 4: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu ớt (tiếp theo)
 • Soạn bài xích Chính mô tả lớp 4: Mười năm cõng các bạn lên đường học
 • Luyện kể từ và câu lớp 4: Mở rộng lớn vốn liếng từ: Nhân hậu - Đoàn kết
 • Kể chuyện lớp 4: Kể chuyện tiếp tục nghe, tiếp tục đọc
 • Soạn bài xích Tập phát âm lớp 4: Truyện cổ nước mình

Tuần 3: Thương người như thể thương thân

 • Tập phát âm lớp 4: Thư thăm hỏi bạn
 • Chính mô tả lớp 4: Nghe - viết: Cháu nghe mẩu chuyện của bà
 • Luyện kể từ và câu lớp 4: Từ đơn và kể từ phức
 • Kể chuyện lớp 4 tuần 3: Kể chuyện tiếp tục nghe, tiếp tục đọc
 • Soạn bài xích Tập phát âm lớp 4: Người ăn xin
 • Tập thực hiện văn lớp 4: Kể lại điều trình bày, ý suy nghĩ của nhân vật
 • Luyện kể từ và câu lớp 4: Mở rộng lớn vốn liếng từ: Nhân hậu - Đoàn kết
 • Tập thực hiện văn lớp 4: Viết thư

Tuần 4: Măng đâm chồi thẳng

 • Soạn bài xích Tập phát âm lớp 4: Một người chủ yếu trực
 • Chính mô tả lớp 4: Nhớ - viết: Truyện cổ nước bản thân, phân biệt r/d/gi, ân/âng
 • Luyện kể từ và câu lớp 4: Từ ghép và kể từ láy
 • Kể chuyện lớp 4: Một thi sĩ chân chính
 • Soạn bài xích Tập phát âm lớp 4: Tre Việt Nam
 • Tập thực hiện văn lớp 4: Cốt truyện
 • Luyện kể từ và câu lớp 4: Luyện tập dượt về kể từ ghép và kể từ láy
 • Tập thực hiện văn lớp 4: Luyện tập dượt kiến tạo cốt truyện

Tuần 5: Măng đâm chồi thẳng

 • Soạn bài xích Tập phát âm lớp 4: Những phân tử thóc giống
 • Soạn bài xích Chính mô tả lớp 4: Những phân tử thóc giống
 • Luyện kể từ và câu lớp 4: Mở rộng lớn vốn liếng từ: Trung thực - Tự trọng
 • Kể chuyện lớp 4 tuần 5: Kể chuyện tiếp tục nghe, tiếp tục đọc
 • Soạn bài xích Tập phát âm lớp 4: Gà Trống và Cáo
 • Tập thực hiện văn lớp 4: Viết thư (Bài đánh giá viết)
 • Văn khuôn mẫu lớp 4: Viết thư thăm hỏi tặng quà khích lệ bằng hữu, người thân trong gia đình sở hữu chuyện buồn
 • Tập thực hiện văn lớp 4: Đoạn văn nhập bài xích văn kể chuyện

Tuần 6: Măng đâm chồi thẳng

 • Tập phát âm lớp 4: Nỗi dằn lặt vặt của An-đrây-ca
 • Chính mô tả lớp 4: Nghe ghi chép - Người ghi chép truyện thiệt thà
 • Luyện kể từ và câu lớp 4: Danh kể từ cộng đồng và danh kể từ riêng
 • Kể chuyện lớp 4 tuần 6: Kể chuyện tiếp tục nghe, tiếp tục đọc
 • Văn khuôn mẫu lớp 4: Kể một mẩu chuyện về lòng tự động trọng tuy nhiên em biết
 • Tập phát âm lớp 4: Chị em tôi
 • Luyện kể từ và câu lớp 4: Mở rộng lớn vốn liếng từ: Trung thực - Tự trọng
 • Tập thực hiện văn lớp 4: Luyện tập dượt kiến tạo đoạn văn kể chuyện

Tuần 7: Trên song cánh ước mơ

 • Tập phát âm lớp 4: Trung thu độc lập
 • Chính mô tả lớp 4: Nhớ - viết: Gà Trống và Cáo
 • Luyện kể từ và câu lớp 4: Cách ghi chép thương hiệu người, thương hiệu địa lí Việt Nam
 • Kể chuyện lớp 4: Lời ước bên dưới trăng
 • Tập phát âm lớp 4: Tại Vương quốc Tương Lai
 • Tập thực hiện văn lớp 4 tuần 7: Luyện tập dượt kiến tạo đoạn văn kể chuyện
 • Luyện kể từ và câu lớp 4: Luyện tập dượt ghi chép thương hiệu người, thương hiệu địa lí Việt Nam
 • Tập thực hiện văn lớp 4: Luyện tập dượt cách tân và phát triển câu chuyện

Tuần 8: Trên song cánh ước mơ

 • Tập phát âm lớp 4: Nếu bọn chúng bản thân sở hữu phép tắc lạ
 • Chính mô tả lớp 4: Nghe - viết: Trung thu độc lập
 • Luyện kể từ và câu lớp 4: Cách ghi chép thương hiệu người, thương hiệu địa lí nước ngoài
 • Kể chuyện lớp 4: Kể chuyện tiếp tục nghe tiếp tục phát âm về những ước mơ đẹp mắt hoặc những ước mơ viển vông phi lí
 • Tập phát âm lớp 4: Đôi giầy phụ vương tao màu sắc xanh
 • Kể lại mẩu chuyện Đôi giầy phụ vương tao blue color bám theo điều của em
 • Tập thực hiện văn lớp 4 tuần 8: Luyện tập dượt cách tân và phát triển câu chuyện
 • Tập thực hiện văn lớp 4 tuần 8: Luyện tập dượt cách tân và phát triển mẩu chuyện (tiếp theo)
 • Luyện kể từ và câu lớp 4: Dấu ngoặc kép

Tuần 9: Trên song cánh ước mơ

 • Tập phát âm lớp 4: Thưa chuyện với mẹ
 • Chính mô tả lớp 4: Nghe - viết: Thợ rèn
 • Luyện kể từ và câu lớp 4: Mở rộng lớn vốn liếng từ: Ước mơ
 • Kể chuyện lớp 4: Kể chuyện về một ước mơ đẹp mắt của em hoặc của bằng hữu, người thân
 • Tập phát âm lớp 4: Điều ước của vua Mi-đát
 • Tập thực hiện văn lớp 4 tuần 9: Luyện tập dượt cách tân và phát triển câu chuyện
 • Luyện kể từ và câu lớp 4: Động từ
 • Tập thực hiện văn lớp 4: Luyện tập dượt trao thay đổi chủ ý với những người thân

Tuần 10: Ôn tập dượt thân thiết học tập kì 1

 • Ôn tập dượt thân thiết học tập kì 1 Tiếng Việt lớp 4: Tiết 1
 • Ôn tập dượt thân thiết học tập kì 1 Tiếng Việt lớp 4: Tiết 2
 • Ôn tập dượt thân thiết học tập kì 1 Tiếng Việt lớp 4: Tiết 3
 • Ôn tập dượt thân thiết học tập kì 1 Tiếng Việt lớp 4: Tiết 4
 • Ôn tập dượt thân thiết học tập kì 1 Tiếng Việt lớp 4: Tiết 5
 • Ôn tập dượt thân thiết học tập kì 1 Tiếng Việt lớp 4: Tiết 6
 • Ôn tập dượt thân thiết học tập kì 1 Tiếng Việt lớp 4: Tiết 7
 • Ôn tập dượt thân thiết học tập kì 1 Tiếng Việt lớp 4: Tiết 8

Tuần 11: Có chí thì nên

 • Tập phát âm lớp 4: Ông Trạng thả diều
 • Chính mô tả lớp 4: Nhớ - viết: Nếu bọn chúng bản thân sở hữu phép tắc lạ
 • Luyện kể từ và câu lớp 4: Luyện tập dượt về động từ
 • Kể chuyện lớp 4: Án Thư chân kì diệu
 • Tập phát âm lớp 4: Có chí thì nên
 • Tập thực hiện văn lớp 4 tuần 11: Luyện tập dượt trao thay đổi chủ ý với những người thân
 • Luyện kể từ và câu lớp 4: Tính từ
 • Tập thực hiện văn lớp 4: Mở bài xích nhập bài xích văn kể chuyện

Tuần 12: Có chí thì nên

 • Tập phát âm lớp 4: "Vua tàu thủy" Bạch Thái Bưởi
 • Chính mô tả lớp 4: Nghe - viết: Người chiến sỹ nhiều nghị lực
 • Luyện kể từ và câu lớp 4: Mở rộng lớn vốn liếng từ: Ý chí - Nghị lực
 • Soạn bài xích Tập phát âm lớp 4: Vẽ trứng
 • Tập thực hiện văn lớp 4: Kết bài xích nhập bài xích văn kể chuyện
 • Luyện kể từ và câu lớp 4 tuần 12: Tính từ
 • Tập thực hiện văn lớp 4 tuần 12: Bài đánh giá ghi chép (Kể chuyện)
 • Kể lại mẩu chuyện “Vua tàu thủy” Bạch Thái Bưởi vày điều kể của một căn nhà tàu người Hoa hoặc người Pháp

Tuần 13: Có chí thì nên

 • Tập phát âm lớp 4: Người thăm dò đàng lên những vì thế sao
 • Chính mô tả lớp 4: Nghe - viết: Người thăm dò đàng lên những vì thế sao
 • Luyện kể từ và câu lớp 4 tuần 13: Mở rộng lớn vốn liếng từ: Ý chí - Nghị lực
 • Kể chuyện lớp 4 tuần 13: Kể chuyện được tận mắt chứng kiến, tham lam gia
 • Kể một mẩu chuyện em được tận mắt chứng kiến hoặc nhập cuộc thể hiện nay lòng tin kiên trì, vượt lên trên khó
 • Tập phát âm lớp 4: Văn hoặc chữ tốt
 • Luyện kể từ và câu lớp 4: Câu chất vấn và vết chấm hỏi
 • Tập thực hiện văn lớp 4: Ôn tập dượt văn kể chuyện

Tuần 14: Tiếng sáo diều

 • Tập phát âm lớp 4: Chú Đất Nung
 • Chính mô tả lớp 4: Nghe - viết: Chiếc áo búp bê
 • Luyện kể từ và câu lớp 4: Luyện tập dượt về câu hỏi
 • Kể chuyện lớp 4: Búp bê của ai
 • Tập phát âm lớp 4: Chú Đất Nung (tiếp theo)
 • Luyện kể từ và câu lớp 4: Dùng thắc mắc nhập mục tiêu khác
 • Tập thực hiện văn lớp 4: Thế nào là là miêu tả?
 • Tập thực hiện văn lớp 4: Cấu tạo ra bài xích văn mô tả loại vật

Tuần 15: Tiếng sáo diều

 • Tập phát âm lớp 4: Cánh diều tuổi tác thơ
 • Chính mô tả lớp 4: (Nghe - viết): Cánh diều tuổi tác thơ
 • Luyện kể từ và câu lớp 4: Mở rộng lớn vốn liếng từ: Đồ nghịch tặc - Trò chơi
 • Kể chuyện lớp 4 tuần 15: Kể chuyện tiếp tục nghe, tiếp tục đọc
 • Tập phát âm lớp 4: Tuổi Ngựa
 • Tập thực hiện văn lớp 4: Luyện tập dượt mô tả loại vật
 • Luyện kể từ và câu lớp 4: Giữ phép tắc trang nhã khi để câu hỏi
 • Tập thực hiện văn lớp 4: Quan sát loại vật

Tuần 16: Tiếng sáo diều

Xem thêm: tính diện tích hình vuông lớp 3

 • Tập phát âm lớp 4: Kéo co
 • Chính mô tả lớp 4: (Nghe - viết): Kéo co
 • Luyện kể từ và câu lớp 4 tuần 16: Mở rộng lớn vốn liếng từ: Đồ nghịch tặc - Trò chơi
 • Kể chuyện lớp 4: Kể một mẩu chuyện tương quan cho tới loại nghịch tặc của em hoặc của chúng ta xung quanh
 • Tập phát âm lớp 4: Trong quán ăn "Ba cá bống"
 • Tập thực hiện văn lớp 4: Luyện tập dượt trình làng địa phương
 • Luyện kể từ và câu lớp 4: Câu kể
 • Tập thực hiện văn lớp 4 tuần 16: Luyện tập dượt mô tả loại vật

Tuần 17: Tiếng sáo diều

 • Tập phát âm lớp 4: Rất nhiều mặt mũi trăng
 • Chính mô tả lớp 4: (Nghe - viết): Mùa nhộn nhịp bên trên rẻo cao
 • Luyện kể từ và câu lớp 4: Câu kể Ai thực hiện gì?
 • Kể chuyện lớp 4: Một sáng tạo nho nhỏ
 • Tập phát âm lớp 4: Rất nhiều mặt mũi trăng (tiếp theo)
 • Tập thực hiện văn lớp 4: Đoạn văn nhập bài xích văn mô tả loại vật
 • Luyện kể từ và câu lớp 4: Vị ngữ nhập câu kể Ai thực hiện gì?
 • Tập thực hiện văn lớp 4: Luyện tập dượt kiến tạo đoạn văn mô tả loại vật

Tuần 18: Ôn tập dượt cuối học tập kì 1

 • Ôn tập dượt cuối học tập kì 1 Tiếng Việt 4: Tiết 1
 • Ôn tập dượt cuối học tập kì 1 Tiếng Việt 4: Tiết 2
 • Ôn tập dượt cuối học tập kì 1 Tiếng Việt 4: Tiết 3 + 4
 • Ôn tập dượt cuối học tập kì 1 Tiếng Việt 4: Tiết 5 + 6
 • Ôn tập dượt cuối học tập kì 1 Tiếng Việt 4: Tiết 7
 • Ôn tập dượt cuối học tập kì 1 Tiếng Việt 4: Tiết 8

Để học tập đảm bảo chất lượng Tiếng Việt 4 tập dượt 2

Tuần 19: Người tao là hoa đất

 • Tập phát âm lớp 4: Bốn anh tài
 • Chính mô tả lớp 4: (Nghe - viết): Kim tự động tháp Ai Cập
 • Luyện kể từ và câu lớp 4: Chủ ngữ nhập câu kể Ai thực hiện gì?
 • Kể chuyện lớp 4: Bác tấn công cá và y hung thần
 • Tập phát âm lớp 4: Chuyện cổ tích về loại người
 • Tập thực hiện văn lớp 4: Luyện tập dượt kiến tạo banh bài xích nhập bài xích văn mô tả loại vật
 • Luyện kể từ và câu lớp 4: Mở rộng lớn vốn liếng từ: Tài năng
 • Tập thực hiện văn lớp 4: Luyện tập dượt kiến tạo kết bài xích nhập bài xích văn mô tả loại vật

Tuần 20: Người tao là hoa đất

 • Tập phát âm lớp 4: Bốn chức năng (tiếp theo)
 • Chính mô tả lớp 4: Nghe - ghi chép - Cha đẻ của cái lốp xe cộ đạp
 • Luyện kể từ và câu lớp 4: Luyện tập dượt về Câu kể Ai thực hiện gì?
 • Kể chuyện lớp 4: Kể lại một mẩu chuyện tuy nhiên em được nghe hoặc được phát âm về một người dân có tài
 • Tập phát âm lớp 4: Trống đồng Đông Sơn
 • Tập thực hiện văn lớp 4: Bài đánh giá ghi chép - Miêu mô tả loại vật
 • Luyện kể từ và câu lớp 4: Mở rộng lớn vốn liếng từ: Sức khỏe
 • Tập thực hiện văn lớp 4 tuần 20: Luyện tập dượt trình làng địa phương

Tuần 21: Người tao là hoa đất

 • Tập phát âm lớp 4: Anh hùng làm việc Trần Đại Nghĩa
 • Tập phát âm lớp 4: Chuyện cổ tích về loại người
 • Luyện kể từ và câu lớp 4: Câu kể Ai thế nào?
 • Kể chuyện lớp 5 tuần 21: Kể chuyện được tận mắt chứng kiến hoặc tham lam gia
 • Tập phát âm lớp 4: Bè xuôi sông La
 • Luyện kể từ và câu lớp 4: Vị ngữ nhập câu kể Ai thế nào?
 • Tập thực hiện văn lớp 4: Cấu tạo ra bài xích văn mô tả cây cối

Tuần 22: Vẻ đẹp mắt muôn màu

 • Soạn bài: Tập phát âm lớp 4: Sầu riêng
 • Chính mô tả lớp 4 (Nghe - viết): Sầu riêng
 • Luyện kể từ và câu lớp 4: Chủ ngữ nhập câu kể Ai thế nào?
 • Kể chuyện lớp 4: Con vịt xấu xa xí
 • Soạn bài xích Tập phát âm lớp 4: Chợ Tết
 • Tập thực hiện văn lớp 4: Luyện tập dượt để ý cây cối
 • Luyện kể từ và câu lớp 4: Mở rộng lớn vốn liếng từ: Cái đẹp
 • Tập thực hiện văn lớp 4: Luyện tập dượt mô tả những thành phần của cây cối

Tuần 23: Vẻ đẹp mắt muôn màu

 • Tập phát âm lớp 4: Hoa học tập trò
 • Chính mô tả lớp 4 (Nhớ - viết): Chợ Tết
 • Kể chuyện lớp 4 tuần 23: Kể chuyện em và đã được nghe, được đọc
 • Tập phát âm lớp 4: Khúc hát ru những em nhỏ nhắn rộng lớn bên trên sườn lưng mẹ
 • Tập thực hiện văn lớp 4 tuần 23: Luyện tập dượt mô tả những thành phần của cây cối
 • Luyện kể từ và câu lớp 4 tuần 23: Mở rộng lớn vốn liếng từ: Cái đẹp
 • Tập thực hiện văn lớp 4: Đoạn văn nhập bài xích văn mô tả cây cối

Tuần 24: Vẻ đẹp mắt muôn màu

 • Tập phát âm lớp 4: Vẽ về cuộc sống thường ngày an toàn
 • Kể chuyện lớp 4 tuần 24: Kể chuyện được tận mắt chứng kiến hoặc tham lam gia
 • Tập phát âm lớp 4: Đoàn thuyền tấn công cá
 • Tập thực hiện văn lớp 4: Luyện tập dượt kiến tạo đoạn văn mô tả cây cối
 • Luyện kể từ và câu lớp 4: Vị ngữ nhập câu kể Ai là gì?
 • Tập thực hiện văn lớp 4: Tóm tắt tin yêu tức

Tuần 25: Những người ngược cảm

 • Tập phát âm lớp 4: Khuất phục thương hiệu cướp biển
 • Chính mô tả lớp 4: (Nghe - viết): Khuất phục thương hiệu cướp biển
 • Luyện kể từ và câu lớp 4: Chủ ngữ nhập câu kể Ai là gì?
 • Kể chuyện lớp 4: Những chú nhỏ nhắn ko chết
 • Tập phát âm lớp 4: Bài thơ về đái team xe cộ ko kính
 • Tập thực hiện văn lớp 4: Luyện tập dượt tóm lược tin yêu tức
 • Tập thực hiện văn lớp 4: Luyện tập dượt kiến tạo banh bài xích nhập bài xích văn mô tả cây cối

Tuần 26: Những người ngược cảm

 • Tập phát âm lớp 4: Thắng biển
 • Chính mô tả lớp 4 (Nghe - viết): Thắng biển
 • Luyện kể từ và câu lớp 4: Luyện tập dượt về câu kể Ai là gì?
 • Kể chuyện lớp 4: Kể chuyện tiếp tục nghe hoặc được đọc
 • Tập phát âm lớp 4: Ga-vrốt ngoài chiến lũy
 • Tập thực hiện văn lớp 4: Luyện tập dượt kiến tạo kết bài xích nhập bài xích văn mô tả cây cối
 • Tập thực hiện văn lớp 4 tuần 26: Luyện tập dượt mô tả cây cối

Tuần 27: Những người ngược cảm

 • Tập phát âm lớp 4: Dù sao ngược khu đất vẫn quay
 • Chính mô tả lớp 4 (Nhớ - viết): Bài thơ về đái team xe cộ ko kính
 • Luyện kể từ và câu lớp 4: Câu khiến
 • Kể chuyện lớp 4 tuần 27: Kể chuyện được tận mắt chứng kiến hoặc tham lam gia
 • Tập phát âm lớp 4: Con sẻ
 • Luyện kể từ và câu lớp 4: Cách bịa câu khiến

Tuần 28: Ôn tập dượt thân thiết học tập kì 2

 • Ôn tập dượt thân thiết học tập kì 2 Tiếng Việt lớp 4: Tiết 1 + 2
 • Ôn tập dượt thân thiết học tập kì 2 Tiếng Việt lớp 4: Tiết 3
 • Ôn tập dượt thân thiết học tập kì 2 Tiếng Việt lớp 4: Tiết 4
 • Ôn tập dượt thân thiết học tập kì 2 Tiếng Việt lớp 4: Tiết 5
 • Ôn tập dượt thân thiết học tập kì 2 Tiếng Việt lớp 4: Tiết 6
 • Ôn tập dượt thân thiết học tập kì 2 Tiếng Việt lớp 4: Tiết 7
 • Ôn tập dượt thân thiết học tập kì 2 Tiếng Việt lớp 4: Tiết 8

Tuần 29: Khám đập phá thế giới

 • Tập phát âm lớp 4: Đường lên đường Sa Pa
 • Luyện kể từ và câu lớp 4: Mở rộng lớn vốn liếng từ: Du lịch - Thám hiểm
 • Kể chuyện lớp 4: Đôi cánh của ngựa trắng
 • Tập phát âm lớp 4: Trăng ơi kể từ đâu đến?
 • Tập thực hiện văn lớp 4 tuần 29: Luyện tập dượt tóm lược tin yêu tức
 • Luyện kể từ và câu lớp 4: Giữ phép tắc trang nhã Khi đãi đằng đòi hỏi đề nghị
 • Tập thực hiện văn lớp 4: Cấu tạo ra của bài xích văn mô tả con cái vật

Tuần 30: Khám đập phá thế giới

 • Tập phát âm lớp 4: Một ngàn ngày xung xung quanh ngược đất
 • Chính mô tả lớp 4: Nhớ - viết: Đường lên đường Sa Pa
 • Luyện kể từ và câu lớp 4 tuần 30: Mở rộng lớn vốn liếng từ: Du lịch - Thám hiểm
 • Kể chuyện lớp 4: Kể lại mẩu chuyện em tiếp tục nghe, tiếp tục phát âm về phượt hoặc thám hiểm
 • Tập phát âm lớp 4: Dòng sông đem áo
 • Tập thực hiện văn lớp 4: Luyện tập dượt để ý con cái vật
 • Luyện kể từ và câu lớp 4: Câu cảm
 • Tập thực hiện văn lớp 4: Điền nhập sách vở và giấy tờ in sẵn

Tuần 31: Khám đập phá thế giới

 • Tập phát âm lớp 4: Ăng-co Vát
 • Chính mô tả lớp 4 (Nghe - viết): Nghe điều chim nói
 • Luyện kể từ và câu lớp 4: Thêm trạng ngữ mang lại câu
 • Kể chuyện lớp 4: Kể chuyện về một cuộc phượt hoặc cắm trại tuy nhiên em được tham lam gia
 • Tập phát âm lớp 4: Con chuồn chuồn nước
 • Tập thực hiện văn lớp 4: Luyện tập dượt mô tả những cỗ phân của con cái vật
 • Luyện kể từ và câu lớp 4: Thêm trạng ngữ chỉ xứ sở mang lại câu
 • Tập thực hiện văn lớp 4: Luyện tập dượt kiến tạo đoạn văn mô tả con cái vật

Tuần 32: Tình yêu thương cuộc sống

 • Tập phát âm lớp 4: Vương quốc vắng tanh nụ cười
 • Chính mô tả lớp 4 (Nghe - viết): Vương quốc vắng tanh nụ cười
 • Luyện kể từ và câu lớp 4: Thêm trạng ngữ chỉ thời hạn mang lại câu
 • Kể chuyện lớp 4: Khát vọng sống
 • Tập phát âm lớp 4: Ngắm trăng. Không đề
 • Tập thực hiện văn lớp 4 tuần 32: Luyện tập dượt kiến tạo đoạn văn mô tả con cái vật
 • Luyện kể từ và câu lớp 4: Thêm trạng ngữ chỉ vẹn toàn nhân mang lại câu

Tuần 33

Xem thêm: cậu nhóc đó chẳng đáng yêu thuyết minh

 • Tập phát âm lớp 4: Vương quốc vắng tanh nụ cười cợt (tiếp theo)
 • Chính mô tả lớp 4: (Nhớ - viết): Ngắm trăng. Không đề
 • Luyện kể từ và câu lớp 4: Mở rộng lớn vốn liếng từ: Lạc quan tiền - Yêu đời
 • Kể chuyện lớp 4: Kể lại mẩu chuyện và đã được nghe hoặc phát âm về lòng tin sáng sủa, yêu thương đời
 • Tập phát âm lớp 4: Con chim chiền chiện
 • Luyện kể từ và câu lớp 4: Thêm trạng ngữ chỉ mục tiêu mang lại câu
 • Tập thực hiện văn lớp 4 tuần 33: Điền nhập sách vở và giấy tờ in sẵn

Tuần 34: Tình yêu thương cuộc sống

 • Tập phát âm lớp 4: Tiếng cười cợt là liều mạng dung dịch bổ
 • Chính mô tả lớp 4 (Nghe - viết): Nói ngược
 • Luyện kể từ và câu lớp 4 tuần 34: Mở rộng lớn vốn liếng từ: Lạc quan tiền - Yêu đời
 • Kể chuyện lớp 4: Kể chuyện về một người phấn khởi tính tuy nhiên em biết
 • Tập phát âm lớp 4: đớp "mầm đá"
 • Luyện kể từ và câu lớp 4: Thêm trạng ngữ chỉ phương tiện đi lại mang lại câu

Tuần 35: Ôn tập dượt học tập kì 2

 • Ôn tập dượt cuối học tập kì 2 Tiếng Việt lớp 4 - Tiết 1
 • Ôn tập dượt cuối học tập kì 2 Tiếng Việt lớp 4 - Tiết 2
 • Ôn tập dượt cuối học tập kì 2 Tiếng Việt lớp 4 - Tiết 3 + 4
 • Ôn tập dượt cuối học tập kì 2 Tiếng Việt lớp 4 - Tiết 5 + 6
 • Ôn tập dượt cuối học tập kì 2 Tiếng Việt lớp 4 - Tiết 7
 • Ôn tập dượt cuối học tập kì 2 Tiếng Việt lớp 4 - Tiết 8

Ngoài rời khỏi, những em học viên luyện giải bài xích tập dượt SGK Tiếng Việt 4 hoặc SGK môn Toán lớp 4 và SGK môn Khoa học tập 4, SGK Địa lí 4 được VnDoc thuế tầm, tinh lọc. Đồng thời những dạng đề đua học tập kì 1 lớp 4, đề đua học tập kì 2 bám theo Thông tư 22 tiên tiến nhất được update. Mời những em học viên, những thầy cô với những bậc cha mẹ xem thêm đề đua, bài xích tập dượt tiên tiến nhất.