gì cốt của người tối cổ được tìm thấy ở đâu

Lựa lựa chọn câu nhằm coi câu nói. giải nhanh chóng hơn

 Hãy xác lập những ý vấn đáp tại đây đích thị hoặc sai.

Bạn đang xem: gì cốt của người tối cổ được tìm thấy ở đâu

2.1

Muốn dò thám đấu tích của Người tối cố, những căn nhà khảo cổ phải nhờ vào

A. những di cốt hoá thạch và khí cụ đá vì thế thế giới sản xuất đi ra.

B. những khu vực mộ chôn người thời xưa.

C. những cỗ di cốt và những đồ vật chôn theo đuổi.

D. những di cốt hoá thạch hoặc những khí cụ thời trang bị đá cũ.

Phương pháp giải:

Dựa vô kiến thức và kỹ năng SGK trang 18-19 và tư duy

Lời giải chi tiết:

Câu  vấn đáp đích thị là: 

A. những di cốt hoá thạch và khí cụ đá vì thế thế giới sản xuất đi ra.

D. những di cốt hoá thạch hoặc những khí cụ thời trang bị đá cũ.

Câu vấn đáp sai là:

B. những khu vực mộ chôn người thời xưa.

C. những cỗ di cốt và những đồ vật chôn theo đuổi.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm: hàm làm tròn số trong excel

2.1

Những dấu vết của Người tối cố đỏ tía được nhìn thấy bên trên bờ cõi Việt Nam:

A. Răng hoá thạch của Người tối cổ đang được nhìn thấy ở hầm Thẩm Khuyên, Thẩm Hai (Lạng Sơn).

B. Những khí cụ đá được ghẻ vót đơn giản của Người tối cổ được nhìn thấy ở An Khê, Núi Đọ, Xuân Lộc, An Lộc,...

C. Di chỉ An Khê (Gia Lai) sở hữu niên đại 80 vạn năm cơ hội ngày này là dấu vết thượng cổ nhất của Người tối cổ bên trên quốc gia nước ta.

D. Di cốt và khí cụ của Người tối cổ được nhìn thấy trong số di chỉ Phùng Nguyên, Đồng Đậu và Gò Mun ở miền Bắc nước ta.

Phương pháp giải:

Dựa vô kiến thức và kỹ năng SGK trang 18-19 

Lời giải chi tiết:

Câu vấn đáp đích thị là: 

A. Răng hoá thạch của Người tối cổ đang được nhìn thấy ở hầm Thẩm Khuyên, Thẩm Hai (Lạng Sơn).

B. Những khí cụ đá được ghẻ vót đơn giản của Người tối cổ được nhìn thấy ở An Khê, Núi Đọ, Xuân Lộc, An Lộc,...

C. Di chỉ An Khê (Gia Lai) sở hữu niên đại 80 vạn năm cơ hội ngày này là dấu vết thượng cổ nhất của Người tối cổ bên trên quốc gia nước ta.

Câu vấn đáp sai là: 

Xem thêm: bản đồ vị trí của tôi

D. Di cốt và khí cụ của Người tối cổ được nhìn thấy trong số di chỉ Phùng Nguyên, Đồng Đậu và Gò Mun ở miền Bắc nước ta.

Vì những di chỉ Phùng Nguyên, Đồng Đậu và Gò Mun ở miền Bắc nước ta là của những người tinh anh khôn

Loigiaihay.com