đơn đăng ký kết hôn

Mẫu giấy má ĐK kết duyên là 1 trong trong mỗi sách vở cần thiết với từng người. Dưới đó là biểu kiểu mẫu cụ thể và những quy ấn định tương quan.

1. Mẫu giấy má ĐK kết hôn

Mẫu giấy má ĐK kết hôn được phát hành kèm cặp phụ lục Thông tư 04/2020/TT-BTP. Dưới đó là biểu mẫu:

Bạn đang xem: đơn đăng ký kết hôn

1.1 Bản giấy

Mẫu giấy má ghi nhận kết duyên phiên bản giấy
Mẫu giấy má ghi nhận kết duyên phiên bản giấy má (Bản chụp mùng hình)

1.2 Bản word

https://image.suckhoedoisong.edu.vn/uploaded/Others/2023/02/17/giay-chung-nhan-ket-hon_1702103902.docx

1.3 Bản năng lượng điện tử

Mẫu giấy má ghi nhận kết duyên năng lượng điện tử
Mẫu giấy má ghi nhận kết duyên năng lượng điện tử (Bản chụp mùng hình)

2. Nội dung cần thiết cảnh báo nhập kiểu mẫu giấy má ĐK kết hôn

2.1 Bản giấy

Theo Điều 32 Thông tư 04/2020/TT-BTP, Khi nhận giấy má ĐK kết duyên, phái nam nữ giới cần thiết cảnh báo những nội dung sau đây:

- tin tức nhân thân: Họ, chữ đệm, thương hiệu phu nhân và chồng; tháng ngày năm sinh; dân tộc; quốc tịch; điểm trú ngụ và sách vở tuỳ thân ái (Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân…).

- Nơi ĐK kết hôn: Theo khoản 1 Điều 17 và khoản 1 Điều 37 Luật Hộ tịch đang xuất hiện hiệu lực thực thi, thẩm quyền ký giấy má ghi nhận kết duyên nằm trong về:

  • Uỷ ban quần chúng. # cấp cho xã điểm thông thường trú hoặc tạm thời trú của một trong những nhì người phái nam, nữ: Công dân VN triển khai ĐK kết duyên bên trên VN.
  • Uỷ ban quần chúng. # cấp cho thị xã điểm công dân VN thông thường trú hoặc tạm thời trú hoặc điểm trú ngụ của những người quốc tế bên trên Việt Nam: Đăng ký kết duyên với nguyên tố quốc tế thân ái công dân VN với những người quốc tế hoặc thân ái nhì người quốc tế ĐK kết duyên bên trên VN.

- Ngày, mon, năm đăng ký: Theo Điều 32 Thông tư 04/2020/TT-BTP, tháng ngày năm ĐK kết duyên là ngày nhì mặt mũi phái nam nữ giới xuất hiện và ký thương hiệu nhập bong ĐK kết duyên và giấy má ghi nhận kết duyên bên trên Uỷ ban quần chúng. # cấp cho xã hoặc cấp cho thị xã.

Quan hệ hôn nhân gia đình cũng rất được xác lập kể từ thời gian nhì mặt mũi phái nam, nữ giới ĐK kết duyên trừ tình huống ĐK kết duyên thực tiễn hoặc mối quan hệ hôn nhân gia đình được thừa nhận.

Nếu ko xác lập được ngày ĐK kết duyên trước đó hoặc ngày xác lập mối quan hệ cộng đồng sinh sống cùng nhau như phu nhân ông xã thì ghi ngày thứ nhất của mon, năm ĐK kết duyên, xác lập mối quan hệ cộng đồng sinh sống.

Đặc biệt, còn nếu như không xác lập được ngày, mon nêu bên trên thì ghi ngày 01/01 của năm ĐK kết duyên hoặc xác lập mối quan hệ cộng đồng sinh sống cùng nhau như phu nhân ông xã.

- Chữ ký của phu nhân, chồng (ký, ghi rõ ràng chúng ta thương hiệu, chữ đệm).

- Người ký giấy má ghi nhận kết hôn: Người với thẩm quyền nên ký, ghi rõ ràng chúng ta thương hiệu, chữ đệm, chuyên dụng cho và đóng góp lốt. Theo khoản 1 Điều 17 và khoản 1 Điều 37 Luật Hộ tịch đang xuất hiện hiệu lực thực thi, thẩm quyền ký giấy má ghi nhận kết duyên nằm trong về:

  • Uỷ ban quần chúng. # cấp cho xã điểm thông thường trú hoặc tạm thời trú của một trong những nhì người phái nam, nữ: Công dân VN triển khai ĐK kết duyên bên trên VN.
  • Uỷ ban quần chúng. # cấp cho thị xã điểm công dân VN thông thường trú hoặc tạm thời trú hoặc điểm trú ngụ của những người quốc tế bên trên Việt Nam: Đăng ký kết duyên với nguyên tố quốc tế thân ái công dân VN với những người quốc tế hoặc thân ái nhì người quốc tế ĐK kết duyên bên trên VN.
Mẫu giấy má ĐK kết hôn
Đăng ký kết duyên và kiểu mẫu giấy má nên nhớ (Ảnh minh hoạ)

2.2 Bản năng lượng điện tử

Ngoài phiên bản giấy má thì lúc bấy giờ, những mặt mũi phái nam nữ giới còn được cấp cho phiên bản năng lượng điện tử giấy má ghi nhận ĐK kết duyên và được tự động hóa gửi về vị trí hộp thư tin nhắn, điện thoại cảm ứng hoặc vũ trang số của tình nhân cầu sau khoản thời gian đang được kết thúc giấy tờ thủ tục ĐK kết duyên bên trên cơ sở với thẩm quyền.

Lưu ý: Trong tình huống đòi hỏi cấp cho phiên bản năng lượng điện tử, nhì mặt mũi phái nam nữ giới vẫn nên xuất hiện bên trên cơ sở ĐK hộ tịch nhằm triển khai ĐK thẳng và vẫn nên nhận phiên bản chủ yếu giấy má ĐK kết duyên thẳng bên trên trên đây.

Theo bại liệt, nội dung nhập phiên bản năng lượng điện tử mẫu giấy má ĐK kết hôn được nêu bên trên phụ lục của Thông tư 01/2022/TT-BTP:

NỘI DUNG BIỂU MẪU HỘ TỊCH ĐIỆN TỬ TƯƠNG TÁC ĐĂNG KÝ KẾT HÔN

I. tin tức mặt mũi nữ

(1) Hình ảnh (trường thích hợp thực hiện giấy tờ thủ tục ĐK kết duyên với nguyên tố nước ngoài);

(2) Họ, chữ đệm, tên;

(3) Ngày, mon, năm sinh (tách biệt riêng biệt 03 ngôi trường vấn đề ngày, mon, năm);

(4) Dân tộc;

Xem thêm: công thức tính góc giữa hai đường thẳng

(5) Quốc tịch;

(6) Số ấn định danh cá nhân;

(7) Giấy tờ tùy thân: Loại sách vở dùng (CCCD/CMND/Hộ chiếu/Giấy tờ hợp thức thay cho thế); số, ngày, mon, năm cấp cho, cơ sở cấp; phiên bản chụp thi công kèm;.

(8) Nơi trú ngụ (nơi thông thường trú/nơi tạm thời trú/nơi đang được sinh sống);

(9) Kết thơm phiên loại bao nhiêu.

II. tin tức mặt mũi nam

(10) Hình ảnh (trường thích hợp thực hiện giấy tờ thủ tục ĐK kết duyên với nguyên tố nước ngoài);

(11) Họ, chữ đệm, tên;

(12) Ngày, mon, năm sinh (tách biệt riêng biệt 03 ngôi trường vấn đề ngày, mon, năm);

(13) Dân tộc;

(14) Quốc tịch;

(15) Số ấn định danh cá nhân;

(16) Giấy tờ tùy thân: Loại sách vở dùng (CCCD/CMND/Hộ chiếu/Giấy tờ hợp thức thay cho thế); số, ngày, mon, năm cấp cho, cơ sở cấp; phiên bản chụp thi công kèm;

(17) Nơi trú ngụ (nơi thông thường trú/nơi tạm thời trú/nơi đang được sinh sống);

(18) Kết thơm phiên loại mấy;

(19) Đề nghị cấp cho phiên bản sao: □ Có  □ Không

Số lượng phiên bản sao yêu thương cầu: ...

(20) Hồ sơ thi công tất nhiên quy ấn định.

Xem thêm: tìm font chữ từ ảnh

* Người đòi hỏi cam kết những vấn đề cung ứng là chính thực sự, việc kết duyên của nhì mặt mũi là trọn vẹn tự động nguyện, ko vi phạm quy ấn định của Luật hôn nhân gia đình và mái ấm gia đình VN, Chịu trọn vẹn trách cứ nhiệm trước pháp lý về nội dung cam kết của tôi.

* Biểu kiểu mẫu năng lượng điện tử tương tác ghi nhận thời hạn (giờ, phút, giây, ngày, mon, năm) kết thúc việc cung ứng thông tin; tình nhân cầu trước này đã singin nhập khối hệ thống, triển khai xác thực năng lượng điện tử theo dõi quy ấn định.

Trên đó là trả lời cụ thể về mẫu giấy má ĐK kết hôn. Nếu còn vướng mắc, fan hâm mộ phấn chấn lòng tương tác 19006192 và để được tương hỗ, trả lời cụ thể.