đổi tiền đài loan sang tiền việt

Tỷ giá bán TWD bên trên những ngân hàng - Cập nhật khi 21:00:13 12/09/2023

Chuyển thay đổi Đài Tệ (TWD) và VNĐ (VNĐ)

Tỷ giá bán Đài Tệ ngày hôm nay là 1 TWD = 769,49 VND. Tỷ giá bán khoảng TWD được xem kể từ tài liệu của 7 ngân hàng (*) sở hữu tương hỗ thanh toán Đài Tệ.

Bạn đang xem: đổi tiền đài loan sang tiền việt

(Tỷ giá bán Trung bình: 1 TWD = 769,49 VND, 21:00:13 12/09/2023)

(*) Các ngân hàng gồm những: Ngân Hàng Á Châu ACB, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển, Indovina, Kiên Long, MSB, Sacombank, TPB.

Xem thêm thắt đối chiếu tỷ giá bán TWD

Bảng tỷ giá bán Đài Tệ (TWD) bên trên 7 ngân hàng

Cập nhật tỷ giá bán Đài Tệ tiên tiến nhất hôm nay bên trên những ngân hàng.
Ở bảng đối chiếu tỷ giá bán bên dưới, độ quý hiếm màu xanh tiếp tục ứng với giá bán cao nhất; màu đỏ ứng với giá bán thấp nhất nhập cột.

Xem thêm thắt tóm lược tình hình tỷ giá bán TWD ngày hôm nay ở mặt mày dưới

Dựa nhập bảng đối chiếu tỷ giá bán TWD bên trên 7 ngân hàng phía trên, Webgia.com van nài tóm lược tỷ giá bán theo gót 2 group chủ yếu như sau:

Ngân mặt hàng mua Đài Tệ (TWD)

Xem thêm: vẽ biểu đồ nội lực

+ Ngân mặt hàng MSB đang được mua sắm chi phí mặt mày Đài Tệ với giá bán thấp nhất là: 1 TWD = 670,00 VND

+ Ngân mặt hàng MSB đang được mua sắm chuyển khoản qua ngân hàng Đài Tệ với giá bán thấp nhất là: 1 TWD = 683,00 VND

+ Ngân mặt hàng BIDV đang được mua sắm chi phí mặt mày Đài Tệ với giá bán cao nhất là: 1 TWD = 679,63 VND

+ Ngân mặt hàng Indovina đang được mua sắm chuyển khoản qua ngân hàng Đài Tệ với giá bán cao nhất là: 1 TWD = 747,00 VND

Ngân mặt hàng bán Đài Tệ (TWD)

+ Ngân mặt hàng TPB hiện tại đang bán chi phí mặt mày Đài Tệ với giá bán thấp nhất là: 1 TWD = 777,00 VND

+ Ngân mặt hàng ACB hiện tại đang bán chuyển khoản qua ngân hàng Đài Tệ với giá bán thấp nhất là: 1 TWD = 769,58 VND

+ Ngân mặt hàng MSB hiện tại đang bán chi phí mặt mày Đài Tệ với giá bán cao nhất là: 1 TWD = 835,00 VND

+ Ngân mặt hàng Sacombank hiện tại đang bán chuyển khoản qua ngân hàng Đài Tệ với giá bán cao nhất là: 1 TWD = 915,00 VND

Tỷ giá bán Đài Tệ - Tiền Đài Loan - Tỷ giá bán TWD tiên tiến nhất ngày hôm nay 12/09/2023 - Web giá

4.0 bên trên 731 tiến công giá

Xem thêm: bản vẽ thiết kế chuồng trại nuôi bò