Digestion Là Gì

 - 
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Digestion là gì

*
*
*

digestion
*

digestion /di"dʤestʃn/ danh từ sự tiêu hoá; khả năng tiêu hoáhard of digestion: khó tiêua weak (sluggish) digestion: khả năng tiêu hoá kéma good digestion: khả năng tiêu hoá tốt sự hiểu thấu, sự lĩnh hội, sự tiêu hoá (những điều đã học...) sự ninh, sự sắc
chưnghấpsteam digestion: hấp giải hơisự nấusự nấu nhừsự tiêu hủysludge digestion: sự tiêu hủy bùnLĩnh vực: hóa học & vật liệutiêu hoá/ thủy phânGiải thích EN: Any of various chemical processes that are regarded as analogous to biological digestion, such as the removal of lignin from wood in manufacturing paper pulp and chemical cellulose.Giải thích VN: Bất kỳ một thao tác xử lý hóa học nào liên quan khả năng tiêu hóa sinh học, chẳng hạn như chiết chất linin từ gỗ trong việc sản xuất bột giấy và xen lu lô.aerobic sludge digestionsự phân hủy bùn ưa khíbiliary digestiontiêu hóa mậtdigestion apparatusthiết bị nấu nhừdigestion centerbể tự hoạidigestion centerbuồng tự hoạidigestion sumpbể tự hoạidigestion sumpbể tự tiêudigestion sumphố lắng phân hủydigestion tankbể chứa tiêu hóadigestion tankbể tự hoạidigestion tankbể tự tiêu hủygastrointestinal digestiontiêu hóa dạ dày ruộtheated digestion chamberbuồng tiêu hóa tăng nhiệtkjeldahl digestion appatusmáy phân tích nitơ Kieldahlkjeldahl digestion appatusthiết bị (chưng cất) kjeldahlmethane digestionsự lên men kiềmmethane digestionsự lên men metanmethane digestionsự tiêu biến metanparenteral digestiontiêu hóa ngoài ruộtself digestionsự tự tiêusludge digestionsự bùn lên mensludge digestionsự tiêu hóa bùnsludge digestion plantbể mêtansludge digestion plantbể tự hoạisludge digestion planttrạm tiêu hóa bùnsludge digestion tankbể tiêu hủy bùn cặnsludge digestion tankbể tự hoạisludge digestion tankhố lắng phân hủysự đồng hóa đượcsự hầmacid digestion: sự hầm có axitalkali digestion: sự hầm có kiềmcold digestion: sự hầm trong nước lạnhhot digestion: sự hầm trong nước nóngsự ninh hầmsự tiêu hóaperiod of digestionthời gian tiêu hóa o sự chưng, sự hấp

Từ điển chuyên ngành Môi trường

Digestion: The biochemical decomposit-ion of organic matter, resulting in partial gasification, liquefaction, and minerali-zation of pollutants.

Sự thủy phân lên men: Sự phân hủy sinh hóa của chất hữu cơ dẫn đến sự khí hóa, hóa lỏng và khoáng hóa một phần những chất ô nhiễm.
Xem thêm:

*

*

*Xem thêm: Cách Hạ Sốt Rét Run Ở Người Lớn Nên Làm Gì Khi Lên Cơn Sốt Rét Đột Ngột?

digestion

Từ điển Collocation

digestion noun

ADJ. good | poor

VERB + DIGESTION have She"s got very poor digestion. | aid, help Peppermint aids digestion.

Từ điển WordNet


n.

the process of decomposing organic matter (as in sewage) by bacteria or by chemical action or heatthe organic process by which food is converted into substances that can be absorbed into the bodylearning and coming to understand ideas and information

his appetite for facts was better than his digestion