điều kiện hưởng lương hưu

Người gửi:

Đặng Văn Hùng (TP.HCM)

Lĩnh vực:

Hưu trí, tử tuất

Nội dung câu hỏi:

Tôi sinh vào năm 1965, tiếp tục đóng góp BHXH liên tiếp cho tới mon 4-2017 được 19 năm 11 mon thì nghỉ ngơi việc. Vậy mang lại tôi chất vấn cho tới Lúc đầy đủ tuổi tác về hưu, với thời hạn đóng góp bảo đảm bên trên tôi giành được hưởng trọn bổng hưu không? Quy ấn định về thời gian thừa kế bổng hưu là thế nào?

Xem thêm: vẽ ống nghiệm

Câu trả lời:

Bảo hiểm xã hội TP.HCM trả lời: Theo Điều 54 Luật BHXH quy ấn định người làm việc Lúc nghỉ ngơi việc nam giới đầy đủ 60 tuổi tác, phái nữ đầy đủ 55 tuổi tác và sở hữu đầy đủ hai mươi năm đóng góp BHXH trở lên trên thì thừa kế bổng hưu.

Với thời hạn đóng góp BHXH 19 năm 11 mon thì chúng ta ko đầy đủ ĐK nhằm hưởng trọn bổng hưu.

Số năm đóng góp BHXH sẽ được hưởng trọn bổng hưu là nên đầy đủ hai mươi năm. Do cơ, bạn cũng có thể nhập cuộc tiếp BHXH tự động nguyện nhằm đầy đủ ĐK nêu bên trên.

Theo PLO

Xem thêm: vẽ hình chiếu trục đo