điều 321 bộ luật hình sự

Tội tiến công bạc (điều 321)

Bạn đang xem: điều 321 bộ luật hình sự


Theo điều 321, Sở luật hình sự 2017 quy lăm le về tội  tiến công bạc như sau:

1. Người nào là tiến công bạc trái ngược phép tắc bên dưới ngẫu nhiên kiểu dáng nào là được thua thiệt bởi vì chi phí hoặc đồ vật trị giá bán kể từ 5.000.000 đồng cho tới bên dưới 50.000.000 đồng hoặc bên dưới 5.000.000 đồng tuy nhiên đã biết thành xử trị vi phạm hành chủ yếu về hành động này hoặc hành động quy lăm le bên trên Điều 322 của Sở luật này hoặc đã biết thành phán quyết về tội này hoặc tội quy lăm le bên trên Điều 322 của Sở luật này, không được xóa án tích mà còn phải vi phạm, thì bị trị chi phí kể từ đôi mươi.000.000 đồng cho tới 100.000.000 đồng, trị tôn tạo ko giam cầm cho tới 03 năm hoặc trị tù kể từ 06 mon cho tới 03 năm.

2. Phạm tội nằm trong một trong những tình huống tại đây, thì bị trị tù kể từ 03 năm cho tới 07 năm:

a) Có đặc điểm thường xuyên nghiệp;

b) Tiền hoặc đồ vật người sử dụng tiến công bạc trị giá bán 50.000.000 đồng trở lên;

c) Sử dụng mạng mạng internet, mạng PC, mạng viễn thông, phương tiện đi lại năng lượng điện tử nhằm phạm tội;

d) Tái phạm nguy nan.

3. Người tội phạm còn hoàn toàn có thể bị trị chi phí kể từ 10.000.000 đồng cho tới 50.000.000 đồng.

Như vậy, so với tội tiến công bạc thì nút trị tù tối đa lên đến mức 07 năm.


Bình luận

1. Đánh bạc là nhập cuộc trò đùa đạt được thua thiệt bởi vì chi phí hoặc gia sản bên dưới ngẫu nhiên kiểu dáng nào là.

2. Dấu hiệu pháp luật của tội phạm

*Khách thể của tội phạm

Tội phạm xâm phạm vô trật tự động an toàn và đáng tin cậy công nằm trong, không giống với pháp lý của một trong những nước tư bạn dạng quy lăm le được chấp nhận hoạt động và sinh hoạt tiến công bạc, pháp lý việt nam nghiêm chỉnh cấm từng hoạt động và sinh hoạt tiến công bạc bên dưới ngẫu nhiên kiểu dáng nào là và coi đấy là hành động xâm phạm cho tới trật tự động an toàn và đáng tin cậy xã hội.

*Mặt khách hàng quan liêu của tội phạm

- Tội phạm được thể hiện tại ở hành động tiến công bạc trái ngược phép tắc bên dưới ngẫu nhiên kiểu dáng nào là được thu mua sắm bởi vì chi phí hoặc đồ vật. Hành vi tiến công bạc được biểu lộ bên dưới ngẫu nhiên kiểu dáng nào là được, thua thiệt bởi vì chi phí hoặc người sử dụng đồ vật nhằm gán nợ, đồ vật hoàn toàn có thể là vàng, bạc, rubi, xe cộ máy, xe hơi,… Các kiểu dáng tiến công bạc hoàn toàn có thể là tiến công bài bác, tổ tôm, sóc đĩa, tiến công phụ vương cây, cá chừng soccer,…

Xem thêm: vẽ súng

- Chỉ truy cứu vãn trách móc nhiệm về tội này khi mang trong mình một trong mỗi ĐK sau:

+ Số chi phí, đồ vật có mức giá trị kể từ 5.000.000 đồng cho tới bên dưới 50.000.000 đồng.

+ Số chi phí, đồ vật có mức giá trị bên dưới 5.000.000 đồng, đã biết thành xử trị vi phạm sản phẩm chủ yếu về hành động này hoặc hành động quy lăm le bên trên Điều 322 của Sở luật này hoặc bị phán quyết về tội này hoặc tội quy lăm le bên trên Điều 322 của Sở luật này, không được xoá án tích mà còn phải vi phạm.

*Mặt khinh suất của tội phạm

Tội phạm được tiến hành bên dưới kiểu dáng lỗi cố ý, nhằm mục đích thu lợi mờ ám.

*Chủ thể của tội phạm

Tội phạm được tiến hành bởi vì những người dân đem đầy đủ năng lượng trách móc nhiệm hình sự và đạt lứa tuổi theo gót luật lăm le.

3. Về hình phạt

- Khoản 1: Phạt tôn tạo ko giam cầm cho tới 03 năm hoặc trị tù kể từ 06 mon cho tới 03 năm.

- Khoản 2: Phạt tù kể từ 03 năm cho tới 07 năm nếu như đạt thêm một trong những tình tiết tăng nặng nề sau đây:

+ Có đặc điểm thường xuyên nghiệp;

+ Tiền hoặc đồ vật người sử dụng tiến công bạc trị giá bán 50.000.000 đồng trở lên;

+ Sử dụng mạng Internet, mạng máy tinh ranh, mạng viễn thông, phương tiện đi lại năng lượng điện tử nhằm phạm tội;

+ Tái phạm nguy cấp hiểm;

- Khoản 3: Người tội phạm còn hoàn toàn có thể bị trị chi phí kể từ 10.000.000 đồng cho tới 50.000.000 đồng. 

Xem thêm: vẽ rồng con dễ thương