điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 khánh hòa

Điểm chuẩn chỉnh nhập lớp 10 tỉnh Khánh Hòa năm học tập 2023- 2024 được Cửa Hàng chúng tôi share chung những em đơn giản dễ dàng update điểm chuẩn chỉnh của những ngôi trường trung học phổ thông nhập toàn tỉnh Khánh Hòa.

Điểm chuẩn chỉnh tuyển chọn sinh lớp 10 tỉnh Khánh Hòa 2023

New: Điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển chọn nhập lớp 10 Khánh Hòa năm 2023 sẽ được Cửa Hàng chúng tôi update ngay trong lúc Sở GD-ĐT công thân phụ đầu tiên.

Bạn đang xem: điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 khánh hòa

Tuyển sinh nhập lớp 10 những ngôi trường trung học phổ thông công lập vị công thức đua tuyển

1. Trường trung học phổ thông Phan Bội Châu

a) Tuyển thẳng: 03 học tập sinh

b) Điểm chuẩn chỉnh xét tuyển chọn nguyện vọng 1: 24,50 điểm

c) Điểm chuẩn chỉnh xét tuyển chọn nguyện vọng 2: ko xét

2. Trường trung học phổ thông Trần Hưng Đạo

a) Tuyển thẳng: 06 học tập sinh

b) Điểm chuẩn chỉnh xét tuyển chọn nguyện vọng 1: 16,25 điểm

c) Điểm chuẩn chỉnh xét tuyển chọn nguyện vọng 2: 23,75 điểm

3. Trường trung học phổ thông Ngô Gia Tự

a) Tuyển thẳng: 08 học tập sinh

b) Điểm chuẩn chỉnh xét tuyển chọn nguyện vọng 1: 21,50 điểm

c) Điểm chuẩn chỉnh xét tuyển chọn nguyện vọng 2: ko xét

4. Trường trung học phổ thông Trần Bình Trọng

a) Tuyển thẳng: 06 học tập sinh

b) Điểm chuẩn chỉnh xét tuyển chọn nguyện vọng 1: 22,00 điểm

c) Điểm chuẩn chỉnh xét tuyển chọn nguyện vọng 2: ko xét

5. Trường trung học phổ thông Nguyễn Huệ

a) Tuyển thẳng: 03 học tập sinh

b) Điểm chuẩn chỉnh xét tuyển chọn nguyện vọng 1: 12,75 điểm

c) Điểm chuẩn chỉnh xét tuyển chọn nguyện vọng 2: 21,00 điểm

6. Trường trung học phổ thông Đoàn Thị Điểm

a) Tuyển thẳng: 02 học tập sinh

b) Điểm chuẩn chỉnh xét tuyển chọn nguyện vọng 1: 16,25 điểm

c) Điểm chuẩn chỉnh xét tuyển chọn nguyện vọng 2: 19,25 điểm

7. Trường trung học phổ thông Hoàng Hoa Thám

a) Tuyển thẳng: 03 học tập sinh

b) Điểm chuẩn chỉnh xét tuyển chọn nguyện vọng 1: 24,50 điểm

c) Điểm chuẩn chỉnh xét tuyển chọn nguyện vọng 2: ko xét

8. Trường trung học phổ thông Nguyễn Thái Học

a) Tuyển thẳng: 01 học tập sinh

b) Điểm chuẩn chỉnh xét tuyển chọn nguyện vọng 1: 18,00 điểm

c) Điểm chuẩn chỉnh xét tuyển chọn nguyện vọng 2: 22,75 điểm

9. Trường trung học phổ thông Võ Nguyên Giáp

a) Tuyển thẳng: 02 học tập sinh

b) Điểm chuẩn chỉnh xét tuyển chọn nguyện vọng 1: 17,75 điểm

c) Điểm chuẩn chỉnh xét tuyển chọn nguyện vọng 2: 22,50 điểm

10. Trường trung học phổ thông Lý Tự Trọng

a) Tuyển thẳng: 07 học tập sinh

b) Điểm chuẩn chỉnh xét tuyển chọn nguyện vọng 1: 36,00 điểm

c) Điểm chuẩn chỉnh xét tuyển chọn nguyện vọng 2: ko xét

11. Trường trung học phổ thông Nguyễn Văn Trỗi

a) Tuyển thẳng: 07 học tập sinh

b) Trúng tuyển chọn theo đòi lịch trình Tiếng Pháp tuy vậy ngữ và nước ngoài ngữ

Tiếng Pháp: 68 học viên.

c) Điểm chuẩn chỉnh xét tuyển chọn nguyện vọng 1: 31,75 điểm

d) Điểm chuẩn chỉnh xét tuyển chọn nguyện vọng 2: ko có

12. Trường trung học phổ thông Hoàng Văn Thụ

a) Tuyển thẳng: 06 học tập sinh

b) Điểm chuẩn chỉnh xét tuyển chọn nguyện vọng 1: 27,25 điểm

c) Điểm chuẩn chỉnh xét tuyển chọn nguyện vọng 2: 34,50 điểm

13. Trường trung học phổ thông Hà Huy Tập

a) Tuyển thẳng: 04 học tập sinh

b) Điểm chuẩn chỉnh xét tuyển chọn nguyện vọng 1: 27,00 điểm

c) Điểm chuẩn chỉnh xét tuyển chọn nguyện vọng 2: 34,75 điểm

14. Trường trung học phổ thông Phạm Văn Đồng

a) Tuyển thẳng: 14 học tập sinh

b) Điểm chuẩn chỉnh xét tuyển chọn nguyện vọng 1: 27,25 điểm

c) Điểm chuẩn chỉnh xét tuyển chọn nguyện vọng 2: 30,25 điểm

15. Trường trung học phổ thông Nguyễn Trãi

a) Tuyển thẳng: 01 học tập sinh

b) Điểm chuẩn chỉnh xét tuyển chọn nguyện vọng 1: 27,00 điểm

c) Điểm chuẩn chỉnh xét tuyển chọn nguyện vọng 2: ko xét

16. Trường trung học phổ thông Trần Cao Vân

a) Tuyển thẳng: 03 học tập sinh

b) Điểm chuẩn chỉnh xét tuyển chọn nguyện vọng 1: 17,00 điểm

c) Điểm chuẩn chỉnh xét tuyển chọn nguyện vọng 2: 25,25 điểm

17. Trường trung học phổ thông Nguyễn Chí Thanh

a) Tuyển thẳng: 02 học tập sinh

b) Điểm chuẩn chỉnh xét tuyển chọn nguyện vọng 1: 14,25 điểm

c) Điểm chuẩn chỉnh xét tuyển chọn nguyện vọng 2: trăng tròn,25 điểm

18. Trường trung học phổ thông Tôn Đức Thắng

a) Tuyển thẳng: 01 học tập sinh

b) Điểm chuẩn chỉnh xét tuyển chọn nguyện vọng 1: 8,00 điểm

c) Điểm chuẩn chỉnh xét tuyển chọn nguyện vọng 2: trăng tròn,75 điểm

19. Trường trung học phổ thông Huỳnh Thúc Kháng

a) Tuyển thẳng: 05 học tập sinh

b) Điểm chuẩn chỉnh xét tuyển chọn nguyện vọng 1: trăng tròn,50 điểm

c) Điểm chuẩn chỉnh xét tuyển chọn nguyện vọng 2: ko xét

20. Trường trung học phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai

a) Điểm chuẩn chỉnh xét tuyển chọn nguyện vọng 1: 14,00 điểm

b) Điểm chuẩn chỉnh xét tuyển chọn nguyện vọng 2: 19,00 điểm

21. Trường trung học phổ thông Lê Hồng Phong

a) Tuyển thẳng: 01 học tập sinh

b) Điểm chuẩn chỉnh xét tuyển chọn nguyện vọng 1: 13,00 điểm

c) Điểm chuẩn chỉnh xét tuyển chọn nguyện vọng 2: 16,50 điểm

22. Trường trung học phổ thông Tô Văn Ơn

a) Điểm chuẩn chỉnh xét tuyển chọn nguyện vọng 1: 12,00 điểm

b) Điểm chuẩn chỉnh xét tuyển chọn nguyện vọng 2: ko xét

Tuyển sinh nhập lớp 10 những ngôi trường trung học phổ thông công lập vị công thức xét tuyển

1. Trường trung học phổ thông Khánh Sơn

a) Tuyển thẳng: 29 học tập sinh

b) Điểm chuẩn chỉnh xét tuyển chọn nguyện vọng 1: 28,0 điểm

c) Điểm chuẩn chỉnh xét tuyển chọn nguyện vọng 2: ko xét

2. Trường trung học phổ thông Lạc Long Quân

a) Tuyển thẳng: 37 học tập sinh

b) Điểm chuẩn chỉnh xét tuyển chọn nguyện vọng 1: 31,0 điểm

c) Điểm chuẩn chỉnh xét tuyển chọn nguyện vọng 2: ko xét

3. Trường THCS&THPT Nguyễn Thái Bình

a) Tuyển thẳng: 05 học tập sinh

b) Điểm chuẩn chỉnh xét tuyển chọn nguyện vọng 1: 25,5 điểm

c) Điểm chuẩn chỉnh xét tuyển chọn nguyện vọng 2: ko xét

4. Trường trung học phổ thông Trần Quý Cáp

a) Tuyển thẳng: 03 học tập sinh

b) Điểm chuẩn chỉnh xét tuyển chọn nguyện vọng 1: 22,0 điểm (xét tuyển)

c) Điểm chuẩn chỉnh xét tuyển chọn nguyện vọng 2: 11,50 điểm (thi tuyển)

5. Trường trung học phổ thông Nguyễn Du

a) Điểm chuẩn chỉnh xét tuyển chọn nguyện vọng 1: 21,0 điểm (xét tuyển)

b) Điểm chuẩn chỉnh xét tuyển chọn nguyện vọng 2: 26,5 điểm (thi tuyển)

Điểm chuẩn chỉnh trung học phổ thông chuyên nghiệp Lê Quý Đôn 2023

Lớp chuyênĐiểm chuẩn
Toán41,75
Vật lý41,25
Hóa học39,00
Sinh học34,75
Ngữ văn37,75
Tiếng Anh40,40
Tin học tập (chính thức)31,75
Tin học tập (nguyện vọng bửa sung)41,00

Lưu ý: Tin học tập (nguyện vọng bửa sung): Không trúng tuyển chọn ở những lớp chuyên nghiệp Toán, Vật lý, Hóa học tập và sở hữu nguyện vọng gửi lịch sự lớp chuyên nghiệp Tin học tập Lúc đăng ký tham gia dự thi.

➜ Điểm đua tuyển chọn sinh lớp 10 năm 2023 Khánh Hòa

➜ Chỉ chi phí tuyển chọn sinh nhập lớp 10 tại Khánh Hòa

➜ Điểm chuẩn chỉnh nhập lớp 10 toàn bộ những tỉnh thành

Điểm chuẩn năm 2022 Khánh Hòa

Điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển vào lớp 10 Chuyên Lê Qúy Đôn Khánh Hòa 2022

Số TTLớp chuyênĐiểm chuẩn
1Toán38,75
2Vật lý40,75
3Hóa học36,50
4Sinh học34,50
5Ngữ văn35,75
6Tiếng Anh35,50
7Tin học tập (chính thức)38,01
8Tin học tập (nguyện vọng bửa sung)34,75

Điểm chuẩn chỉnh nhập những ngôi trường trung học phổ thông Công lập 2022

1. Trường trung học phổ thông Phan Bội Châu

a) Tuyển thẳng: 01 học tập sinh

b) Điểm chuẩn chỉnh xét tuyển chọn nguyện vọng 1: 13,00 điểm

c) Điểm chuẩn chỉnh xét tuyển chọn nguyện vọng 2: 17,50 điểm

Xem thêm: chu vi hình tròn lớp 5

2. Trường trung học phổ thông Trần Hưng Đạo

a) Tuyển thẳng: 06 học tập sinh

b) Điểm chuẩn chỉnh xét tuyển chọn nguyện vọng 1: 17,75 điểm

c) Điểm chuẩn chỉnh xét tuyển chọn nguyện vọng 2: ko xét

3. Trường trung học phổ thông Ngô Gia Tự

a) Tuyển thẳng: 02 học tập sinh

b) Điểm chuẩn chỉnh xét tuyển chọn nguyện vọng 1: 19,00 điểm

c) Điểm chuẩn chỉnh xét tuyển chọn nguyện vọng 2: ko xét

4. Trường trung học phổ thông Trần Bình Trọng

a) Điểm chuẩn chỉnh xét tuyển chọn nguyện vọng 1: 15,00 điểm

b) Điểm chuẩn chỉnh xét tuyển chọn nguyện vọng 2: ko xét

5. Trường trung học phổ thông Nguyễn Huệ

a) Tuyển thẳng: 02 học tập sinh

b) Điểm chuẩn chỉnh xét tuyển chọn nguyện vọng 1: 15,50 điểm

c) Điểm chuẩn chỉnh xét tuyển chọn nguyện vọng 2: ko xét

6. Trường trung học phổ thông Đoàn Thị Điểm

a) Tuyển thẳng: 04 học tập sinh

b) Điểm chuẩn chỉnh xét tuyển chọn nguyện vọng 1: 15,25 điểm

c) Điểm chuẩn chỉnh xét tuyển chọn nguyện vọng 2: ko xét

7. Trường trung học phổ thông Hoàng Hoa Thám

a) Tuyển thẳng: 01 học tập sinh

b) Điểm chuẩn chỉnh xét tuyển chọn nguyện vọng 1: 25,00 điểm

c) Điểm chuẩn chỉnh xét tuyển chọn nguyện vọng 2: ko xét

8. Trường trung học phổ thông Nguyễn Thái Học

a) Tuyển thẳng: 02 học tập sinh

b) Điểm chuẩn chỉnh xét tuyển chọn nguyện vọng 1: 15,00 điểm

c) Điểm chuẩn chỉnh xét tuyển chọn nguyện vọng 2: 21,50 điểm

9. Trường trung học phổ thông Võ Nguyên Giáp

a) Tuyển thẳng: 02 học tập sinh

b) Điểm chuẩn chỉnh xét tuyển chọn nguyện vọng 1: 15,50 điểm

c) Điểm chuẩn chỉnh xét tuyển chọn nguyện vọng 2: 24,50 điểm

10. Trường trung học phổ thông Lý Tự Trọng

a) Tuyển thẳng: 05 học tập sinh

b) Điểm chuẩn chỉnh xét tuyển chọn nguyện vọng 1: 29,00 điểm

c) Điểm chuẩn chỉnh xét tuyển chọn nguyện vọng 2: ko xét

11. Trường trung học phổ thông Nguyễn Văn Trỗi

a) Tuyển thẳng: 04 học tập sinh

b)  Trúng tuyển chọn theo đòi lịch trình Tiếng Pháp tuy vậy ngữ và nước ngoài ngữ Tiếng Pháp: 54 học viên.

c) Điểm chuẩn chỉnh xét tuyển chọn nguyện vọng 1: 31,25 điểm

d) Điểm chuẩn chỉnh xét tuyển chọn nguyện vọng 2: ko có

12. Trường trung học phổ thông Hoàng Văn Thụ

a) Tuyển thẳng: 07 học tập sinh

b) Điểm chuẩn chỉnh xét tuyển chọn nguyện vọng 1: 27,00 điểm

c) Điểm chuẩn chỉnh xét tuyển chọn nguyện vọng 2: 30,00 điểm

13. Trường trung học phổ thông Hà Huy Tập

a) Tuyển thẳng: 05 học tập sinh

b) Điểm chuẩn chỉnh xét tuyển chọn nguyện vọng 1: 27,25 điểm

c) Điểm chuẩn chỉnh xét tuyển chọn nguyện vọng 2: 30,25 điểm

14. Trường trung học phổ thông Phạm Văn Đồng

a) Tuyển thẳng: 03 học tập sinh

b) Điểm chuẩn chỉnh xét tuyển chọn nguyện vọng 1: 28,50 điểm

c) Điểm chuẩn chỉnh xét tuyển chọn nguyện vọng 2: ko xét

15. Trường trung học phổ thông Nguyễn Trãi

a) Điểm chuẩn chỉnh xét tuyển chọn nguyện vọng 1: 15,00 điểm

b) Điểm chuẩn chỉnh xét tuyển chọn nguyện vọng 2: ko xét

16. Trường trung học phổ thông Trần Cao Vân

a) Tuyển thẳng: 01 học tập sinh

b) Điểm chuẩn chỉnh xét tuyển chọn nguyện vọng 1: 18,50 điểm

c) Điểm chuẩn chỉnh xét tuyển chọn nguyện vọng 2: ko xét

17. Trường trung học phổ thông Nguyễn Chí Thanh

a) Điểm chuẩn chỉnh xét tuyển chọn nguyện vọng 1: 7,50 điểm

b) Điểm chuẩn chỉnh xét tuyển chọn nguyện vọng 2: 10,50 điểm

18. Trường trung học phổ thông Tôn Đức Thắng

a) Điểm chuẩn chỉnh xét tuyển chọn nguyện vọng 1: 10,75 điểm

b) Điểm chuẩn chỉnh xét tuyển chọn nguyện vọng 2: 17,00 điểm

19. Trường trung học phổ thông Trần Quý Cáp

a) Tuyển thẳng: 03 học tập sinh

b) Điểm chuẩn chỉnh xét tuyển chọn nguyện vọng 1: 14,50 điểm

c) Điểm chuẩn chỉnh xét tuyển chọn nguyện vọng 2: 17,50 điểm

20. Trường trung học phổ thông Nguyễn Du

a) Tuyển thẳng: 02 học tập sinh

b) Điểm chuẩn chỉnh xét tuyển chọn nguyện vọng 1: 7,25 điểm

c) Điểm chuẩn chỉnh xét tuyển chọn nguyện vọng 2: 13,75 điểm

21. Trường trung học phổ thông Huỳnh Thúc Kháng

a) Tuyển thẳng: 02 học tập sinh

b) Điểm chuẩn chỉnh xét tuyển chọn nguyện vọng 1: 8,00 điểm

c) Điểm chuẩn chỉnh xét tuyển chọn nguyện vọng 2: 13,00 điểm

22. Trường trung học phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai

a) Tuyển thẳng: 01 học tập sinh

b) Điểm chuẩn chỉnh xét tuyển chọn nguyện vọng 1: 16,75 điểm

c) Điểm chuẩn chỉnh xét tuyển chọn nguyện vọng 2: ko xét

23. Trường trung học phổ thông Lê Hồng Phong

a) Tuyển thẳng: 01 học tập sinh

b) Điểm chuẩn chỉnh xét tuyển chọn nguyện vọng 1: 10,00 điểm

c) Điểm chuẩn chỉnh xét tuyển chọn nguyện vọng 2: ko xét

24. Trường trung học phổ thông Tô Văn Ơn

a) Điểm chuẩn chỉnh xét tuyển chọn nguyện vọng 1: 13,50 điểm

b) Điểm chuẩn chỉnh xét tuyển chọn nguyện vọng 2: ko xét

III. Tuyển sinh nhập lớp 10 những ngôi trường trung học phổ thông công lập vị công thức xét tuyển

1. Trường trung học phổ thông Khánh Sơn

a) Tuyển thẳng: 26 học tập sinh

b) Điểm chuẩn chỉnh xét tuyển chọn nguyện vọng 1: 26,50 điểm

c) Điểm chuẩn chỉnh xét tuyển chọn nguyện vọng 2: ko xét

2. Trường trung học phổ thông Lạc Long Quân

a) Tuyển thẳng: 38 học tập sinh

b) Điểm chuẩn chỉnh xét tuyển chọn nguyện vọng 1: 28,50 điểm

c) Điểm chuẩn chỉnh xét tuyển chọn nguyện vọng 2: ko xét

3. Trường THCS&THPT Nguyễn Thái Bình

a) Tuyển thẳng: 08 học tập sinh

b) Điểm chuẩn chỉnh xét tuyển chọn nguyện vọng 1: 27,00 điểm

c) Điểm chuẩn chỉnh xét tuyển chọn nguyện vọng 2: ko xét

Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên đòi hỏi Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông chuyên nghiệp Lê Quý Đôn và những ngôi trường trung học phổ thông công lập thông tin mang đến học viên và bố mẹ học viên biết và chỉ dẫn mang đến học viên thực hiện giấy tờ thủ tục phúc khảo bài bác đua theo đòi quy định:

- Thời gian tham nhận đơn van lơn phúc khảo: từ thời điểm ngày rời khỏi thông tin cho tới không còn ngày 23/6/2022.

- Nơi nhận đơn van lơn phúc khảo (mẫu gửi kèm):

+ Học sinh tham gia dự thi nhập ngôi trường trung học phổ thông chuyên nghiệp Lê Quý Đôn nộp đơn van lơn phúc khảo bài bác đua bên trên ngôi trường trung học phổ thông chuyên nghiệp Lê Quý Đôn.

+ Học sinh tham gia dự thi bên trên ngôi trường trung học phổ thông công lập nộp đơn van lơn phúc khảo bài bác đua bên trên ngôi trường trung học phổ thông theo ý muốn 1 đang được ĐK.

Các ngôi trường trung học phổ thông nhận làm hồ sơ phúc khảo của sỹ tử, nhập nhập khối hệ thống Quản lý đua tuyển chọn sinh 10 trước 17h00 ngày 24/6/2022 và nộp làm hồ sơ về Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên (qua Phòng Quản lý hóa học lượng) trước 17h00 ngày 27/6/2022

Điểm chuẩn năm 2021

Điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển vào lớp 10 Chuyên Lê Qúy Đôn Khánh Hòa 2021

Lớp chuyênĐiểm chuẩn
Toán40.50
Vật lý36.00
Hóa học43.75
Sinh học37.50
Ngữ văn34.75
Tiếng Anh40.00
Tin học tập (chính thức)32.68
Tin học tập (nguyện vọng bửa sung)36.75

Điểm chuẩn chỉnh nhập những ngôi trường trung học phổ thông Công lập

TRƯỜNGNV1NV2
1. Trường trung học phổ thông Phan Bội Châu22,00không xét
2. Trường trung học phổ thông Trần Hưng Đạo15,0020,50
3. Trường trung học phổ thông Ngô Gia Tự18,00không xét
4. Trường trung học phổ thông Trần Bình Trọng20,25không xét
5. Trường trung học phổ thông Nguyễn Huệ11,5018,00
6. Trường trung học phổ thông Đoàn Thị Điểm16,2519,25
7. Trường trung học phổ thông Hoàng Hoa Thám19,25không xét
8. Trường trung học phổ thông Nguyễn Thái Học10,2517,00
9. Trường trung học phổ thông Lý Tự Trọng32,75không xét
10. Trường trung học phổ thông Nguyễn Văn Trỗi30,50không xét
Trúng tuyển chọn theo đòi lịch trình Tiếng Pháp tuy vậy ngữ và nước ngoài ngữ Tiếng Pháp: 40 học tập sinh
11. Trường trung học phổ thông Hoàng Văn Thụ25,2529,75
12. Trường trung học phổ thông Hà Huy Tập26,0030,00
13. Trường trung học phổ thông Phạm Văn Đồng25,0029,50
14. Trường trung học phổ thông Nguyễn Trãi23,75không xét
15. Trường trung học phổ thông Trần Cao Vân17,7520,75
16. Trường trung học phổ thông Nguyễn Chí Thanh14,0017,50
17. Trường trung học phổ thông Tôn Đức Thắng6,7516,75
18. Trường trung học phổ thông Trần Quý Cáp12,2516,75
19. Trường trung học phổ thông Huỳnh Thúc Kháng20,25không xét
20. Trường trung học phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai13,7518,00
21. Trường trung học phổ thông Lê Hồng Phong13,2516,50
22. Trường trung học phổ thông Tô Văn Ơn7,0010,00
Tuyển sinh những ngôi trường vị công thức xét tuyển
1. Trường trung học phổ thông Khánh Sơn23,00không xét
2. Trường trung học phổ thông Lạc Long Quân28,50không xét
3. THCS&THPT Nguyễn Thái Bình25,50không xét

Điểm chuẩn năm 2021 khánh hòa hình họa 1
Điểm chuẩn năm 2021 khánh hòa hình họa 2
Điểm chuẩn năm 2021 khánh hòa hình họa 3
Điểm chuẩn năm 2021 khánh hòa hình họa 4
Điểm chuẩn năm 2021 khánh hòa hình họa 5

Ngày 21/01/2021 Chủ tịch Ủy ban dân chúng tỉnh phát hành Quyết lăm le số 200/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch, công thức tuyển chọn sinh nhập lớp 10 những ngôi trường trung học tập phổ thông, những trung tâm dạy dỗ thông thường xuyên – phía nghiệp năm học tập 2021-2022 bên trên địa phận tỉnh Khánh Hòa (Quyết lăm le 200); Từ đó, năm học tập 2021-2022 tỉnh Khánh Hòa vận dụng phương thức tuyển chọn sinh nhập lớp 10 trung học tập phổ thông công lập như sau:

- Xét tuyển chọn so với Trường Phổ thông dân tộc bản địa nội trú tỉnh Khánh Hòa, Trường trung học tập phổ thông Lạc Long Quân, Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Nguyễn Tỉnh Thái Bình và Trường trung học tập phổ thông Khánh Sơn;

- Thi tuyển chọn so với Trường trung học tập phổ thông chuyên nghiệp Lê Quý Đôn và những ngôi trường trung học tập phổ thông công lập còn sót lại.

Trong đó:

+ Học sinh dự tuyển chọn nhập những ngôi trường trung học tập phổ thông công lập vận dụng công thức Thi tuyển chọn đua 03 môn: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh; học viên tham gia dự thi nhập Trường trung học tập phổ thông chuyên nghiệp Lê Quý Đôn đua 04 môn: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh và môn chuyên;

+ Thời gian tham tổ chức triển khai thi: Các ngày 03/6/2021 và 04/6/2021.

(Trích công văn số: 164 /SGDĐT-QLCL . V/v công thức tuyển chọn sinh nhập lớp 10 trung học tập phổ thông năm học tập 2021-2022. )

Điểm chuẩn chỉnh tuyển chọn sinh lớp 10 2020

Điểm chuẩn chỉnh tuyển chọn sinh nhập lớp 10 Công lập năm 2020 chủ yếu thức

Xem thêm: thời khắc giao mùa truyện

TRƯỜNGNV1NV2
1. Trường trung học phổ thông Phan Bội Châu15,75không xét
2. Trường trung học phổ thông Trần Hưng Đạo12,7515,75
3. Trường trung học phổ thông Ngô Gia Tự17,5không xét
4. Trường trung học phổ thông Trần Bình Trọng15,5không xét
5. Trường trung học phổ thông Nguyễn Huệ8,7513,25
6. Trường trung học phổ thông Đoàn Thị Điểm8,7512,25
7. Trường trung học phổ thông Hoàng Hoa Thám20,5không xét
8. Trường trung học phổ thông Nguyễn Thái Học1319,5
9. Trường trung học phổ thông Lý Tự Trọng29,5không xét
10. Trường trung học phổ thông Nguyễn Văn Trỗi27,25không xét
Trúng tuyển chọn theo đòi lịch trình Tiếng Pháp tuy vậy ngữ và nước ngoài ngữ Tiếng Pháp: 47 học tập sinh
11. Trường trung học phổ thông Hoàng Văn Thụ20,9126
12. Trường trung học phổ thông Hà Huy Tập2327,5
13. Trường trung học phổ thông Phạm Văn Đồng2327
14. Trường trung học phổ thông Nguyễn Trãi21,75không xét
15. Trường trung học phổ thông Trần Cao Vân13,518
16. Trường trung học phổ thông Nguyễn Chí Thanh12,2516,75
17. Trường trung học phổ thông Tôn Đức Thắng58
18. Trường trung học phổ thông Trần Quý Cáp10,2513,25
19. Trường trung học phổ thông Huỳnh Thúc Kháng14,25không xét
20. Trường trung học phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai9,512,75
21. Trường trung học phổ thông Lê Hồng Phong5,58,5
22. Trường trung học phổ thông Tô Văn Ơn9không xét
Tuyển sinh những ngôi trường vị công thức xét tuyển
1. Trường trung học phổ thông Khánh Sơn23không xét
2. Trường trung học phổ thông Lạc Long Quân22không xét

Điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển vào lớp 10 Chuyên Lê Qúy Đôn Khánh Hòa 2020

ChuyênĐiểm
Toán:42,25 điểm
Vật lý:36,25 điểm
Hóa học:32 điểm
Sinh học:31,75 điểm
Ngữ văn:38,5 điểm
Tiếng Anh:38,35 điểm
Tin học tập (chính thức):36,05 điểm
Tin học tập (nguyện vọng bửa sung):33,5 điểm

Note: Tin học tập (nguyện vọng bửa sung) dành riêng cho sỹ tử ko trúng tuyển chọn ở những lớp chuyên nghiệp Toán, Vật lý, Hóa học tập và sở hữu nguyện vọng gửi lịch sự lớp chuyên nghiệp Tin học tập Lúc ĐK dự thi)

Điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển chọn nhập 10 Khánh Hòa 2019

TRƯỜNGNV1NV2
Khánh SơnXét tuyển: 23,50
Lạc Long QuânXét tuyển: 28,50
Phan Bội Châu14,30
Trần Hưng Đạo6,7011,50
Ngô Gia Tự12,70
Trần Bình Trọng5,20
Nguyễn Huệ5,30
Đoàn Thị Điểm4,207,40
Hoàng Hoa Thám12,60
Nguyễn Thái Học8,0011,10
Lý Tự Trọng27,70
Nguyễn Văn Trỗi23,9027,00
Hoàng Văn Thụ18,8022,00
Hà Huy Tập19,5022,50
Phạm Văn Đồng19,0022,80
Nguyễn Trãi7,60
Trần Cao Vân5,00
Nguyễn Chí Thanh7,50
Tôn Đức Thắng4,00
Trần Quý Cáp4,00
Huỳnh Thúc Kháng11,80
Nguyễn Thị Minh Khai8,50
Lê Hồng Phong5,408,40
Tô Văn Ơn4,007,70

Điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển chọn nhập 10 Khánh Hòa 2018

TRƯỜNGNV1NV2
Khánh Sơn25,12
Lạc Long Quân31,56
Phan Bội Châu39,65
Trần Hưng Đạo32,0136,87
Ngô Gia Tự36,73
Trần Bình Trọng40,32
Nguyễn Huệ27,2239,31
Đoàn Thị Điểm33,31
Hoàng Hoa Thám40,54
Nguyễn Thái Học32,20
Lý Tự Trọng43,82
Nguyễn Văn Trỗi44,91
Hoàng Văn Thụ39,64
Hà Huy Tập40,59
Phạm Văn Đồng40,55
Nguyễn Trãi27,80
Trần Cao Vân36,18
Nguyễn Chí Thanh32,86
Tôn Đức Thắng27,1932,24
Trần Quý Cáp23,14
Huỳnh Thúc Kháng41,69
Nguyễn Thị Minh Khai37,39
Lê Hồng Phong31,07
Tô Văn Ơn29,31

Điểm chuẩn chỉnh lớp 10 Khánh Hòa