điểm chuẩn đánh giá năng lực

Ghi nhận của Lao Động cho tới tối 9.7, bên trên toàn nước vẫn đem 68 ngôi trường ĐH công phụ vương điểm chuẩn đánh giá năng lực - kỳ ganh đua bởi nhì ngôi trường Đại học tập Quốc gia tổ chức triển khai.