điểm chuẩn đại học tôn đức thắng, xét học bạ

Điểm chuẩn chỉnh Trường Đại học tập Tôn Đức Thắng năm 2023 - Hình ảnh 1.

Hội đồng tuyển chọn sinh Trường Đại học tập Tôn Đức Thắng (TDTU) thông tin sản phẩm điểm trúng tuyển chọn năm 2023 (điểm chuẩn) những ngành trình độ chuyên môn ĐH chủ yếu quy.

Điểm chuẩn chỉnh ví dụ như sau:

STT

Mã ngành

Tên ngành

Điểm PT1-Đ2

Điểm PT2

Điểm PT4

CHƯƠNG TRÌNH TIÊU CHUẨN

1

Bạn đang xem: điểm chuẩn đại học tôn đức thắng, xét học bạ

7210403

Thiết kế tiếp thiết bị họa

29,50

31,00

700

Vẽ HHMT ≥ 6,0

2

7210404

Thiết kế tiếp thời trang

27,00

26,50

650

Vẽ HHMT ≥ 6,0

3

7220201

Ngôn ngữ Anh

36,50

33,50

820

4

7220204

Ngôn ngữ Trung Quốc

36,00

32,20

800

5

7310301

Xã hội học

33,75

31,25

690

6

7310630

Việt Nam học tập (Chuyên ngành: Du lịch và lữ hành)

34,75

31,40

700

7

7310630Q

Việt Nam học tập (Chuyên ngành: Du lịch và vận hành du lịch)

34,75

31,40

700

8

7340101

Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị mối cung cấp nhân lực)

36,75

33,45

800

9

7340101N

Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị quán ăn - khách hàng sạn)

35,75

32,25

750

10

7340115

Marketing

37,25

34,45

850

11

7340120

Kinh doanh quốc tế

37,50

34,60

850

12

7340201

Tài chủ yếu - Ngân hàng

36,50

32,50

800

13

7340301

Kế toán

36,00

31,60

800

14

7340408

Quan hệ lao động (Chuyên ngành Quản lý mối quan hệ làm việc, Chuyên ngành Hành vi tổ chức)

28,00

24,00

650

15

7380101

Luật

35,75

31,85

780

16

7420201

Công nghệ sinh học

34,75

28,20

720

17

7440301

Khoa học tập môi trường

27,00

22,00

650

18

7460112

Toán ứng dụng

30,00

31,30

700

19

7460201

Thống kê

29,50

27,70

650

20

7480101

Khoa học tập máy tính

37,25

33,35

880

21

7480102

Mạng PC và truyền thông dữ liệu

36,25

32,10

800

22

7480103

Kỹ thuật phần mềm

37,25

33,70

880

23

7510406

Công nghệ kỹ thuật môi trường thiên nhiên (Chuyên ngành cấp cho thải nước và môi trường thiên nhiên nước)

26,00

22,00

650

24

7520114

Kỹ thuật cơ năng lượng điện tử

33,50

29,90

780

25

7520201

Kỹ thuật điện

28,25

26,00

700

26

7520207

Kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông

29,00

28,70

700

27

7520216

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa hóa

34,25

31,00

780

28

7520301

Kỹ thuật hóa học

33,75

28,60

750

29

7580101

Kiến trúc

28,00

27,00

700

Vẽ HHMT ≥ 6,0

30

7580105

Quy hoạch vùng và đô thị

26,00

23,00

650

31

7580108

Thiết kế tiếp nội thất

28,00

27,00

700

Vẽ HHMT ≥ 6,0

32

7580201

Kỹ thuật xây dựng

29,00

24,00

650

33

7580205

Kỹ thuật xây dựng dự án công trình phú thông

26,00

22,00

650

34

7580302

Quản lý xây dựng

23,00

35

7720201

Dược học

36,50

31,40

800

Học lực lớp 12 đạt loại "Giỏi"

36

7760101

Công tác xã hội

29,50

28,50

650

37

7810301

Quản lý thể dục thể thao (Chuyên ngành marketing thể thao và tổ chức triển khai sự kiện)

33,00

30,50

700

38

7810301G

Quản lý thể dục thể thao (Chuyên ngành Golf)

26,00

22,00

650

39

7850201

Bảo hộ lao động

26,00

22,00

650

CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO

1

F7210403

Thiết kế tiếp thiết bị họa - Chất lượng cao

27,00

26,00

650

Vẽ HHMT ≥ 6,0

2

F7220201

Ngôn ngữ Anh - Chất lượng cao

34,50

30,80

750

3

F7310630Q

Việt Nam học tập (Chuyên ngành: Du lịch và Quản lý du lịch) - Chất lượng cao

28,00

28,50

650

4

F7340101

Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị mối cung cấp nhân lực) - Chất lượng cao

34,00

31,55

730

5

F7340101N

Xem thêm: cách sử dụng google drive

Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị quán ăn - khách hàng sạn) - Chất lượng cao

33,00

29,90

700

6

F7340115

Marketing - Chất lượng cao

35,50

32,65

780

7

F7340120

Kinh doanh quốc tế - Chất lượng cao

35,50

33,15

800

8

F7340201

Tài chủ yếu - Ngân mặt hàng - Chất lượng cao

33,25

30,25

700

9

F7340301

Kế toán - Chất lượng cao

31,50

28,00

700

10

F7380101

Luật - Chất lượng cao

32,75

28,00

700

11

F7420201

Công nghệ sinh học tập - Chất lượng cao

28,00

24,00

650

12

F7480101

Khoa học tập máy tính - Chất lượng cao

34,50

32,25

800

13

F7480103

Kỹ thuật phần mượt - Chất lượng cao

34,50

31,40

800

14

F7520201

Kỹ thuật năng lượng điện - Chất lượng cao

26,00

24,00

650

15

F7520207

Kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông - Chất lượng cao

26,00

24,00

650

16

F7520216

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa hóa - Chất lượng cao

27,00

24,00

650

17

F7520301

Kỹ thuật hóa học tập - Chất lượng cao

27,00

24,00

650

18

F7580101

Kiến trúc - Chất lượng cao

27,00

22,00

650

19

F7580201

Kỹ thuật xây dựng - Chất lượng cao

26,00

23,00

650

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC BẰNG TIẾNG ANH

1

FA7220201

Ngôn ngữ Anh - Chương trình ĐH vày giờ Anh

32,00

25,00

700

2

FA7310630Q

Việt Nam học tập (Chuyên ngành: Du lịch và Quản lý du lịch) - Chương trình ĐH vày giờ Anh

28,00

24,00

650

3

FA7340101N

Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị quán ăn - khách hàng sạn) - Chương trình ĐH vày giờ Anh

28,00

28,00

650

4

FA7340115

Marketing - Chương trình ĐH vày giờ Anh

33,00

31,50

720

5

FA7340120

Kinh doanh quốc tế - Chương trình ĐH vày giờ Anh

33,00

31,50

720

6

FA7340201

Tài chủ yếu - Ngân mặt hàng - Chương trình ĐH vày giờ Anh

28,00

24,00

650

7

FA7340301

Kế toán (Chuyên ngành: Kế toán quốc tế) - Chương trình ĐH vày giờ Anh

28,00

22,00

650

8

FA7420201

Công nghệ sinh học tập - Chương trình ĐH vày giờ Anh

28,00

24,00

650

9

FA7480101

Khoa học tập máy tính - Chương trình ĐH vày giờ Anh

28,50

31,00

700

10

FA7480103

Kỹ thuật phần mượt - Chương trình ĐH vày giờ Anh

28,50

31,00

700

11

FA7520216

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa hóa - Chương trình ĐH vày giờ Anh

28,00

24,00

650

12

FA7580201

Kỹ thuật xây dựng - Chương trình ĐH vày giờ Anh

28,00

22,00

650

CHƯƠNG TRÌNH HỌC TẠI PHÂN HIỆU KHÁNH HÒA

1

N7220201

Ngôn ngữ Anh - Chương trình học tập bên trên phân hiệu Khánh Hòa

28,00

24,00

650

2

N7310630

Việt Nam học tập (Chuyên ngành: Du lịch và lữ hành) - Chương trình học tập bên trên phân hiệu Khánh Hòa

27,00

22,00

650

3

N7340101N

Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị quán ăn - khách hàng sạn) - Chương trình học tập bên trên phân hiệu Khánh Hòa

28,00

24,00

650

4

N7340115

Marketing - Chương trình học tập bên trên phân hiệu Khánh Hòa

28,00

24,00

650

5

N7340301

Kế toán - Chương trình học tập bên trên phân hiệu Khánh Hòa

27,00

22,00

650

6

N7380101

Luật - Chương trình học tập bên trên phân hiệu Khánh Hòa

27,00

22,00

650

7

N7480103

Kỹ thuật phần mượt - Chương trình học tập bên trên phân hiệu Khánh Hòa

27,00

22,00

650

CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

1

K7340101

Quản trị kinh doanh (song vày, 2+2) - Chương trình links Đại học tập Kinh tế Praha (Cộng hòa Séc)

28,00

28,00

650

2

K7340101N

Quản trị ngôi nhà mặt hàng hotel (song vày, 2.5+1.5) - Chương trình links Đại học tập Taylor's (Malaysia)

28,00

28,00

650

3

K7340120L

Kinh doanh quốc tế (song vày 3 +1) – Chương trình links Đại học tập La Trobe (Úc).

33,00

31,50

720

4

K7340201X

Tài chủ yếu và trấn áp (song vày, 3+1) - Chương trình links Đại học tập Khoa học tập phần mềm Saxion (Hà Lan)

28,00

24,00

650

5

K7340301

Kế toán (song vày, 3+1) - Chương trình links Đại học tập West of England, Bristol (Anh)

28,00

22,00

650

6

K7480101L

Công nghệ vấn đề (song vày, 2+2) - Chương trình links Đại học tập La Trobe (Úc)

28,50

31,00

700

7

K7480101T

Khoa học tập máy tính (đơn vày 2+2) - Chương trình links Đại học tập Kỹ thuật Ostrava (CH Séc)

28,00

26,00

700

8

K7520201

Kỹ thuật năng lượng điện – năng lượng điện tử (song vày, 2.5+1.5) - Chương trình links Đại học tập Khoa học tập ứng dụng Saxion (Hà Lan)

28,00

24,00

650

9

K7580201

Kỹ thuật xây dựng (song vày, 2+2) - Chương trình links Đại học tập La Trobe (Úc)

28,00

22,00

650

Trong ê, phương thức xét tuyển chọn theo dõi sản phẩm học hành trung học phổ thông - Đợt 1 (PT1-Đ1) và ưu tiên xét tuyển chọn theo dõi quy toan của TDTU (PT3): Điểm trúng tuyển chọn theo dõi thông tin sản phẩm trúng tuyển chọn với ĐK những ngành trình độ chuyên môn ĐH chủ yếu quy 2023 công thức xét tuyển chọn theo dõi sản phẩm học hành trung học phổ thông (PT1) - Đợt 1; Phương thức ưu tiên xét tuyển chọn theo dõi quy toan của TDTU (PT3) ngày 8/7/2023 ở trong phòng ngôi trường.

Phương thức xét tuyển chọn theo dõi sản phẩm học hành trung học phổ thông - Đợt 2 (PT1-Đ2): Điểm xét tuyển chọn được tiến hành theo như đúng đề án tuyển chọn sinh ĐH năm 2023, thang điểm 40 và được tạo tròn xoe cho tới 02 chữ số thập phân (đã bao hàm điểm ưu tiên chống, đối tượng người sử dụng, thông số ngôi trường trung học phổ thông, điểm ưu tiên kết quả học viên giỏi).

Xem thêm: đóa hoa của mặt trời

Phương thức xét tuyển chọn theo dõi điểm thi đua trung học phổ thông năm 2023 (PT2): Điểm xét tuyển chọn được tiến hành theo như đúng đề án tuyển chọn sinh ĐH năm 2023, là tổng điểm của 3 môn theo dõi tổng hợp (có nhân thông số môn theo dõi tổng hợp, ngành xét tuyển chọn theo dõi thang điểm 40), cùng theo với điểm ưu tiên chống, đối tượng người sử dụng theo dõi thang điểm 40 (nếu có), được tạo tròn xoe cho tới 2 chữ số thập phân theo dõi quy toan của Sở GD&ĐT.

Phương thức xét tuyển chọn theo dõi điểm thi đua review năng lượng năm 2023 của Đại học tập Quốc gia TP HCM (PT4): Điểm xét tuyển chọn được tiến hành theo như đúng đề án tuyển chọn sinh ĐH năm 2023 theo dõi thang điểm 1.200 (đã bao hàm điểm ưu tiên chống, đối tượng người sử dụng theo dõi thang điểm 1.200).

Năm 2023, TDTU dự con kiến tuyển chọn sinh khoảng tầm 6.630 tiêu chuẩn trình độ chuyên môn ĐH mang đến 40 ngành lịch trình tiêu xài chuẩn chỉnh, 19 ngành lịch trình rất chất lượng, 12 ngành lịch trình ĐH vày giờ Anh, 7 ngành lịch trình học tập bên trên phân hiệu Khánh Hòa và 9 ngành lịch trình links huấn luyện quốc tế.