điểm chuẩn chuyên lớp 10 năm 2022

TPHCM - TP HCM một vừa hai phải công phụ thân điểm chuẩn chỉnh lớp 10 chuyên nghiệp và Tiếng Anh tích thích hợp năm học tập 2022-2023. Theo tổ hợp của Lao Động, điểm chuẩn chỉnh tăng tối đa là 7,5 điểm và hạn chế mạnh mẽ nhất là 7,25 điểm.