đi ngủ tiếng anh là gì

Key takeaways

1. Cách người sử dụng Go to lớn bed: ám chỉ việc ai này đã với sự sẵn sàng sẵn sàng trước cho tới việc lên đường ngủ, Lúc ai cơ nói đến việc hành vi lên đường ngủ trải qua cụm kể từ “go to lớn bed” tức là kẻ cơ với sự dữ thế chủ động bố trí trước cho tới giấc mộng của tôi và hoàn toàn có thể Dự kiến được thời hạn “go to lớn bed”.

Bạn đang xem: đi ngủ tiếng anh là gì

2. Cách người sử dụng Go to lớn sleep: nói tới tình trạng chìm nhập giấc mộng của người nào cơ một cơ hội ngẫu nhiên và khó khăn hoàn toàn có thể Dự kiến trước được thời khắc giấc mộng ra mắt hoặc người sử dụng cụm kể từ này nhằm ám chỉ xúc cảm bại liệt liệt Lúc một thành phần bên trên khung người ko thể cảm biến hoặc trấn áp được tự ngồi hoặc ở vượt lên trước lâu ở một vẻ chắc chắn này cơ.

Go to lớn bed

Go to lớn bed là gì?

Theo từ điển Merriam-webster, Go to lớn bed (idiom): “to lie down in one's bed to lớn sleep” (nằm xuống nệm nhằm ngủ). Như vậy, hoàn toàn có thể hiểu cụm kể từ Go to lớn bed = prepare yourself for sleep by lying down, tức ám chỉ hành vi lên đường ngủ một cơ hội dữ thế chủ động sau thời điểm tiếp tục với sự sẵn sàng sẵn sàng cho tới việc ngủ.

Phiên âm: /ɡəʊ tuː bɛd/

Ví dụ:

 • I always go to lớn bed before 11 pm. (Tôi luôn luôn trực tiếp đi ngủ trước 11 giờ tối.)

 • My sister usually goes to lớn bed after watching her favorite movie. (Chị gái của tôi thông thường đi ngủ sau thời điểm coi kết thúc bộ phim truyền hình ưa mến của chị ý ấy.)

 • Anna's mother wants her to lớn go to lớn bed early. (Mẹ của Anna mong muốn cô ấy đi ngủ sớm.)

Cách người sử dụng Go to lớn bed

Trong giờ đồng hồ Anh, cụm kể từ “go to lớn bed” được dùng nhằm ám chỉ việc ai này đã với sự sẵn sàng sẵn sàng trước cho tới việc lên đường ngủ sau hàng loạt những hành vi như ở lên nệm, tắt đèn, che chăn… Thế nên, Lúc ai cơ nói đến việc hành vi lên đường ngủ trải qua cụm kể từ “go to lớn bed” tức là kẻ cơ với sự dữ thế chủ động bố trí trước cho tới giấc mộng của tôi và hoàn toàn có thể Dự kiến được thời hạn “go to lớn bed”.

Ví dụ

 • Anna is determined to lớn go to lớn bed early every day to lớn maintain good health. (Anna quyết tâm tiếp tục đi ngủ sớm thường ngày nhằm giữ lại sức mạnh chất lượng tốt.)

 • According to lớn the rules of the day school, all students must go to lớn bed by 10 pm. (Theo quy quyết định của ngôi trường học tập chào bán trú, toàn bộ học viên nên đi ngủ trước 10 giờ tối.)

image-alt
Go to lớn sleep

Go to lớn sleep là gì?

Theo từ điển Macmillan, Go to lớn sleep là 1 trong cụm kể từ với nhì nghĩa:

 • Meaning 1: to lớn begin sleeping (bắt đầu ngủ)

 • Meaning 2: if a part of your body toàn thân goes to lớn sleep, you cannot feel it for a short time because it has not been getting enough blood. (nếu 1 phần khung người của người nào cơ “goes to lớn sleep”, tức người cơ sẽ không còn thể cảm biến được nó nhập một thời hạn cụt vì thế nó ko được hỗ trợ đầy đủ ngày tiết.)

Như vậy, nếu như hiểu theo dõi nghĩa loại nhất thì Go to lớn sleep đem nghĩa “chìm nhập giấc mộng hoặc ngủ thiếp đi” còn hiểu theo dõi nghĩa loại nhì thì Go to lớn sleep với nghĩa “mất cảm giác”.

Phiên âm: /ɡəʊ tuː sliːp/

Ví dụ:

 • Whenever Tony listens to lớn this tuy vậy, he quickly goes to lớn sleep. (Mỗi Lúc Tony nghe bài bác hát này là cậu ấy nhanh gọn lẹ chìm nhập giấc ngủ.)

 • Reading books on the subject of finance made Mary swiftly go to lớn sleep. (Đọc sách về chủ thể tài chủ yếu khiến cho Mary ngủ thiếp đi một cơ hội nhanh gọn lẹ.)

 • She listened to lớn some songs on the radio and went to lớn sleep. (Cô ấy tiếp tục nghe một vài ba bài bác hát bên trên radio và chìm nhập giấc ngủ.)

 • My legs seem to lớn go to lớn sleep after that yoga move. (Chân tôi nhường nhịn như mất cảm giác sau động tác yoga cơ.)

Cách người sử dụng Go to lớn Sleep

Trong giờ đồng hồ Anh, người phát âm dùng cụm kể từ “Go to lớn sleep” nhằm nói tới tình trạng chìm nhập giấc mộng của người nào này mà không tồn tại sự sẵn sàng trước và khó khăn hoàn toàn có thể Dự kiến được thời khắc giấc mộng ra mắt. Mặt không giống, người phát âm cũng hoàn toàn có thể người sử dụng cụm kể từ này ám chỉ xúc cảm bại liệt liệt Lúc một thành phần bên trên khung người ko thể cảm biến hoặc trấn áp được tự ngồi hoặc ở vượt lên trước lâu ở một vẻ chắc chắn này cơ.

Ví dụ:

Xem thêm: góc nhọn bao nhiêu độ

 • Peter went to lớn sleep while talking to lớn his mother. (Peter tiếp tục ngủ thiếp đi Lúc đang được thì thầm với u của anh ấy ấy.)

 • Jenny went to lớn sleep due to lớn the effect of the medicine. (Jenny tiếp tục chìm nhập giấc ngủ tự ứng dụng của dung dịch.)

 • My foot has gone to lớn sleep after sitting too long. (Chân tôi tê không còn cả lên sau thời điểm ngồi vượt lên trước lâu.)

image-alt

Phân biệt Go to lớn bed và Go to lớn sleep

Do đều được dùng làm nói tới hành vi “đi ngủ” khiến cho quá nhiều người phát âm lầm lẫn rằng Go to lớn bed và Go to lớn sleep với cách sử dụng như là nhau, tuy vậy, nếu như đánh giá kỹ về mặt mũi ngữ nghĩa thì 2 cụm kể từ này được sử dụng trong mỗi văn cảnh khác lạ nhau.

 • Go to lớn bed: cụm kể từ này được sử dụng trong mỗi trường hợp Lúc ai cơ dữ thế chủ động trong công việc sẵn sàng cho tới giấc mộng chuẩn bị ra mắt của tôi sau hàng loạt những hành vi như ở lên nệm, tắt đèn, che chăn… Vì thế, khi sử dụng cụm kể từ “go to lớn bed” nhằm ám chỉ cho tới việc lên đường ngủ thì người thưa trọn vẹn hoàn toàn có thể dữ thế chủ động được thời hạn ra mắt hành vi này.

Ví dụ: Tammy usually goes to lớn bed around 10 pm every day. (Tammy thông thường đi ngủ vào tầm 10 giờ tối thường ngày.)

 • Go to lớn sleep: cụm kể từ này được sử dụng trong mỗi trường hợp Lúc ai cơ ngủ thiếp lên đường, việc chìm nhập giấc mộng hoàn toàn có thể ra mắt ở ngẫu nhiên ở chỗ nào (trên ghế sofa, bên trên sàn căn nhà, bên trên xe…) và bất kể khi này tuy nhiên ko hề với sự sẵn sàng gần giống khó khăn hoàn toàn có thể Dự kiến được thời hạn.

Ví dụ: Tammy went to lớn sleep while watching cartoons with her brother. (Tammy tiếp tục ngủ thiếp đi Lúc đang được coi phim phim hoạt hình nằm trong anh trai.)

image-alt

Bài tập

Chọn cụm kể từ tương thích (Go to lớn bed/Go to lớn sleep) nhằm điền nhập những vị trí rỗng tuếch trong những câu sau đây:

 1. My father has a habit of ___ before 10 pm.

 2. She ___ in the middle of meditation.

 3. Lucy's mom made her ___ early yesterday.

 4. The baby ___ while listening to lớn his mother's lullabies at noon yesterday.

Đáp án

 1. going to lớn bed

 2. went to lớn sleep

 3. go to lớn bed

 4. went to lớn sleep

Tổng kết

Go to lớn bed và Go to lớn sleep là nhì cụm kể từ rất dễ gây nên lầm lẫn cho tất cả những người học tập nhập quy trình dùng tự với nghĩa khá tương đương. Tuy nhiên, nếu như Go to lớn bed ám chỉ việc lên đường ngủ với sự sẵn sàng của người nào cơ thì Go to lớn slee p lại nói tới việc ngủ thiếp lên đường tuy nhiên không tồn tại sự sẵn sàng trước. Hy vọng nội dung bài viết đã hỗ trợ người phát âm phân biệt go to lớn bed và go to lớn sleep thông qua quýt những ví dụ và bài bác tập dượt tương quan cho tới bọn chúng.

Xem thêm: cách chỉnh lề trong word


Trích mối cung cấp tham lam khảo

 1. “Go To Bed.” The Merriam-Webster.com Dictionary, www.merriam-webster.com/dictionary/go%20to%20bed.

 2. GO TO SLEEP (Phrase) Definition and Synonyms | Macmillan Dictionary. www.macmillandictionary.com/dictionary/british/go-to-sleep.