đề toán lớp 3 học kì 1

Cánh Diều, Kết nối trí thức, Chân trời sáng sủa tạo

Bạn đang xem: đề toán lớp 3 học kì 1

16 đề thi đua Toán lớp 3 học tập kì 1 canh ty những em tự động ôn tập luyện, tự động luyện đề thi đua tận nơi nhằm nâng lên tài năng giải Toán lớp 3 và tập luyện kiến thức và kỹ năng sẵn sàng cho những đề thi đua Toán học tập kì 1 lớp 3 đầu tiên đạt sản phẩm tối đa. Qua trên đây, những em cũng tiếp tục nắm rõ được kiến thức và kỹ năng then chốt môn Toán lớp 3 của kì 1 mới đây. Hãy nằm trong luyện những Bài tập luyện Toán lớp 3 học tập kỳ 1 quality tiếp sau đây nhé!

>> Chi tiết:

 • Bộ đề thi đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Cánh Diều năm 2022-2023
 • Bộ đề thi đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Kết nối trí thức năm 2022-2023
 • Bộ đề thi đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Chân trời phát minh năm 2022-2023

1. Đề thi đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Cánh Diều

1.1. Đề thi đua Toán học tập kì 1 lớp 3 Số 1

Ma trận đề thi đua Toán lớp 3 học tập kì 1

Năng lực, phẩm chất

Số câu, số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Số và quy tắc tính: Cộng, trừ, nhân, phân tách những số nhập phạm vi 1 000.

Số câu

2

2

2

1

4

3

Số điểm

1 (mỗi câu 0,5 điểm)

1 (mỗi câu 0,5 điểm)

2,5 (1 câu 1 điều, 1 câu 1,5 điểm)

1 điểm

2

3,5

Giải Việc bởi nhì quy tắc tính

Số câu

1

1

Số điểm

1

1

Đại lượng và đo những đại lượng: Các đơn vị chức năng đo phỏng lâu năm, đo nhiệt độ phỏng. Xem đồng hồ thời trang.

Số câu

1

1

1

2

1

Số điểm

0,5

0,5

1

1

1

Hình học: điểm, đoạn trực tiếp, hình tam giác, hình tròn trụ, hình tứ giác, khối vỏ hộp chữ nhật, khối lập phương

Số câu

1

1

1

1

Số điểm

0,5

1

0,5

1

Tổng

Số câu

4

3

5

1

7

6

Số điểm

2

1,5

5,5

1

3,5

6,5

Đề thi đua Toán học tập kì 1 lớp 3

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1. Số phù hợp cần thiết điền nhập địa điểm rỗng là:

34mm + 16mm = ....cm

A. 50

B. 5

C. 500

D. 100

Câu 2. Số ngay tắp lự sau số 450 là:

A. 449

B. 451

C. 500

D. 405

Câu 3. Bác Tú đang được thao tác làm việc được 8 giờ, từng giờ bác bỏ thực hiện được 6 thành phầm. Hỏi bác bỏ Tú thực hiện được toàn bộ từng nào sản phẩm?

A. 64 sản phẩm

B. 14 sản phẩm

C. 48 sản phẩm

D. 49 sản phẩm

Câu 4. Điền số phù hợp nhập dù trống

Toán lớp 3 Cánh Diều kì 1

Số phù hợp điền nhập lốt ? là:

A. 650 g

B. 235 g

C. 885 g

D. 415 g

Câu 5: Các số cần thiết điền nhập dù rỗng theo thứ tự kể từ cần lịch sự trái ngược là:

Toán lớp 3 Cánh Diều

A. 11; 17

B. 11; 66

C. 30; 5

D. 30; 36

Câu 6. Trong những hình vẽ tiếp sau đây, hình nào là đang được khoanh nhập \frac{1}{8} số chấm tròn?

Đề thi đua Học kì 1 Toán lớp 3 Cánh diều với đáp án


A. Hình 1

B. Hình 2

C. Hình 3

D. Hình 4

Câu 7. Hình tiếp sau đây với bao nhiêu hình tam giác?

Đề thi đua Học kì 1 Toán lớp 3 Cánh diều với đáp án

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Phần 2. Tự luận

Câu 8. Tính độ quý hiếm biểu thức

a) (300 + 70) + 400

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

b) 998 – (302 + 685)

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

c) 100 : 2 : 5

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 9. Đặt tính rồi tính

a) 108 : 6

b) 620 : 4

c) 194 × 4

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 10. Một công ty vận tải đường bộ, với 96 xe pháo khách hàng, số xe pháo xe taxi cuống quýt số xe pháo khách hàng gấp đôi. Hỏi công ty cơ với toàn bộ từng nào xe pháo khách hàng và xe pháo xe taxi ?

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 11. Tính chu vi hình tứ giác mang đến bởi hình vẽ sau:

Toán lớp 3 CD kì 1

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 12. Điền (>, <, =)?

a) 1 hm ….. 102 m

b) 300 ml + 700 ml …. 1 l

Câu 13. Tính thời gian nhanh những độ quý hiếm biểu thức bên dưới đây

a) 576 + 678 + 780 – 475 - 577 - 679

b) (126 + 32) × (18 - 16 - 2)

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Đáp án đề toán lớp 3 học kì 1

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

B

B

C

D

C

D

C

Phần 2. Tự luận

Câu 8. Tính độ quý hiếm biểu thức

a) (300 + 70) + 400 = 370 + 400

= 770

b) 998 – (302 + 685) = 998 – 987

= 1

c) 100 : 2 : 5 = 50 : 5

= 10

Câu 9. Đặt tính rồi tính

a) 108 : 6 = 18

b) 620 : 4 = 155

c) 194 × 4 = 776

Câu 10.

Doanh nghiệp cơ với số xe pháo ta-xi là:

96 × 2 = 192 (xe)

Doanh nghiệp cơ với toàn bộ số xe pháo khách hàng và xe pháo ta-xi là:

96 + 192 = 288 (xe)

Đáp số: 288 xe pháo.

Câu 11. Chu vi hình tứ giác MNPQ là:

30 + 25 + 25 + 50 = 130 mm

Câu 12.

a) 1 hm < 102 m

Vì 1 hm = 100 m nhưng mà 100 m < 102 m nên 1 hm < 102 m.

b) 300 ml + 700 ml = 1 l

Vì 300 ml + 700 ml = 1 000 ml nhưng mà 1 000 ml = 1 l nên 300 ml + 700 ml = 1 l

Câu 13.

a) 576 + 678 + 780 – 475 - 577 - 679

= (576 – 475) + (678 – 577) + (780 – 679)

= 101 + 101 + 101

= 101 × 3

= 303

b) (126 + 32) × (18 - 16 - 2)

= 158 × 0

= 0

>> Chi tiết: Đề thi đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Cánh Diều năm 2022-2023 Số 1

1.2. Đề thi đua Toán học tập kì 1 lớp 3 Số 2

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1. 55 oC được phát âm là:

A. Năm mươi phỏng xê

B. Năm mươi năm phỏng xê

C. Năm lăm phỏng xê

D. Năm mươi lăm phỏng xê

Câu 2. Cho hình vẽ:

Toán lớp 3 Cánh Diều

Góc nhập hình là:

A. Góc ko vuông đỉnh Q, cạnh QR, RS.

B. Góc ko vuông đỉnh R, cạnh RQ, RS

C. Góc vuông đỉnh R, cạnh RQ, RS

D. Góc ko vuông đỉnh S, cạnh SR, RQ.

Câu 3. Một miếng bìa hình vuông vắn với cạnh lâu năm 30 centimet. Hỏi chu vi của miếng bìa này đó là từng nào đề - xi – mét?

A. 6 cm

B. 120 cm

C. 60 dm

D. 12 dm

Câu 4. Cha trong năm này 40 tuổi tác, tuổi tác của tía cuống quýt 5 phen tuổi tác của con cái. Hỏi sau 5 năm nữa, con cái từng nào tuổi?

A. 10 tuổi

B. 12 tuổi

C. 13 tuổi

D. 14 tuổi

Câu 5. Đàn gà căn nhà Hòa với 48 con cái. Mẹ đang được cung cấp \frac{1}{8} số con kê. Hỏi đàn gà căn nhà Hòa còn sót lại từng nào con?

A. 40 con

B. 42 con

C. 6 con

D. 41 con

Câu 6. Con heo khối lượng 50 kilogam, con cái ngỗng nặng nề 5 kilogam. Con heo khối lượng cuống quýt con cái ngỗng số phen là:

A. 5 lần

B. 10 lần

C. 45 lần

D. 55 lần

Câu 7. Độ lâu năm đoạn trực tiếp AB là

Toán lớp 3 CD

A. 17 mm

B. đôi mươi mm

C. 15 mm

D. 18 mm

Phần 2. Tự luận

Câu 8. Đặt tính rồi tính:

a) 217 × 6

b, 854 : 7

Câu 9: Tính độ quý hiếm biểu thức:

a) 157 × 3 – 78

b) (222 + 180) : 6

Câu 10. Quan sát hình và vấn đáp thắc mắc.

Toán lớp 3 CD kì 1

Trong hình tứ giác ABCD với bao nhiêu góc vuông và bao nhiêu góc ko vuông?

.........................................................................................................

a) Viết thương hiệu đỉnh những góc vuông?

.........................................................................................................

b) Viết thương hiệu đỉnh những góc ko vuông?

.........................................................................................................

Câu 11. Điền nhập địa điểm trống

Đề thi đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Cánh Diều năm 2022-2023

Minh đá bóng khi …….giờ …….phút chiều?

Câu 12. Bác Nghiêm thu hoạch được 72 trái ngược sầu riêng biệt. Bác chia đều cả hai bên số trái ngược sầu riêng biệt cơ nhập 6 rổ. Hỏi từng rổ với từng nào trái ngược sầu riêng?

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 13: Tìm số với 2 chữ số đều là số lẻ. tường hiệu 2 chữ số là 6 và thương của bọn chúng là 3.

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Đáp án đề thi đua Toán học tập kì 1 lớp 3

I. Trắc nghiệm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

D

B

D

C

C

B

A

II. Tự luận

Câu 8. Đặt tính rồi tính:

a) 217 × 6 = 1302

b, 854 : 7 = 122

Câu 9: Tính độ quý hiếm biểu thức:

a) 157 × 3 – 78

= 471 - 78

= 393

b) (222 + 180) : 6

= 402 : 6

= 67

Câu 10.

Trong hình tứ giác ABCD với 1 góc vuông và 3 góc ko vuông.

a) Đỉnh góc vuông là đỉnh: D.

b) Đỉnh những góc ko vuông là đỉnh: A, B, C.

Câu 11.

Đề thi đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Cánh Diều năm 2022-2023

Minh đá bóng khi 16 giờ 40 phút hoặc 4 giờ 40 phút chiều.

Câu 12. Mỗi rổ với số trái ngược sầu riêng biệt là:

72 : 6 = 12 trái

Đáp số 12 trái

Câu 13:

Phân tích 3 trở nên thương của nhì chữ số:

3 = 9 : 3 = 6 : 2 = 3 : 1

Xét hiệu nhì chữ số:

9 – 3 = 6

6 – 2 = 4

3 – 1 = 1

Theo đề bài bác, hiệu nhì chữ số là 6 và nhì chữ số đều là số lẻ nên tao lựa chọn số bé bỏng là 3 và số rộng lớn là 9.

Vậy số cần thiết thám thính là 39 hoặc 93.

>> Chi tiết: Đề thi đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Cánh Diều năm 2022-2023 Số 2

2. Đề thi đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Kết nối tri thức

2.1. Đề thi đua học tập kì 1 Toán lớp 3 Số 1

Ma trận Đề thi đua Toán lớp 3 học tập kì 1

Năng lực, phẩm chất

Số câu, số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Số và quy tắc tính: Cộng, trừ, nhân, phân tách những số nhập phạm vi 1 000.

Số câu

3

2

2

5

2

Số điểm

1,5 (mỗi câu 0,5 điểm)

1 (mỗi câu 0,5 điểm)

2,5 (1 câu 1 điều, 1 câu 1,5 điểm)

2,5

2,5

Giải Việc bởi nhì quy tắc tính

Số câu

1

1

Số điểm

1

1

Đại lượng và đo những đại lượng: Các đơn vị chức năng đo phỏng lâu năm, đo lượng, đo nhiệt độ phỏng.

Số câu

1

2

2

2

Số điểm

0,5

2

0,5

2

Hình học: Làm thân quen với hình phẳng lặng và hình khối (điểm ở thân ái, trung điểm, hình tròn trụ, hình tam giác, hình tứ giác, hình chữ nhật, hình vuông vắn, khối lập phương, khối vỏ hộp chữ nhật

Số câu

1

1

1

1

Số điểm

0,5

1

0,5

1

Tổng

Số câu

4

3

5

1

7

6

Số điểm

2

1,5

5,5

1

3,5

6,5

Đề thi đua Toán lớp 3 học tập kì 1

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1. Số ngay tắp lự sau của số 50 là số:

A. 51

B. 49

C. 48

D. 52

Câu 2. Số 634 được phát âm là

A. Sau tía bốn

B. Sáu trăm tía tư

C. Sáu trăm tía mươi tư

D. Sáu tăm tía mươi bốn

Câu 3. Thương của quy tắc phân tách 30 : 5 là:

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

Câu 4. Một xe hơi con cái với 4 bánh xe pháo. Hỏi 10 xe hơi con cái như vậy với từng nào bánh xe?

A. đôi mươi bánh xe

B. 32 bánh xe

C. 40 bánh xe

D. 28 bánh xe

Câu 5. Nhận xét nào là tại đây ko đúng?

A. Số nào là nhân với một cũng bởi chủ yếu số đó

B. Số nào là phân tách cho một cũng bởi chủ yếu số đó

C. Số nào là nhân với 0 cũng bởi 0

D. Số 0 phân tách mang đến số nào thì cũng bởi chủ yếu số đó

Câu 6. Dùng cụ nào là tại đây thông thường dùng làm đánh giá góc vuông?

A. Ê-ke

B. Bút chì

C. Bút mực

D. Com-pa

Câu 7. Nhiệt phỏng nào là tiếp sau đây phù phù hợp với ngày nắng nóng nóng?

A. 0oC

B. 2oC

C. 100oC

D. 36oC

Phần 2. Tự luận

Câu 8. Tính nhẩm

a) 460 milimet + 120 milimet = …………

b) 240 g : 6 = …………………….

c) 120 ml × 3 = ………………….

Câu 9. Đặt tính rồi tính

a) 116 × 6

b) 963 : 3

Câu 10. Tính độ quý hiếm biểu thức

a) 9 × (75 – 63)

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

b) (16 + 20) : 4

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

c) 37 – 18 + 17

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 11. Giải toán

Mỗi bao gạo nặng nề 30 kilogam, từng bao ngô nặng nề 40 kilogam. Hỏi 2 bao gạo và 1 bao ngô nặng nề từng nào ki – lô – gam?

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Xem thêm: vẽ người nhện đơn giản

Câu 12. Quan sát hình và vấn đáp câu hỏi

Có tứ ca đựng lượng nước như sau:

Đề thi đua kì 1 lớp 3

a) Ca nào là đựng nhiều nước nhất?

……………………………………………………………………………………………

b) Ca nào là đựng lượng nước nhất?

……………………………………………………………………………………………

c) Tìm nhì ca không giống nhau nhằm đựng được 550 ml nước?

……………………………………………………………………………………………

d) Sắp xếp những ca theo đuổi tứ tự động đựng lượng nước nhất cho tới nhiều nước nhất?

……………………………………………………………………………………………

Câu 13. Cho hình vuông vắn ABCD nằm trong đàng tròn xoe tâm O như hình vẽ. tường AC lâu năm 10 centimet. Tính phỏng lâu năm nửa đường kính của hình tròn trụ.

Đề thi đua kì 1 lớp 3

Đáp án Đề thi đua Toán lớp 3 học tập kì 1

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

A

C

B

C

D

A

D

Phần 2. Tự luận

Câu 8. Tính nhẩm

a) 460 milimet + 120 milimet = 580 mm

b) 240 g : 6 = 40 g

c) 120 ml × 3 = 360 ml

Câu 9. HS đặt điều tính rồi tính

Câu 10. Tính độ quý hiếm biểu thức

a) 9 × (75 – 63)

= 9 × 12

= 108

b) (16 + 20) : 4

= 36 : 4

= 9

c) 37 – 18 + 17

= 19 + 17

= 36

Câu 11.

Bài giải

2 bao gạo khối lượng là:

30 × 2 = 60 kg

2 bao gạo và 1 bao ngô nặng nề là:

60 + 40 = 100 kg

Đáp số: 100 kg

Câu 12.

Đề thi đua kì 1 lớp 3

a) Ca A đựng nhiều nước nhất.

b) Ca B đựng lượng nước nhất.

c) Hai ca không giống nhau nhằm đựng được 550 ml nước là: A và D

Vì tổng lượng nước nhập nhì ca là: 300 ml + 250 ml = 550 ml

d) Sắp xếp những ca theo đuổi tứ tự động đựng lượng nước nhất cho tới nhiều nước nhất là: B, C, D, A

Câu 13.

Ta có: A, O, C là 3 điểm nằm trong phía trên một đường thẳng liền mạch và O là tâm của đàng tròn

Nên AC là 2 lần bán kính của đàng tròn xoe tâm O

Vậy nửa đường kính của hình tròn trụ là:

10 : 2 = 5 (cm)

Đáp số: 5 cm

>> Chi tiết: Đề thi đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Kết nối trí thức Số 1

2.2. Đề thi đua học tập kì 1 Toán lớp 3 Số 2

Câu 1. Kết trái ngược của quy tắc phân tách 63 : 3 là:

A. 24

B. 21

C. 189

D. 66

Câu 2. Anh Nam thực hiện các cái đèn lồng với dạng khối lập phương. Mỗi mặt mũi dán một tờ giấy má màu sắc. Một cái đèn lồng vì vậy nhớ dùng số tờ giấy má màu sắc là:

Đề thi đua Học kì 1 Toán lớp 3 Kết nối tri thức

A. 3

B. 5

C. 6

D. 8

Câu 3.

Hình vẽ nào là tiếp sau đây phân tách miếng bánh trở nên 5 phần bởi nhau?

Trắc nghiệm Toán lớp 3 KNTT

A. Hình 1

B. Hình 2

C. Hình 3

D. Hình 4

Câu 4 . Khoanh nhập vần âm trước ý vấn đáp đúng

500 ml + 400 ml ….. 1 l

Dấu phù hợp nhằm điền nhập địa điểm rỗng là:

A. >

B. <

C. =

D. +

Câu 5. Đặt tính rồi tính

a) 342 × 2

b) 122 x 4

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Câu 6 . Tính độ quý hiếm biểu thức:

a) 348 + 84 : 6

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

b) 32 + 8 – 18

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Câu 7. Nối

Chọn số cân nặng thích hợp cho từng con cái vật

Đề thi đua Học kì 1 Toán lớp 3 Kết nối tri thức

Câu 8. Giải toán

Có nhì xe pháo xe hơi đưa đoàn khách hàng lên đường thăm hỏi quan lại viện kho lưu trữ bảo tàng. Xe loại nhất chở 16 người. Xe loại nhì chở số người gấp hai xe pháo loại nhất. Hỏi cả nhì xe pháo chở được toàn bộ từng nào người?

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 9. Quan sát hình tiếp sau đây và điền số quí hợp

Đề thi đua Học kì 1 Toán lớp 3 Kết nối tri thức

Có …… hình tam giác

Câu 10. Tính phỏng lâu năm đàng cuống quýt khúc ABCD

Đề thi đua Học kì 1 Toán lớp 3 Kết nối tri thức

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Đáp án Đề thi đua Toán lớp 3 học tập kì 1

Câu 1.

B. 21

Câu 2.

C. 6

Câu 3.

D. Hình 4

Câu 4 . Khoanh nhập vần âm trước ý vấn đáp đúng

500 ml + 400 ml ….. 1 l

Dấu phù hợp nhằm điền nhập địa điểm rỗng là:

B. <

Câu 5. Đặt tính rồi tính

a) 342 × 2 = 684

b) 488 : 4 = 122

Câu 6 . Tính độ quý hiếm biểu thức:

a) 348 + 84 : 6

= 348 + 14

= 362

b) 32 + 8 – 18

= 40 - 18

= 22

Câu 7. HS tự động nối

Câu 8. Giải toán

Có nhì xe pháo xe hơi đưa đoàn khách hàng lên đường thăm hỏi quan lại viện kho lưu trữ bảo tàng. Xe loại nhất chở 16 người. Xe loại nhì chở số người gấp hai xe pháo loại nhất. Hỏi cả nhì xe pháo chở được toàn bộ từng nào người?

Xe loại nhì chở số người là:

16 x 2 = 32 người

Cả nhì xe pháo chở được toàn bộ số người là:

16 + 32 = 48 người

Đáp số: 48 người

Câu 9.

Có 6 hình tam giác

Câu 10.

Độ lâu năm đàng cuống quýt khúc ABCD là:

28 + 28 + 28 = 84 mm

>> Chi tiết: Đề thi đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Kết nối trí thức Số 2

3. Đề thi đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Chân trời sáng sủa tạo

3.1. Đề thi đua học tập kì 1 môn Toán lớp 3 Số 1

Ma trận đề thi đua Toán lớp 3 học tập kì 1

Năng lực, phẩm chất

Số câu, số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Số và quy tắc tính: Cộng, trừ, nhân, phân tách những số nhập phạm vi 1 000. Làm thân quen với số La Mã.

Số câu

2

2

5

1

4

6

Số điểm

1 (mỗi câu 0,5 điểm)

1 (mỗi câu 0,5 điểm)

4 (điểm)

1 điểm

2

5

Giải Việc bởi nhì quy tắc tính

Số câu

1

1

Số điểm

1

1

Đại lượng và đo những đại lượng: Các đơn vị chức năng đo phỏng lâu năm, đo nhiệt độ phỏng. Xem đồng hồ thời trang.

Số câu

1

1

1

1

Số điểm

0,5

1

0,5

1

Hình học: điểm, đoạn trực tiếp, hình tam giác, hình tròn trụ, hình tứ giác, khối vỏ hộp chữ nhật, khối lập phương

Số câu

1

1

Số điểm

0,5

0,5

Tổng

Số câu

3

2

7

1

1

6

8

Số điểm

1,5

1

6

0,5

1

3

7

Đề thi đua Toán học tập kì 1 lớp 3

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1. 110 × 5 với sản phẩm là:

A. 560

B. 550

C. 570

D. 580

Câu 2. Xếp đều 8 trái ngược cam nhập 4 vỏ hộp. Lấy 3 vỏ hộp như vậy với từng nào trái ngược cam?

A. 4 trái ngược cam

B. 5 trái ngược cam

C. 6 trái ngược cam

D. 7 trái ngược cam

Câu 3. Dựa nhập tóm lược sau, thám thính số lượng km của tổ 2.

Đề thi đua Toán học tập kì 1 lớp 3

A. 40 cây

B. 16 cây

C. 24 cây

D. 18 cây

Câu 4. Tứ giác ABCD có:

Đề thi đua Học kì 1 Toán lớp 3 Chân trời phát minh với đáp án

A. 3 đỉnh: A, B, C

B. 4 đỉnh A, B, C, D

C. 3 cạnh: AB, AD, CD

D. 3 cạnh: AB, BC, CD

Câu 5. Phát biểu nào là tại đây không đúng?

A. 1 km = 100 m

B. 1 m = 10 dm

C. 3 centimet = 30 mm

D. 5 dm = 500 mm

Câu 6. Lớp 3A với 30 học viên tạo thành 5 group. Hỏi từng group với từng nào học tập sinh?

A. 5 học tập sinh

B. 6 học tập sinh

C. 7 học tập sinh

D. 8 học tập sinh

Câu 7. Số ngay tắp lự trước số 999 là

A. 990

B. 998

C. 1000

D. 10000

Phần 2. Tự luận

Câu 8. Nối đồng hồ thời trang phù phù hợp với cơ hội đọc

Đề thi đua Học kì 1 Toán lớp 3 Chân trời phát minh với đáp án

Câu 9. Tính nhẩm

a) 672 + 214

b) 907 - 105

c) 127 x 7

d) 432 : 4

Câu 10. Tìm X

a) x : 6 = 102

b) 742 - x = 194

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 11. Tính độ quý hiếm biểu thức

a) 425 - 34 - 102 - 97

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

b) 136 × 5 - 168 + 184

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 12. Giải toán

Thanh Fe tô red color lâu năm 30 centimet, thanh Fe tô màu xanh da trời lâu năm cuống quýt 3 phen thanh Fe tô red color. Hỏi cả nhì thanh Fe lâu năm từng nào xăng-ti-mét?

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 13. Số

Đồ người sử dụng học hành của Hoa

Đề thi đua Học kì 1 Toán lớp 3 Chân trời phát minh với đáp án

Mỗi sao thể hiện tại một vật dụng.

Điền thương hiệu khí cụ và những kể từ tối đa hoặc tối thiểu nhập dù trống

- Đồ người sử dụng học hành nhưng mà chúng ta Hoa có khá nhiều nhất là: ….

- Đồ người sử dụng học hành nhưng mà chúng ta Hoa với tối thiểu là: …

- Số cây bút sáp nhưng mà chúng ta Hoa với cuống quýt … phen số cây bút chì của doanh nghiệp Hoa.

Câu 14. Tìm số bị phân tách biết thương là số chẵn lớn số 1 với nhì chữ số không giống nhau, số phân tách bởi 4 và số dư là số nhỏ nhất hoàn toàn có thể với.

Đáp án đề Toán lớp 3 học tập kì 1

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

B

C

C

B

A

B

B

Phần 2. Tự luận

Câu 8. Nối đồng hồ thời trang phù phù hợp với cơ hội đọc

Đề thi đua Toán học tập kì 1 lớp 3

Câu 9. Tính nhẩm

a) 672 + 214 = 886

b) 907 - 105 = 802

c) 127 x 7 = 889

d) 432 : 4 = 108

Câu 10. Tìm X

a) x : 6 = 102

x = 102 x 6

x = 612

b) 742 - x = 194

x = 742 - 194

x = 548

Câu 11. Tính độ quý hiếm biểu thức

a) 425 - 34 - 102 - 97

= 391 - 102 - 97

= 289 - 97

= 192

b) 136 × 5 - 168 + 184

= 680 - 168 + 184

= 512 + 184

= 696

Câu 12.

Bài giải

Độ lâu năm thanh Fe màu xanh da trời là:

30 × 3 = 90 (cm)

Cả nhì thanh Fe lâu năm là:

30 + 90 = 120 (cm)

Đáp số: 120 cm

Câu 13. Số

Đồ người sử dụng học hành của Hoa

Đề thi đua Học kì 1 Toán lớp 3 Chân trời phát minh với đáp án

Điền thương hiệu khí cụ và những kể từ tối đa hoặc tối thiểu nhập dù trống

- Đồ người sử dụng học hành nhưng mà chúng ta Hoa có khá nhiều nhất là: cây bút sáp

- Đồ người sử dụng học hành nhưng mà chúng ta Hoa với tối thiểu là: tẩy

- Số cây bút sáp nhưng mà chúng ta Hoa với là 12, số cây bút chì nhưng mà chúng ta Hoa với là 4.

Nên số cây bút sáp nhưng mà chúng ta Hoa với cuống quýt 12 : 4 = 3 lần số cây bút chì của doanh nghiệp Hoa.

Câu 14.

Thương là số chẵn lớn số 1 với nhì chữ số không giống nhau là: 98.

Số dư nhỏ nhất hoàn toàn có thể với là một trong.

Số bị phân tách là:

98 x 4 + 1 = 393

Đáp số: 393

>> Đề thi đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Chân trời phát minh năm 2022-2023

3.2. Đề thi đua học tập kì 1 môn Toán lớp 3 Số 2

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1.Số phù hợp điền nhập dù rỗng theo thứ tự là:

Đề thi đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Chân trời sáng sủa tạo

A. 92 ; 104

B. 92 ; 74

C. 102 ; 104

D. 102, 74

Câu 2. Trên cây với 65 trái ngược bòng. Sau Khi hái, số trái ngược bên trên cây giảm xuống 5 phen. Hỏi bên trên cây còn sót lại từng nào trái ngược bòng.

A. 15 quả

B. 14 quả

C. 12 quả

D. 13 quả

Câu 3. Có 5 can nước mắm nam ngư như nhau chứa chấp được toàn bộ 45 l nước mắm nam ngư. Hỏi từng can cơ chứa chấp được từng nào lít nước mắm?

A. 15 lít

B. 10 lít

C. 9 lít

D. 8 lít

Câu 4. Vân với một vài nhãn vở, hiểu được Khi rước số nhãn vở này chia đều cả hai bên mang đến 5 chúng ta, thì từng chúng ta được 6 loại. Hỏi Vân với toàn bộ từng nào nhãn vở?

A. 6 cái

B. 10 cái

C. 30 cái

D. 35 cái

Câu 5. Hình vẽ tiếp sau đây được tạo ra trở nên kể từ từng nào tam giác?

Toán lớp 3 kì 1

A. 3 hình

B. 4 hình

C. 5 hình

D. 6 hình

Câu 6. \frac{1}{5} của 10 kilogam là:

A. 2 kg

B. đôi mươi kg

C. 50 kg

D. 5 kg

Phần 2. Tự luận

Câu 7.

Ghép từng quy tắc tính với Tóm lại thích hợp.

TOán 3 CTST HK1

Câu 8.

Toán lớp 3 CTST kì 1

 • G là trung điểm của đoạn trực tiếp AB.
 • B là vấn đề ở thân ái nhì điểm G và H.
 • F là vấn đề ở thân ái nhì điểm C và E.
 • F là trung điểm của đoạn trực tiếp CD.

Câu 9. Tính nhẩm

a) 92 × 6 = ……….

b) 575 : 5 = ………

Câu 10. Đặt tính rồi tính

a) 172 × 3

b) 784 : 8

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 11. Tính thời gian nhanh độ quý hiếm của biểu thức sau:

a) 335 - 2 x 9

b) 228 - 40 : 5

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 12. Giải toán

Thái và Hùng với một vài viên bi. Nếu Thái mang đến Hùng 14 viên bi và Hùng mang đến lại Thái 9 viên bi thì từng chúng ta với 40 viên bi. Lúc đầu, Thái với số viên bi là:

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 13. Đúng ghi đ, sai ghi s nhập dù trống:

6m 2dm = 62dm

3 giờ 10 phút = 310 phút

4m 5cm = 45cm

2 giờ nửa tiếng = 150 phút

7dm 4mm = 704mm

7km 12hm = 712hm

Câu 14. Tính nhanh

a) 4 × 126 × 25

b) (9 × 8 – 12 – 5 × 12) × (1 + 2 + 3 + 4 + 5)

Đáp án đề thi đua Toán lớp 3 học tập kì 1

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

D

D

C

C

D

A

Phần 2. Tự luận

Câu 7.

Hs tự động nối

Câu 8.

Toán lớp 3 CTST kì 1

 • G là trung điểm của đoạn trực tiếp AB Đ
 • B là vấn đề ở thân ái nhì điểm G và H S
 • F là vấn đề ở thân ái nhì điểm C và E Đ
 • F là trung điểm của đoạn trực tiếp CD S

Câu 9. Tính nhẩm

a) 92 × 6 = 552

b) 575 : 5 = 115

Câu 10. Đặt tính rồi tính

a) 172 × 3 = 516

b) 784 : 8 = 98

Câu 11. Tính thời gian nhanh độ quý hiếm của biểu thức sau:

a) 335 - 2 x 9 = 335 - 18 = 317

b) 228 - 40 : 5 = 228 - 8 = 220

Câu 12. Giải toán

Trước Khi được Hùng cho thêm nữa thì số bi của doanh nghiệp Thái với là:

40 – 9 = 31 (viên bi)

Số bi lúc đầu của Thái là:

31 + 14 = 45 (viên bi)

Đáp số: 45 viên bi.

Câu 13. Đúng ghi đ, sai ghi s nhập dù trống:

6m 2dm = 60 dm + 2 dm = 62 dm.

4m 5cm = 400 centimet + 5 centimet = 405 centimet.

7dm 4 milimet = 700 milimet + 4 milimet = 704 milimet.

3 giờ 10 phút = 180 phút + 10 phút = 190 phút.

2 giờ nửa tiếng = 120 phút + nửa tiếng = 150 phút.

7km 12 hm = 70 hm + 12 hm = 82 hm.

Em điền nhập bảng như sau :

6m 2dm = 62dm

đ

3 giờ 10 phút = 310 phút

s

4m 5cm = 45cm

s

2 giờ nửa tiếng = 150 phút

đ

7dm 4mm = 704mm

đ

7km 12hm = 712hm

s

Câu 14. Tính nhanh

a) 4 × 126 × 25

= (4 × 25) × 126

= 100 × 126

= 12 600

b) (9 × 8 – 12 - 5×12) × (1 + 2 + 3 + 4 +5)

= (72 – 12 – 60) × (1 + 2 + 3 + 4 + 5)

= 0 × (1 + 2 + 3 + 4 + 5)

= 0

>> Đề thi đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Chân trời phát minh năm 2022-2023 Số 2

4. Đề thi đua học tập kì 1 lớp 3 Môn khác

 • Bộ đề thi đua Toán lớp 3 học tập kì một năm 2022-2023
 • Bộ 38 đề thi đua học tập kì 1 môn Toán lớp 3 Sách mới
 • 25 đề thi đua học tập kì 1 môn Tiếng Việt lớp 3 năm 2022-2023
 • Bộ 46 đề thi đua học tập kì 1 môn Tiếng Việt lớp 3 Tải nhiều
 • 17 đề ôn thi đua học tập kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh năm 2022 - 2023
 • Bộ đề thi đua học tập kì 1 giờ Anh lớp 3 Tải nhiều

5. Đề cương ôn tập luyện lớp 3 học tập kì 1

 • Đề cương ôn tập luyện Tiếng Việt lớp 3 học tập kì một năm 2022 - 2023
 • Đề cương ôn tập luyện môn Toán lớp 3 học tập kì một năm 2022 - 2023
 • Đề cương ôn tập luyện môn Tin Học lớp 3 học tập kì một năm 2022 - 2023

.................................

Để học tập chất lượng Toán lớp 3, VnDoc đang được liệt kê Top Đề thi đua học tập kì 1 môn Toán lớp 3 tinh lọc, với đáp án và chỉ dẫn giải cụ thể canh ty những em học viên xem thêm nhằm thích nghi dần dần với những dạng bài bác thông thường gặp gỡ nhập đề đánh giá tấp tểnh kì cuối kì 1. Hi vọng cỗ đề thi đua này sẽ hỗ trợ học viên ôn tập luyện và đạt sản phẩm cao trong những bài bác thi đua môn Toán lớp 3.

Xem thêm:

 • Đề thi đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Cánh Diều năm 2022-2023 Số 1
 • Đề thi đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Cánh Diều năm 2022-2023 Số 2
 • Đề thi đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Cánh Diều năm 2022-2023 Số 3
 • Đề thi đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Chân trời phát minh năm 2022-2023 Số 1
 • Đề thi đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Chân trời phát minh năm 2022-2023 Số 2
 • Đề thi đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Chân trời phát minh năm 2022-2023 Số 3
 • Đề thi đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Kết nối trí thức Số 1
 • Đề thi đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Kết nối trí thức Số 2
 • Đề thi đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Kết nối trí thức Số 3

Như vậy, VnDoc.com đang được gửi cho tới chúng ta 16 đề thi đua Toán lớp 3 học tập kì một năm 2022 - 2023 Tải nhiều. Các em học viên hoàn toàn có thể xem thêm môn Toán lớp 3 nâng lên và bài bác tập luyện Toán lớp 3 khá đầy đủ không giống, nhằm học tập chất lượng môn Toán rộng lớn và sẵn sàng cho những bài bác thi đua đạt sản phẩm cao.

Xem thêm: vẽ hoa trang trí bảng