đề thi vào lớp 10

(Chinhphu.vn) - Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra TP Hà Nội công phụ thân đề ganh đua và đáp án những môn ganh đua tuyển chọn sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học tập 2023-2024.

Đề ganh đua Toán tuyển chọn sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học tập 2023-2024 của Hà Nội

Đề và đáp án những môn ganh đua tuyển chọn sinh lớp 10 TP Hà Nội năm 2023 - Hình ảnh 1.

Bạn đang xem: đề thi vào lớp 10

 Đáp án môn ganh đua Toán tuyển chọn sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học tập 2023-2024 của Hà Nội 

Đề và đáp án những môn ganh đua tuyển chọn sinh lớp 10 TP Hà Nội năm 2023 - Hình ảnh 2.

Đề và đáp án những môn ganh đua tuyển chọn sinh lớp 10 TP Hà Nội năm 2023 - Hình ảnh 3.

Đề và đáp án môn ganh đua Toán tuyển chọn sinh lớp 10 TP Hà Nội 2023 - Hình ảnh 4.

Đáng để ý, bên trên đáp án môn Toán sở hữu bổ sung cập nhật thêm thắt đáp án vô tình huống sỹ tử hiểu sai lầm đề bài xích là vết âm bởi đề ganh đua bị in lù mù.

Trước tê liệt, vào trong ngày 12/6, một vài cha mẹ vẫn ý kiến đề xuất với Sở GD&ĐT TP Hà Nội về sự đề ganh đua Toán lớp 10 bị in lù mù khiến cho con trẻ bọn họ lầm lẫn và sai đáp án.

Sau tê liệt, Sở GD&ĐT TP Hà Nội vẫn thao tác làm việc với Hội đồng rời khỏi đề ganh đua và những phần tử tương quan và thể hiện phương phía xử lý.

Từ sản phẩm xác minh, bên trên ý thức bảo đảm an toàn quyền hạn và sự công bình tối nhiều mang đến sỹ tử, Sở GD&ĐT TP Hà Nội vẫn lãnh đạo Hội đồng rời khỏi đề ganh đua bổ sung cập nhật đáp án vô tình huống học viên hiểu sai lầm là sở hữu vết (-) bởi mực in ko rõ rệt. Việc chấm bài xích tiếp tục theo dõi đáp án được bổ sung cập nhật so với những bài xích sở hữu sự hiểu sai lầm.

Đề và đáp án những môn ganh đua tuyển chọn sinh lớp 10 TP Hà Nội năm 2023 - Hình ảnh 4.

Xem thêm: bai tap cau bi dong

 Đề ganh đua Ngữ văn tuyển chọn sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học tập 2023-2024 của Hà Nội 

Đề và đáp án những môn ganh đua tuyển chọn sinh lớp 10 TP Hà Nội 2023 - Hình ảnh 6.

 Đáp án môn ganh đua Ngữ văn tuyển chọn sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học tập 2023-2024 của Hà Nội 

Đề và đáp án những môn ganh đua tuyển chọn sinh lớp 10 TP Hà Nội 2023 - Hình ảnh 7.

Đề ganh đua giờ đồng hồ Anh tuyển chọn sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học tập 2023-2024 của Hà Nội 

Đề và đáp án những môn ganh đua tuyển chọn sinh lớp 10 TP Hà Nội 2023 - Hình ảnh 8.

Đề và đáp án những môn ganh đua tuyển chọn sinh lớp 10 TP Hà Nội 2023 - Hình ảnh 9.

Đề và đáp án những môn ganh đua tuyển chọn sinh lớp 10 TP Hà Nội 2023 - Hình ảnh 10.

Đề và đáp án những môn ganh đua tuyển chọn sinh lớp 10 TP Hà Nội 2023 - Hình ảnh 11.

Xem thêm: code giang hồ ngũ tuyệt

Đáp án môn ganh đua giờ đồng hồ Anh tuyển chọn sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học tập 2023-2024 của Hà Nội 

Đề và đáp án những môn ganh đua tuyển chọn sinh lớp 10 TP Hà Nội 2023 - Hình ảnh 12.

Bạn phát âm tải: 

  • tuyển chọn sinh lớp 10
  • Hà Nội