đề thi toán vào lớp 10

(Chinhphu.vn) - Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra Hà Thành công phụ thân đề đua và đáp án những môn đua tuyển chọn sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học tập 2023-2024.

Đề đua Toán tuyển chọn sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học tập 2023-2024 của Hà Nội

Đề và đáp án những môn đua tuyển chọn sinh lớp 10 Hà Thành năm 2023 - Hình ảnh 1.

Bạn đang xem: đề thi toán vào lớp 10

 Đáp án môn đua Toán tuyển chọn sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học tập 2023-2024 của Hà Nội 

Đề và đáp án những môn đua tuyển chọn sinh lớp 10 Hà Thành năm 2023 - Hình ảnh 2.

Đề và đáp án những môn đua tuyển chọn sinh lớp 10 Hà Thành năm 2023 - Hình ảnh 3.

Đề và đáp án môn đua Toán tuyển chọn sinh lớp 10 Hà Thành 2023 - Hình ảnh 4.

Đáng xem xét, bên trên đáp án môn Toán đem bổ sung cập nhật tăng đáp án nhập tình huống sỹ tử hiểu sai đề bài xích là lốt âm tự đề đua bị in nhòa.

Trước ê, vào trong ngày 12/6, một vài bố mẹ đang được ý kiến đề xuất với Sở GD&ĐT Hà Thành về sự việc đề đua Toán lớp 10 bị in nhòa khiến cho con em của mình bọn họ lầm lẫn và sai đáp án.

Sau ê, Sở GD&ĐT Hà Thành đang được thao tác làm việc với Hội đồng đi ra đề đua và những phần tử tương quan và thể hiện phương phía xử lý.

Từ thành phẩm xác minh, bên trên ý thức bảo vệ quyền hạn và sự công bình tối nhiều cho tới sỹ tử, Sở GD&ĐT Hà Thành đang được lãnh đạo Hội đồng đi ra đề đua bổ sung cập nhật đáp án nhập tình huống học viên hiểu sai là đem lốt (-) tự mực in ko rõ ràng. Việc chấm bài xích tiếp tục bám theo đáp án được bổ sung cập nhật so với những bài xích đem sự hiểu sai.

Đề và đáp án những môn đua tuyển chọn sinh lớp 10 Hà Thành năm 2023 - Hình ảnh 4.

Xem thêm: cách xuống dòng trong google sheet

 Đề đua Ngữ văn tuyển chọn sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học tập 2023-2024 của Hà Nội 

Đề và đáp án những môn đua tuyển chọn sinh lớp 10 Hà Thành 2023 - Hình ảnh 6.

 Đáp án môn đua Ngữ văn tuyển chọn sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học tập 2023-2024 của Hà Nội 

Đề và đáp án những môn đua tuyển chọn sinh lớp 10 Hà Thành 2023 - Hình ảnh 7.

Đề đua giờ Anh tuyển chọn sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học tập 2023-2024 của Hà Nội 

Đề và đáp án những môn đua tuyển chọn sinh lớp 10 Hà Thành 2023 - Hình ảnh 8.

Đề và đáp án những môn đua tuyển chọn sinh lớp 10 Hà Thành 2023 - Hình ảnh 9.

Đề và đáp án những môn đua tuyển chọn sinh lớp 10 Hà Thành 2023 - Hình ảnh 10.

Đề và đáp án những môn đua tuyển chọn sinh lớp 10 Hà Thành 2023 - Hình ảnh 11.

Xem thêm: cách đăng xuất facebook trên máy tính

Đáp án môn đua giờ Anh tuyển chọn sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học tập 2023-2024 của Hà Nội 

Đề và đáp án những môn đua tuyển chọn sinh lớp 10 Hà Thành 2023 - Hình ảnh 12.

Bạn gọi tải: 

  • tuyển chọn sinh lớp 10
  • Hà Nội