đề thi toán lớp 1 học kì 2Để học tập đảm bảo chất lượng môn Toán lớp 1, phần bên dưới đấy là cỗ Đề đua Cuối Học kì 2 Toán lớp một năm 2023 sở hữu đáp án, tinh lọc của tất cả tía cuốn sách Kết nối trí thức, Chân trời tạo nên, Cánh diều. Hi vọng với cỗ đề đua Toán lớp 1 Cuối kì 2 này sẽ hỗ trợ học viên ôn luyện nhằm đạt điểm trên cao trong số bài xích đua môn Toán lớp 1.

Top 50 Đề đua Học kì 2 Toán lớp một năm 2023 (có đáp án)

Xem test Đề HK2 Toán 1 KNTT Xem test Đề HK2 Toán 1 CTST Xem test Đề HK2 Toán 1 CD

Bạn đang xem: đề thi toán lớp 1 học kì 2

Chỉ kể từ 150k mua sắm trọn vẹn cỗ đề đua Toán lớp 1 Cuối Học kì 2 (mỗi cỗ sách) phiên bản word sở hữu điều giải chi tiết:

 • B1: gửi phí nhập tk: 0711000255837 - NGUYEN THANH TUYEN - Ngân mặt hàng Vietcombank (QR)
 • B2: Nhắn tin tưởng cho tới Zalo VietJack Official - nhấn nhập đây nhằm thông tin và nhận đề thi

Quảng cáo

Bộ đề đua Toán lớp 1 Kết nối tri thức

 • Đề đua Học kì 2 Toán lớp 1 Kết nối trí thức sở hữu đáp án (5 đề)

  Xem đề thi

 • 5 Đề đua Học kì 2 Toán lớp 1 Kết nối trí thức năm 2023 vận tải nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Đề đua Học kì 2 Toán lớp 1 Kết nối trí thức năm 2023 sở hữu ma mãnh trận (5 đề)

  Xem đề thi

Bộ đề đua Toán lớp 1 - Cánh diều

 • Đề đua Học kì 2 Toán lớp 1 Cánh diều sở hữu đáp án (5 đề)

  Xem đề thi

 • 4 Đề đua Học kì 2 Toán lớp 1 Cánh diều năm 2023 vận tải nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Đề đua Học kì 2 Toán lớp 1 Cánh diều năm 2023 sở hữu ma mãnh trận (5 đề)

  Xem đề thi

Quảng cáo

Bộ đề đua Toán lớp 1 - Chân trời sáng sủa tạo

 • Đề đua Học kì 2 Toán lớp 1 Chân trời tạo nên sở hữu đáp án (5 đề)

  Xem đề thi

 • 4 Đề đua Học kì 2 Toán lớp 1 Chân trời tạo nên năm 2023 vận tải nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Đề đua Học kì 2 Toán lớp 1 Chân trời tạo nên năm 2023 sở hữu ma mãnh trận (5 đề)

  Xem đề thi

Bài tập luyện vào cuối tuần Toán lớp 1 (cả tía sách)

 • Bài tập luyện vào cuối tuần Toán lớp 1 Kết nối tri thức

  Xem chi tiết

 • Bài tập luyện vào cuối tuần Toán lớp 1 Chân trời sáng sủa tạo

  Xem chi tiết

 • Bài tập luyện vào cuối tuần Toán lớp 1 Cánh diều

  Xem chi tiết

Quảng cáo

Xem test Đề HK2 Toán 1 KNTT Xem test Đề HK2 Toán 1 CTST Xem test Đề HK2 Toán 1 CD

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề đua Học kì 2 - Kết nối tri thức

Năm học tập 2023 - 2024

Bài đua môn: Toán lớp 1

Thời gian ngoan thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn phân phát đề)

I. Phần trắc nghiệm

Khoanh tròn xoe nhập vần âm bịa trước câu vấn đáp đúng:

Câu 1. Số lớn số 1 sở hữu nhì chữ số là:

A. 10                        B. 90

C. 99                        D. 98

Câu 2. Trong những số 54, 67, 73, 38 số nhỏ rộng lớn 50 là:

A. 54                        B. 67

C. 73                        D. 38

Quảng cáo

Câu 3. Trong một tuần, nếu như ngày 1/5 là loại Hai thì ngày 6 mon 5 là:

A. Thứ Ba                B. Thứ Năm

C. Thứ Bảy                D. Chủ Nhật

Câu 4. Số bao gồm 3 đơn vị chức năng và 2 chục ghi chép là:

A. 32                        B. 12

C. 20                        D. 23

Câu 5. Trong bảng những số từ là 1 cho tới 100, số đứng trước số nhỏ nhất sở hữu nhì chữ số kiểu như nhau là:

A. 10                        B. 9

C. 11                        D. 12

Câu 6. Số?

Bộ Đề đua Cuối Học kì 2 Toán lớp 1 Kết nối trí thức năm 2023 vận tải nhiều nhất

A. 78                        B. 70

C. 80                        D. 79

Câu 7. Mẹ đi ra vườn hái được 66 ngược cam và chanh, nhập bại sở hữu 23 ngược chanh. Vậy u hái được số ngược cam là:

A. 89 ngược cam               B. 43 ngược cam

C. 66 ngược cam               D. 78 ngược cam

Câu 8. Một sợi dây rất dài 46 centimet. Hà tách cút 22 centimet. Sợi chão còn sót lại của Hà dài:

Bộ Đề đua Cuối Học kì 2 Toán lớp 1 Kết nối trí thức năm 2023 vận tải nhiều nhất

A. 66 cm                  B. 24 cm

C. 43 cm                  D. 34 cm

II. Phần tự động luận

Câu 9. Đặt tính rồi tính:

22 + 33

……..

……..

……..

31 + 65

……..

……..

……..

87 – 36 

……..

……..

……..

68 – 53

……..

……..

……..

89 – 59

……..

……..

……..

Câu 10. Số ?

61 + 7 = …

77 – 3 … = 43

… + 12 = 45

34 + 23 – 37 = …

65 – 10 + 32 = …

Câu 11. Cho những số: 47, 32, 83, 91

a) Viết những số bám theo trật tự tách dần: ……

b) Số lớn số 1 là: …….  Số bé xíu nhất là: …....

Câu 12. Lớp 1A sở hữu 37 các bạn, nhập bại sở hữu 22 các bạn phái nam. Hỏi lớp 1A sở hữu từng nào các bạn nữ?

a) Viết phép tắc tính quí hợp:

………..............................................

b) Trả lời:

………..............................................

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề đua Học kì 2 - Kết nối tri thức

Năm học tập 2023 - 2024

Bài đua môn: Toán lớp 1

Thời gian ngoan thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn phân phát đề)

I. Phần trắc nghiệm:

Câu 1: Số “Ba mươi hai” được ghi chép là:

Câu 2: Sắp xếp những số 27, 53, 63, 1 bám theo trật tự kể từ bé xíu cho tới rộng lớn được:

A. 27, 53, 63, 1

B. 63, 53, 27, 1

C. 1, 27, 53, 63

D. 1, 53, 27, 63

Câu 3: Từ 11 cho tới 34 sở hữu từng nào số tròn xoe chục?

A. 4 số

B. 3 số

C. 2 số

D. 1 số

Câu 4: Hôm ni là ngày 14 tháng bốn. Vậy 4 ngày nữa là ngày:

Câu 5: Độ lâu năm của cái băng bám theo đơn vị chức năng xăng-ti-mét là:

Bộ Đề đua Cuối Học kì 2 Toán lớp 1 Kết nối trí thức năm 2023 vận tải nhiều nhất

A. 3cm

B. 4cm

Xem thêm: viết bức thư bằng tiếng anh

C. 5cm

D. 6cm

II. Phần tự động luận:

Câu 6: Đặt tính rồi tính:

23 + 6

18 – 3

47 – 12

11 + 10

Câu 7: Sắp xếp những số 30, 19, 47, 98 bám theo trật tự kể từ bé xíu cho tới rộng lớn.

Câu 8: Vẽ tăng kim lâu năm và kim phút nhập đồng hồ đeo tay nhằm đồng hồ đeo tay chỉ:

Bộ Đề đua Cuối Học kì 2 Toán lớp 1 Kết nối trí thức năm 2023 vận tải nhiều nhất

Câu 9: Viết phép tắc tính tương thích và vấn đáp câu hỏi:

Một lớp học tập sở hữu 12 các bạn học viên phái đẹp và 11 các bạn học viên phái nam nhập cuộc văn nghệ. Hỏi lớp học tập sở hữu toàn bộ từng nào các bạn nhập cuộc văn nghệ?

Câu 10: Điền số tương thích nhập điểm chấm:

Hình tiếp sau đây sở hữu … hình trụ.

Bộ Đề đua Cuối Học kì 2 Toán lớp 1 Kết nối trí thức năm 2023 vận tải nhiều nhất

Bộ Đề đua Cuối Học kì 2 Toán lớp 1 Kết nối trí thức năm 2023 vận tải nhiều nhất

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề đua Học kì 2 - Cánh diều

Năm học tập 2023 - 2024

Bài đua môn: Toán lớp 1

Thời gian ngoan thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn phân phát đề)

I. Phần trắc nghiệm:

Câu 1: Khoanh nhập vần âm bịa trước thành phẩm đúng:

a) Số “mười hai” được ghi chép là:

b) Trong những số 83, 19, 50, 3 số bé xíu nhất là số:

Câu 2: Viết số không đủ nhập điểm chấm:

a) Số … là số lớn số 1 sở hữu nhì chữ số.

b) Số … là số tròn xoe chục bé xíu nhất sở hữu nhì chữ số.

Câu 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S nhập dù trống:

22 + 11 = 44 ☐ 

35 – 12 = 23 ☐ 

88 – 16 = 73 ☐ 

40 + 10 = 50 ☐ 

Câu 4: Đọc tờ lịch tiếp sau đây và điền số tương thích nhập điểm chấm:

4 Đề đua Học kì 2 Toán lớp một năm 2023 vận tải tối đa | Kết nối tri thức

Hôm ni là loại …. ngày … mon … năm 2022.

Câu 5: Đánh vết “X” nhập vật cao hơn nữa trong những hình bên dưới đây:

4 Đề đua Học kì 2 Toán lớp một năm 2023 vận tải tối đa | Kết nối tri thức

Câu 6: Điền số tương thích nhập điểm chấm:

4 Đề đua Học kì 2 Toán lớp một năm 2023 vận tải tối đa | Kết nối tri thức

Đồng hồ nước bên trên chỉ …. giờ.

Câu 7: Điền số tương thích nhập điểm chấm:

4 Đề đua Học kì 2 Toán lớp một năm 2023 vận tải tối đa | Kết nối tri thức

Hình bên trên sở hữu … hình lập phương.

II. Phần tự động luận:

Câu 8: Tính:

23 + 44 =

57 – 15 =

89 – 30 =

77 + 10 =

Câu 9: Cho những số 73, 19, 24, 55:

a) Tìm số lớn số 1, lần số bé xíu nhất?

b) Sắp xếp những số bám theo trật tự kể từ bé xíu cho tới rộng lớn.

Câu 10: Viết phép tắc tính tương thích và vấn đáp câu hỏi:

Bạn Hoa sở hữu 15 con cái tem. Quý khách hàng Hùng sở hữu đôi mươi con cái tem. Hỏi nhì các bạn sở hữu toàn bộ từng nào con cái tem?

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề đua Học kì 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Năm học tập 2023 - 2024

Bài đua môn: Toán lớp 1

Thời gian ngoan thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn phân phát đề)

I. Phần trắc nghiệm:

Câu 1: Số “bốn mươi ba” được ghi chép là:

Câu 2: Trong những số 52, 34, 17, 2 số lớn số 1 là số:

Câu 3: Số ngay tắp lự sau của số 29 là số:

Câu 4: Nhìn nhập tờ lịch, thời điểm hôm nay là ngày:

5 Đề đua Học kì 2 Toán lớp một năm 2023 vận tải tối đa | Chân trời sáng sủa tạo

A. Thứ tư, ngày 12

B. Thứ nhì, ngày 12

C. Thứ bảy, ngày 15

D. Thứ nhì, ngày 15

Câu 5: Hình tiếp sau đây sở hữu từng nào hình tròn?

5 Đề đua Học kì 2 Toán lớp một năm 2023 vận tải tối đa | Chân trời sáng sủa tạo

A. 7 hình

B. 8 hình

C. 9 hình

D. 10 hình

Câu 6: Đồng hồ nước tiếp sau đây chỉ:

5 Đề đua Học kì 2 Toán lớp một năm 2023 vận tải tối đa | Chân trời sáng sủa tạo

A. 5 giờ

B. 11 giờ

C. 4 giờ

D. 12 giờ

II. Phần tự động luận:

Bài 1:

a) Đặt tính rồi tính:

b) Tính nhẩm:

20 + đôi mươi + 10 =

70 – 30 + 40 =

c) Điền vết <, >, = nhập điểm chấm:

23 …. 16

42 … 58

34 + 15 … 49

Bài 2: Điền số tương thích nhập dù trống rỗng (theo mẫu):

Mẫu:

5 Đề đua Học kì 2 Toán lớp một năm 2023 vận tải tối đa | Chân trời sáng sủa tạo

Bài 3:

a) Hình mặt mũi có:

…..hình tròn

…..hình tam giác

…..hình vuông

5 Đề đua Học kì 2 Toán lớp một năm 2023 vận tải tối đa | Chân trời sáng sủa tạo

b) Điền số tương thích nhập điểm chấm:

5 Đề đua Học kì 2 Toán lớp một năm 2023 vận tải tối đa | Chân trời sáng sủa tạo

Bút dạ có tính lâu năm vị ….cm.

Bài 4: Viết phép tắc tính rồi trình bày câu trả lời:

Bạn Hoa sở hữu 10 ngược táo. Quý khách hàng Hà sở hữu 15 ngược táo. Hai các bạn sở hữu toàn bộ từng nào ngược táo?

Xem tăng những đề đua Toán lớp 1 sở hữu đáp án hoặc khác:

 • Đề đua tham khảo quality đầu năm mới Toán lớp 1 (5 đề)

 • Top 30 Đề đua Toán lớp 1 Giữa kì 1

 • Bộ Đề đua Giữa kì 1 môn Toán lớp 1 (30 đề)

 • Top 50 Đề đua Học kì 1 Toán lớp 1 sở hữu đáp án

 • Đề đua môn Toán lớp 1 Học kì một năm 2023 sở hữu đáp án (50 đề)

 • Top 30 Đề đua Toán lớp 1 Giữa kì 2

 • Bộ Đề đua Giữa kì 2 Toán lớp 1 (30 đề)

 • Ôn hè Toán lớp 1 lên lớp 2

Đã sở hữu tiện ích VietJack bên trên điện thoại cảm ứng, giải bài xích tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi không lấy phí bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài xích Đề đua Toán, Tiếng Việt lớp 1 sở hữu đáp án được biên soạn bám sát nội dung lịch trình sách giáo khoa Toán, Tiếng Việt lớp 1 lịch trình sách mới mẻ.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web sẽ ảnh hưởng cấm comment vĩnh viễn.