đề thi anh vào 10 năm 2022

Dưới phía trên là đề thi đua, đáp án môn Tiếng Anh, kỳ thi đua tuyển chọn sinh vô lớp 10 bên trên TP Hà Nội vô 4 năm vừa qua.