để lát nền một căn phòng hình chữ nhật người ta dùng những viên gạch hình vuông cạnh 30 cm

 • Chồn

  Chồn

  Diện tích nền căn chống là :

  Bạn đang xem: để lát nền một căn phòng hình chữ nhật người ta dùng những viên gạch hình vuông cạnh 30 cm

  9 x 6 = 54 (m2) hoặc 5400dm2

  30cm = 3dm

  Diện tích một viên gạch men là :

  3 x 3 = 9 (dm2)

  Số viên gạch men nên dùng là :

  5400 : 9 = 600 (viên)

  Đáp số: 600 viên gạch men.

  Trả điều hay

  50 Trả lời 07/10/22

  • Cu Bin

   Cu Bin

   Diện tích một viên gạch men là :

   30 x 30 = 900 ( cm2 )

   Diện tích căn chống này đó là :

   9 x 6 = 54 ( mét vuông )

   54 mét vuông = 540 000 cm2

   Số viên gạch men nhằm lát kín nền căn phồng này đó là :

   540 000 : 900 = 600 ( viên )

   Đs: 600 viên

   Trả điều hay

   37 Trả lời 07/10/22

   • Cam_BbiUwU Cam_BbiUwU

    Cam_BbiUwU Cam_BbiUwU

    Diện tích nền căn chống là :

    9 x 6 = 54 (m2) hoặc 5400dm2

    Xem thêm: nàng k và kẻ bất hạnh

    30cm = 3dm

    Diện tích một viên gạch men là :

    3 x 3 = 9 (dm2)

    Số viên gạch men nên dùng là :

    5400 : 9 = 600 (viên)

    Đáp số: 600 viên gạch men.

    Trả điều hay

    12 Trả lời 09/10/22

    • Cún ngốc nghếch

     Cún ngốc nghếch

     600 viên

     Trả điều hay

     9 Trả lời 07/10/22

     • Cam_BbiUwU Cam_BbiUwU

      Cam_BbiUwU Cam_BbiUwU Diện tích nền căn chống là :

      9 x 6 = 54 (m²) hoặc 5400dm²

      30cm = 3dm

      Diện tích một viên gạch men là :

      3 x 3 = 9 (dm²)

      Số viên gạch men nên dùng là :

      5400 : 9 = 600 (viên)

      Đáp số: 600 viên gạch men.

      Trả điều hay

      8 Trả lời 09/10/22

      Xem thêm: ông út kể chuyện ma

      • Củ Tỏi
       • Cún Con

        Cún Con

        Hay ghehe

        0 Trả lời 07/10/22