để làm việc trong chế độ biểu mẫu ta thực hiện

Câu hỏi:

14/01/2022 27,233

Bạn đang xem: để làm việc trong chế độ biểu mẫu ta thực hiện

A. Chọn biểu kiểu mẫu rồi nháy nút Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 đem đáp án

B. Chọn biểu kiểu mẫu rồi nháy nút Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 đem đáp án hoặc nháy nút Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 đem đáp án nếu đang được ở chính sách biểu mẫu

Đáp án chủ yếu xác

C. Chọn biểu kiểu mẫu rồi nháy nút Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 đem đáp án và nháy nút Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 đem đáp án nếu đang được ở chính sách thiết kế

D. Chọn biểu kiểu mẫu rồi nháy nút Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 đem đáp án hoặc nháy nút Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 đem đáp án nếu đang được ở chính sách thiết kế

Trong chính sách kiến thiết của biểu kiểu mẫu, tao rất có thể kiến thiết mới mẻ mang lại biểu kiểu mẫu, coi hoặc sửa thay đổi kiến thiết cũ. Để thao tác nhập chính sách kiến thiết của biểu kiểu mẫu, tao tiến hành Chọn biểu kiểu mẫu rồi nháy nút hoặc nháy nút nếu như đang được ở chính sách biểu kiểu mẫu.

Đáp án: B

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để tạo ra biểu kiểu mẫu tao lựa chọn đối tượng người sử dụng này bên trên bảng lựa chọn đối tượng?

A. Queries 

B. Forms 

C. Tables

D. Reports

Câu 2:

Trong chính sách kiến thiết của biểu kiểu mẫu, tao đem thể:

A. Sửa thay đổi kiến thiết cũ 

B. Thiết kế tiếp mới mẻ mang lại biểu kiểu mẫu , sửa thay đổi kiến thiết cũ 

C. Thiết kế tiếp mới mẻ mang lại biểu kiểu mẫu, coi hoặc sửa thay đổi kiến thiết cũ 

D. Thiết kế tiếp mới mẻ mang lại biểu kiểu mẫu, coi hoặc sửa thay đổi kiến thiết cũ, coi, sửa, xóa và nhập dữ liệu

Câu 3:

Trong Access, tao rất có thể dùng biểu kiểu mẫu để:

A. Tính toán cho những ngôi trường tính toán 

B. Sửa cấu tạo bảng 

Xem thêm: cách vẽ học sinh nữ đơn giản

C. Xem, nhập và sửa dữ liệu 

D. Lập báo cáo

Câu 4:

Trong Access, mong muốn tạo ra biểu kiểu mẫu Theo phong cách sử dụng thuật sĩ, tao chọn:

A. Create size for using Wizard 

B. Create size by using Wizard 

C. Create size with using Wizard 

D. Create size in using Wizard

Câu 5:

Trong Access, mong muốn tạo ra biểu kiểu mẫu Theo phong cách tự động kiến thiết, tao chọn:

A. Create size in Design View 

B. Create size by using Wizard 

C. Create size with using Wizard 

D. Create size by Design View

Câu 6:

Cho những thao tác:

(1) Gõ thương hiệu mang lại biểu kiểu mẫu rồi nháy Finish

(2) Chọn đối tượng người sử dụng Form nhập bảng lựa chọn đối tượng người sử dụng rồi nháy lưu ban nhập Create size by using wizard

(3) Chọn loại mang lại biểu kiểu mẫu rồi nhấn Next

(4) Chọn cơ hội sắp xếp biểu kiểu mẫu rồi nhấn Next

(5) Trong vỏ hộp thoại Form Wizard, lựa chọn bảng (hoặc kiểu mẫu hỏi) kể từ dù Tables/Queries, tiếp theo sau là lựa chọn những ngôi trường tiến hành biểu kiểu mẫu rồi nhấn Next

Trình tự động những thao tác nhằm rất có thể tiến hành tạo ra biểu kiểu mẫu bằng phương pháp sử dụng thuật sĩ tiếp tục là:

A (2) → (5) → (3) → (4) → (1) 

B. A (2) → (5) → (4) → (3) → (1) 

C. (5) → (2) → (3) → (4) → (1) 

D. A (2) → (3) → (4) → (5) → (1)

Xem thêm: bản vẽ thiết kế chuồng trại nuôi bò

TÀI LIỆU VIP VIETJACK