đề kiểm tra cuối kì 2 lớp 3

TOP 14 Đề ganh đua học tập kì 2 môn Toán lớp 3 năm 2022 - 2023 sách Cánh diều, Chân trời phát minh, Kết nối trí thức với cuộc sống đời thường, gom những em học viên lớp 3 xem thêm, luyện giải đề thiệt đảm bảo chất lượng nhằm ôn ganh đua học tập kì hai năm 2022 - 2023 hiệu suất cao.

Bạn đang xem: đề kiểm tra cuối kì 2 lớp 3

Với 14 đề ganh đua học tập kì 2 môn Toán 3 sở hữu đáp án, chỉ dẫn chấm và bảng quỷ trận tất nhiên, còn khiến cho thầy cô thiết kế đề ganh đua học tập kì hai năm 2022 - 2023 mang lại học viên của tớ bám theo lịch trình mới nhất. Mời thầy cô và những em nằm trong chuyển vận miễn phí:

Đề ganh đua học tập kì 2 môn Toán lớp 3 bám theo Thông tư 27

  • Đề ganh đua học tập kì 2 môn Toán 3 sách Kết nối trí thức với cuộc sống
  • Đề ganh đua học tập kì 2 môn Toán 3 sách Cánh diều
  • Đề ganh đua học tập kì 2 môn Toán 3 sách Chân trời sáng sủa tạo

Đề ganh đua học tập kì 2 môn Toán 3 sách Kết nối trí thức với cuộc sống

Đề ganh đua học tập kì 2 môn Toán lớp 3 bám theo Thông tư 27

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1: Số IV được hiểu là:

A. Mười lăm
B. Một năm
C. Bốn
D. Sáu

Câu 2. Số 3 048 thực hiện tròn trặn cho tới chữ số hàng trăm tao được số:

A. 3 050
B. 3 040
C. 3 000
D. 3 100

Câu 3. Tính diện tích S hình chữ nhật có tính lâu năm những cạnh được mang lại vô hình vẽ bên dưới đây:

Câu 3

A. 9 cm
B. 18 cm
C. 9 cm2
D. 18 cm2

Câu 4. Một miếng vườn hình chữ nhật sở hữu chiều rộng lớn 5 m, chiều lâu năm cấp 9 thứ tự chiều rộng lớn. Diện tích của hình chữ nhật bại liệt là:

A. 14 m2
B. 50 m2
C. 225 m2
D. 100 m2

Câu 5. Tháng nào là tại đây sở hữu 31 ngày?

A. Tháng 2
B. Tháng 4
C. Tháng 9
D. Tháng 12

Câu 6. Khả năng nào là tại đây không thể xẩy ra khi gieo một con cái xúc xắc một lần

Câu 6

A. Mặt 1 chấm xuất hiện
B. Mặt 7 chấm xuất hiện
C. Mặt 3 chấm xuất hiện
D. Mặt 4 chấm xuất hiện

Câu 7.Bạn Nam đem nhì tờ chi phí sở hữu mệnh giá chỉ 10 000 đồng chuồn mua sắm cây bút chì. Quý Khách mua sắm không còn 15 000. Quý Khách Nam còn quá ...………đồng.

A. 10 000 đồng
B. 5 000 đồng
C. 2 000 đồng
D. 1 000 đồng

Phần 2. Tự luận

Câu 8. Tìm bộ phận chưa chắc chắn trong những quy tắc tính sau:

a) 1 538 + ........................ = 6 927

b) ..................... – 3 236 = 8 462

c) 2 × ........................ = 1 846

Câu 9. Đặt tính rồi tính

13 567 + 36 944

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

58 632 – 25 434

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

20 092 × 4

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

97 075 : 5

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

Câu 10. Tính độ quý hiếm biểu thức

a) 72009 : 3 × 2

= .............................................

= .............................................

b) 2 × 45000 : 9

= .............................................

= .............................................

Câu 11.Dưới đó là báo giá được niêm yết ở một cửa hàng văn chống phẩm:

Sản phẩm

Bút mực

Bút chì

Vở dù ly

Thước kẻ

Giá 1 sản phẩm

6 000 đồng

4 000 đồng

10 000 đồng

8 000 đồng

Quan sát bảng số liệu đo đếm và vấn đáp câu hỏi:

a) Sản phẩm nào là có mức giá vướng nhất? Sản phẩm nào là có mức giá rẻ rúng nhất?

................................................................................................................................

................................................................................................................................

b) Với 50 000 đồng hoàn toàn có thể mua sắm tối đa từng nào dòng sản phẩm cây bút mực?

................................................................................................................................

................................................................................................................................

c) Mai mua sắm 3 thành phầm không còn vừa vặn tròn trặn trăng tròn 000 đồng. Những kĩ năng hoàn toàn có thể xẩy ra là:

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Câu 12. Giải toán

Trang trại của bác bỏ Hòa sở hữu 4 khu vực nuôi gà, từng khu vực có tầm khoảng 1 500 con cái. Hôm ni, sau thời điểm buôn bán chuồn một vài gà thì nông trại của bác bỏ sót lại 2800 con cái. Hỏi bác bỏ Hòa tiếp tục buôn bán chuồn từng nào con cái gà?

Bài giải

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Câu 13. Với 100 000 đồng em hãy lựa lựa chọn những dụng cụ sau đây nhằm hoàn toàn có thể mua sắm được rất nhiều loại nhất.

Câu 13

Bài giải

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Đáp án đề ganh đua học tập kì 2 môn Toán 3

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

C

A

D

C

D

B

B

Phần 2. Tự luận

Câu 8.

a) 1 538 + 5 389 = 6 927

b) 11 698 – 3 236 = 8 462

c) 2 × 923 = 1 846

Câu 9.

Câu 9

Câu 10.

a) 72 009 : 3 × 2

= 24 003 × 2

= 48 006

b) 2 × 45000 : 9

= 90 000 : 9

= 10 000

Câu 11.

a) Vở dù ly có mức giá vướng nhất.

Bút chì có mức giá rẻ rúng nhất.

b) Với 50 000 đồng hoàn toàn có thể mua sắm tối đa số cây bút mực là:

50 000 : 6 000 = 8 cây bút mực (dư 2 000)

c) Mai mua sắm 3 thành phầm không còn vừa vặn tròn trặn trăng tròn 000 đồng. Những kĩ năng hoàn toàn có thể xẩy ra là:

- Mai tiếp tục mua sắm 1 cái cây bút mực, 1 cái cây bút chì, 1 quyển vở dù ly.

- Mai tiếp tục mua sắm 2 cái cây bút mực, 1 dòng sản phẩm thước kẻ.

- Mai tiếp tục mua sắm 1 cái cây bút chì, 2 dòng sản phẩm thước kẻ.

Câu 12.

Bài giải

Ban đầu nông trại của bác bỏ Hòa sở hữu số gà là:

1 500 × 4 = 6 000 (con)

Bác Hòa tiếp tục buôn bán chuồn số gà là:

6 000 – 2 800 = 3 200 (con)

Đáp số: 3 200 con cái.

Câu 13.

- Em hoàn toàn có thể tìm hiều để mua 1 xe hơi trang bị nghịch tặc, 1 khối rubik và một hộp sáp màu sắc. Tổng số chi phí mua sắm thân phụ loại dụng cụ bại liệt là:

38 000 + 21 000 + 24 000 = 83 000 (đồng)

Ma trận đề ganh đua học tập kì 2 môn Toán lớp 3

Ma trận đề ganh đua học tập kì II – Toán lớp 3 – Kết nối

Năng lực, phẩm chấtSố câu, số điểmMức 1Mức 2Mức 3Tổng
TNTLTNTLTNTLTNTL

Số và quy tắc tính: Cộng, trừ, đối chiếu những số vô phạm vi 100 000. Nhân (chia) số sở hữu 5 chữ số với (cho) số có một chữ số. Làm tròn trặn số. Làm quen thuộc với chữ số La Mã.

Số câu

2

4

2

4

Số điểm

1

4,5 (mỗi câu một điểm riêng rẽ câu 8 – 1,5 điểm)

1

4,5

Đại lượng và đo những đại lượng: Đơn vị đo diện tích S, đo thời hạn, đo lượng, đo thể tích. Tiền VN.

Số câu

1

1

1

2

1

Số điểm

0,5

0,5

1

1

1

Hình học: Góc vuông, góc ko vuông. Hình chữ nhật, hình vuông vắn. Tính chu vi và diện tích S hình chữ nhật, hình vuông vắn.

Số câu

2

2

Số điểm

1

1

Một số nhân tố đo đếm và phần trăm.

Số câu

1

1

1

1

Số điểm

0,5

1

0,5

1

Tổng

Số câu

4

3

4

2

7

6

Số điểm

2

1,5

4,5

2

3,5

6,5

Đề ganh đua học tập kì 2 môn Toán 3 sách Cánh diều

Đề ganh đua học tập kì 2 môn Toán lớp 3 bám theo Thông tư 27

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1. Quan sát hình vẽ sau và cho thấy điểm nào là là trung điểm của AC?

Câu 1

A. Điểm G
B. Điểm B
C. Điểm D
D. Điểm H

Câu 2. Số 10 được ghi chép bên dưới dạng số La Mã là:

A. I
B. II
C. V
D. X

Câu 3. Số 13 048 thực hiện tròn trặn cho tới chữ số hàng trăm ngàn tao được số:

A. 10 000
B. 13 000
C. 13 050
D. trăng tròn 000

Câu 4. Nhận lăm le nào là tại đây không trúng về khối lập phương?

A. Khối lập phương sở hữu toàn bộ 8 đỉnh
B. Khối lập phương sở hữu toàn bộ 8 mặt
C. Khối lập phương sở hữu toàn bộ những cạnh vị nhau
D. Khối lập phương sở hữu toàn bộ 12 cạnh

Câu 5. 2 ngày = … giờ?

A. 12
B. 24
C. 48
D. 56

Câu 6. Hôm ni là loại Năm, ngày 28 mon 7. Còn một tuần lễ nữa là cho tới sinh nhật Hiền. Sinh nhật Hiền là loại bao nhiêu ngày bao nhiêu mon mấy?

A. Thứ Năm, ngày 5 mon 8
B. Thứ Năm, ngày 21 mon 7
C. Thứ Tư, ngày 3 mon 8
D. Thứ Năm, ngày 4 mon 8

Câu 7. Hà mua sắm 5 quyển vở, từng quyển giá chỉ 12 000 đồng. Hà fake cô bán sản phẩm 3 tờ chi phí giống như nhau thì vừa vặn đầy đủ. Vậy 3 tờ chi phí Hà fake cô bán sản phẩm sở hữu mệnh giá chỉ là:

A. 2 000 đồng
B. 5 000 đồng
C. 10 000 đồng
D. trăng tròn 000 đồng

Phần 2. Tự luận

Câu 8. Cho bảng số liệu đo đếm sau:

Tên

Hoa

Hồng

Huệ

Cúc

Chiều cao

140 cm

135 cm

143 cm

130 cm

Dựa vô bảng số liệu đo đếm bên trên vấn đáp những câu hỏi:

a) Quý Khách Hoa cao từng nào xăng-ti-mét?

................................................................................................................................

b) Quý Khách Huệ cao từng nào xăng-ti-mét?

................................................................................................................................

c) Quý Khách nào là cao nhất? Quý Khách nào là thấp nhất?

................................................................................................................................

d) Quý Khách Hồng cao hơn nữa chúng ta Cúc từng nào xăng-ti-mét?

................................................................................................................................

Câu 9. Đặt tính rồi tính

17 853 + 15 097

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

40 645 – 28 170

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

24 485 × 3

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

96 788 : 6

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

......................... .........................

.........................

Câu 10.Tính độ quý hiếm biểu thức:

a) (20 354 – 2 338) × 4

= ...............................................

= ...............................................

b) 56 037 – (35 154 – 1 725)

= ...............................................

= ...............................................

Câu 11. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào☐

a) Số 27 048 thực hiện tròn trặn cho tới chữ số hàng trăm ngàn được số 30 000.☐

b) Khối vỏ hộp chữ nhật sở hữu 6 mặt mũi, 8 đỉnh, 12 cạnh, những mặt mũi đều là hình vuông vắn.☐

c) Muốn tính diện tích S hình vuông vắn tao lấy chừng lâu năm một cạnh nhân với 4.☐

d) 23 565 < 23 555 ☐

Câu 12. Giải toán

Một nông ngôi trường sở hữu 2 520 cây chanh, số lượng kilomet cam cấp 3 thứ tự số lượng kilomet chanh. Hỏi nông ngôi trường bại liệt sở hữu toàn bộ từng nào cây chanh và cây cam?

Bài giải

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

Câu 13. Trong ví sở hữu 3 tờ chi phí 10 000 đồng, trăng tròn 000 đồng, 50 000 đồng. Không nom vô ví kéo ra 2 tờ chi phí. Viết những kĩ năng hoàn toàn có thể xẩy ra.

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

Đáp án đề ganh đua học tập kì 2 môn Toán 3

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

D

D

A

B

C

D

D

Phần 2. Tự luận

Câu 8.

a) Quý Khách Hoa cao 140 centimet.

b) Quý Khách Huệ cao 143 centimet.

c) So sánh: 130 < 135 < 140 < 143.

Vậy chúng ta Huệ tối đa, chúng ta Cúc thấp nhất.

d) Quý Khách Hồng cao hơn nữa chúng ta Cúc là:

135 – 130 = 5 (cm)

Câu 9.

Câu 9

Câu 10.

a) (20 354 – 2 338) × 4

= 18 016 × 4

= 72 064

b) 56 037 – (35 154 – 1 725)

= 56 037 – 33 429

= 22 608

Câu 11.

a) Số 27 048 thực hiện tròn trặn cho tới chữ số hàng trăm ngàn được số 30 000 (Đ)

Giải thích: Số 27 048 ngay gần với số 30 000 rộng lớn số trăng tròn 000. Nên khi thực hiện tròn trặn số 27 048 cho tới chữ số hàng trăm ngàn được số 30 000.

Xem thêm: bản vẽ lắp cơ khí

b) Khối vỏ hộp chữ nhật sở hữu 6 mặt mũi, 8 đỉnh, 12 cạnh, những mặt mũi đều là hình vuông vắn (S)

Giải thích:Khối vỏ hộp chữ nhật sở hữu 6 mặt mũi, 8 đỉnh, 12 cạnh, các mặt mũi đều là hình chữ nhật.

c) Muốn tính diện tích S hình vuông vắn tao lấy chừng lâu năm một cạnh nhân với 4 (S)

Giải thích:Muốn tính diện tích S hình vuông vắn tao lấy chừng lâu năm một cạnh nhân với chính nó.

d) 23 565 < 23 555 (S)

Giải thích:23 565 >23 555

Câu 12.

Bài giải

Nông ngôi trường bại liệt sở hữu số lượng kilomet cam là:

2 520 × 3 = 7 560 (cây)

Nông ngôi trường bại liệt sở hữu toàn bộ số lượng kilomet chanh và cây cam là:

2 520 + 7 560 = 10 080 (cây)

Đáp số: 10 080 cây

Câu 13. Các kĩ năng hoàn toàn có thể xẩy ra là:

Có thể kéo ra 1 tờ 10 000 đồng và 1 tờ trăng tròn 000 đồng.

Có thể kéo ra 1 tờ 10 000 đồng và 1 tờ 50 000 đồng.

Có thể kéo ra 1 tờ trăng tròn 000 đồng và 1 tờ 50 000 đồng.

Ma trận đề ganh đua học tập kì 2 môn Toán lớp 3

Ma trận đề ganh đua học tập kì II – Toán lớp 3 – Cánh diều

Năng lực, phẩm chấtSố câu, số điểmMức 1Mức 2Mức 3Tổng
TNTLTNTLTNTLTNTL

Số và quy tắc tính: Cộng, trừ, đối chiếu những số vô phạm vi 100 000. Nhân (chia) số sở hữu 5 chữ số với (cho) số có một chữ số. Làm tròn trặn số. Làm quen thuộc với chữ số La Mã. Tìm bộ phận chưa chắc chắn của quy tắc tính.

Số câu

2

4

2

4

Số điểm

1 (mỗi câu 0,5 điểm)

5

1

5

Đại lượng và đo những đại lượng: Đơn vị đo diện tích S, đơn vị chức năng đo thời hạn. Tiền VN. Ôn tập luyện về một vài đơn vị chức năng đo không giống như: đo thể tích, đo chừng lâu năm, đo lượng.

Số câu

1

1

1

1

3

1

Số điểm

0,5

0,5

0,5

0,5

1,5

0,5

Hình học: Điểm ở thân ái, trung điểm của đoạn trực tiếp. Hình tròn trặn, tâm, 2 lần bán kính, nửa đường kính. Khối vỏ hộp chữ nhật, khối lập phương. Diện tích hình chữ nhật, diện tích S hình vuông vắn.

Số câu

1

1

2

Số điểm

0,5

0,5

1

Một số nhân tố đo đếm và phần trăm.

Số câu

1

1

Số điểm

1

1

Tổng

Số câu

4

2

5

1

1

7

6

Số điểm

2

1

6

0,5

0,5

3,5

6,5

Đề ganh đua học tập kì 2 môn Toán 3 sách Chân trời sáng sủa tạo

Đề ganh đua học tập kì 2 môn Toán lớp 3 bám theo Thông tư 27

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1: Chu vi hình tam giác ABC là:

Câu 1

A. 14 m
B. 14 cm
C. 15 m
D. 15 cm

Câu 2. Mẹ có một lít dầu rán. Mẹ tiếp tục người sử dụng không còn 350 ml nhằm rán gà. Hỏi u sót lại từng nào mi–li–lít dầu?

A. 450 ml
B. 550 ml
C. 650 ml
D. 750 ml

Câu 3. Một miếng bìa sở hữu diện tích S 50 cm2 được phân thành 5 phần đều nhau. Diện tích từng phần là:

A. 10 cm2
B. 15 cm2
C. trăng tròn cm2
D. 25 cm2

Câu 4. Điền số phù hợp vô dù trống:

Có toàn bộ ………... đồng.

Câu 4

A. 2 000
B. 6 000
C. 8 000
D. 10 000

Câu 5. Số ngay tắp lự trước của số 90 000 là:

A. 91 000
B. 89 000
C. 89 999
D. 90 001

Câu 6. Các kĩ năng khi xe cộ xe hơi dịch chuyển cho tới ngã tư đường là:

Câu 6

A. Xe hoàn toàn có thể chuồn thẳng
B. Xe ko thể rẽ phải
C. Xe chắc chắn rằng rẽ trái
D. Xe hoàn toàn có thể rẽ trái

Câu 7. Nếu loại Sáu là ngày 28 mon 7 thì ngày 2 mon 8 nằm trong năm này là ngày loại bao nhiêu vô tuần?

A. Thứ Tư
B. Thứ Năm
C. Thứ Sáu
D. Thứ Bảy

Phần 2. Tự luận

Câu 8. Số?

Câu 8

a) Túi lối trọng lượng .......... gam

b) Túi muối bột trọng lượng ............... gam

c) Túi lối và túi muối bột trọng lượng toàn bộ ........... gam

d) Túi lối nặng nề rộng lớn túi muối bột .............. gam

Câu 9: Đặt tính rồi tính

37 528 – 8 324

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

6 547 + 12 233

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

12 061 × 7

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

28 595 : 5

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

Câu 10. Tính độ quý hiếm biểu thức

a) 8 103 × 5 – 4 135

= ............................................

= ............................................

b) 24 360 : 8 + 9 600

= ............................................

= ............................................

c) (809 + 6 215) × 4

= ............................................

= ............................................

Câu 11. Cho bảng đo đếm số thành phầm tái mét chế của chúng ta học viên lớp 3 thực hiện được như sau:

Lớp

3A

3B

3C

Số thành phầm tái mét chế

12

14

15

Dựa vô bảng bên trên, mang lại biết:

a) Lớp 3A thực hiện được từng nào thành phầm tái mét chế?

……………………………………………………………………………………………

b) Lớp nào là thực hiện được rất nhiều thành phầm tái mét chế nhất?

……………………………………………………………………………………………

c) Tổng số thành phầm tái mét chế cả 3 lớp thực hiện được là bao nhiêu?

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 12: Giải toán

Một cửa hàng sở hữu 1242 dòng sản phẩm áo, cửa hàng tiếp tục buôn bán \frac{1}{6} số áo. Hỏi cửa hàng bại liệt sót lại từng nào dòng sản phẩm áo?

Bài giải

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Câu 13. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) Hình vuông sở hữu 4 góc vuông và 4 cạnh lâu năm đều nhau.

b) Cả lớp nằm trong ăn cơm trắng trưa khi 10 giờ 40 phút.

Mai ăn đoạn khi 10 giờ 55 phút, Việt ăn đoạn khi 11 giờ 5 phút.

Mai ăn cơm trắng đoạn trước Việt 10 phút.

c) 3 ngày = 180 giờ

d) 12 cm2 hiểu là mươi nhì xăng – ti – mét nhì.

e) Trong một hình tròn trụ, chừng lâu năm 2 lần bán kính vị 50% chừng lâu năm nửa đường kính.

Đáp án đề ganh đua học tập kì 2 môn Toán 3

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

B

C

A

D

C

A

A

Phần 2. Tự luận

Câu 8.

a) Túi lối trọng lượng 800 gam

b) Túi muối bột trọng lượng 400 gam

c) Túi lối và túi muối bột trọng lượng toàn bộ 1 200 gam

d) Túi lối nặng nề rộng lớn túi muối bột 400 gam

Câu 9.

Câu 9

Câu 10

a) 8 103 × 5 – 4 135

= 40 515 – 4 135

= 36 380

b) 24 360 : 8 + 9 600

= 3 045 + 9 600

= 12 645

c) (809 + 6 215) × 4

= 7 024 × 4

= 28 096

d) 17 286 – 45 234 : 9

= 17 286 – 5 026

= 12 260

Câu 11.

a) Lớp 3A thực hiện được 12 thành phầm tái mét chế.

b) Lớp 3C thực hiện được rất nhiều thành phầm tái mét chế nhất.

c) Tổng số thành phầm tái mét chế cả thân phụ lớp thực hiện được là:

12 + 14 + 15 = 41 (sản phẩm).

Câu 12.

Bài giải

Cửa sản phẩm này đã buôn bán số dòng sản phẩm áo là:

1 242 : 6 = 207 (cái áo)

Cửa sản phẩm bại liệt sót lại số dòng sản phẩm áo là:

1 242 – 207 = 1 035 (cái áo)

Đáp số: 1 035 dòng sản phẩm áo.

Câu 13.

a) Hình vuông sở hữu 4 góc vuông và 4 cạnh lâu năm đều nhau.

Đ

b) Cả lớp nằm trong ăn cơm trắng trưa khi 10 giờ 40 phút.

Mai ăn đoạn khi 10 giờ 55 phút, Việt ăn đoạn khi 11 giờ 5 phút.

Mai ăn cơm trắng đoạn trước Việt 10 phút.

Đ

c) 3 ngày = 180 giờ

S

d) 12 cm2 hiểu là mươi nhì xăng – ti – mét nhì.

S

e) Trong một hình tròn trụ, chừng lâu năm 2 lần bán kính vị 50% chừng lâu năm nửa đường kính.

S

Ma trận đề ganh đua học tập kì 2 môn Toán lớp 3

Ma trận đề ganh đua học tập kì II – Toán lớp 3 – Chân trời

Năng lực, phẩm chấtSố câu, số điểmMức 1Mức 2Mức 3Tổng
TNTLTNTLTNTLTNTL

Số và quy tắc tính: Cộng, trừ, đối chiếu những số vô phạm vi 100 000. Nhân (chia) số sở hữu 5 chữ số với (cho) số có một chữ số. Tìm bộ phận chưa chắc chắn của quy tắc tính.

Số câu

1

3

1

1

4

Số điểm

0,5

3,5 (mỗi câu một điểm, riêng rẽ câu 10 – 1,5 điểm)

1

0,5

4,5

Đại lượng và đo những đại lượng: Đơn vị đo diện tích S, đơn vị chức năng đo thời hạn. Tiền VN. Ôn tập luyện về một vài đơn vị chức năng đo không giống như: đo thể tích, đo chừng lâu năm, đo lượng.

Số câu

3

1

1

4

1

Số điểm

1,5

0,5

1

2

1

Hình học: Điểm ở thân ái, trung điểm của đoạn trực tiếp. Hình tròn trặn, tâm, 2 lần bán kính, nửa đường kính. Khối vỏ hộp chữ nhật, khối lập phương. Diện tích hình chữ nhật, diện tích S hình vuông vắn.

Số câu

1

1

Số điểm

0,5

0,5

Một số nhân tố đo đếm và phần trăm.

Số câu

1

1

1

1

Số điểm

0,5

1

0,5

1

Tổng

Số câu

5

2

5

1

7

6

Số điểm

2,5

1

5,5

1

3,5

6,5

>> Mời chúng ta chuyển vận tệp tin tư liệu nhằm coi thêm thắt nội dung chi tiết

Xem thêm: vẽ cô gái mặc áo dài