để đọc dữ liệu từ tệp văn bản ta có thể sử dụng thủ tục

Câu hỏi:

17/01/2022 8,536

Bạn đang xem: để đọc dữ liệu từ tệp văn bản ta có thể sử dụng thủ tục

A. read ( < biến hóa tệp > , < list biến hóa > ); 

B. readln ( < biến hóa tệp > , < list biến hóa > ); 

C. readln ( < thương hiệu tệp > , < list biến hóa > ); 

D. Cả đáp án A và B đều đúng

Đáp án chủ yếu xác

Cú pháp của giấy tờ thủ tục phát âm tài liệu kể từ tệp văn phiên bản là:

 read ( < biến hóa tệp > , < list biến hóa > );

 readln ( < biến hóa tệp > , < list biến hóa > );

Trong đó: danh sách kết quả gồm một hoặc nhiều biến hóa đơn, những thành phần xa nhau vì chưng vết phẩy.

Đáp án: D

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hàm eof() trả về độ quý hiếm TRUE Lúc nào?

A. Khi con cái trỏ tệp đang được chỉ cho tới cuối tệp

B. Khi con cái trỏ tệp đang được chỉ cho tới đầu tệp 

C. Khi con cái trỏ tệp đang được chỉ cho tới cuối dòng 

D. Khi con cái trỏ tệp đang được chỉ cho tới đầu dòng

Câu 2:

Trong NNLT Pascal, cú pháp nhằm ngỏ tệp ở cơ chế phát âm tài liệu kể từ tệp là:

A. repeat( < biến hóa tệp >); 

B. reset ( < biến hóa tệp >); 

C. restart ( < biến hóa tệp >); 

D. rewrite ( < biến hóa tệp >); 

Câu 3:

Trong NNLT Pascal, cú pháp nhằm gắn thương hiệu tệp mang đến biến hóa tệp là:

A. < biến hóa tệp > := < thương hiệu tệp >; 

Xem thêm: vẽ trúc

B. < thương hiệu tệp > := < biến hóa tệp >;

C. assign ( < biến hóa tệp > , < thương hiệu tệp > ); 

D. assign ( < thương hiệu tệp > , < biến hóa tệp > );

Câu 4:

Để rất có thể thao tác với tệp tài liệu bên trên đĩa trải qua biến hóa tệp mang đến trước thì bước thứ nhất tất cả chúng ta nên thực hiện gì?

A. Gắn thương hiệu tệp mang đến biến hóa tệp 

B. Mở tệp nhằm ghi tài liệu nhập tệp 

C. Mở tệp nhằm phát âm tài liệu kể từ tệp 

D. Đóng tệp

Câu 5:

Hàm eoln() trả về độ quý hiếm TRUE Lúc nào?

A. Khi con cái trỏ tệp đang được chỉ cho tới cuối tệp 

B. Khi con cái trỏ tệp đang được chỉ cho tới cuối dòng 

C. Khi con cái trỏ tệp đang được chỉ cho tới đầu tệp 

D. Khi con cái trỏ tệp đang được chỉ cho tới đầu dòng

Câu 6:

Cú pháp của giấy tờ thủ tục ghi tài liệu nhập tệp văn phiên bản là:

A. write (< biến hóa tệp > , < list sản phẩm >); 

B. write (< thương hiệu tệp > , < list sản phẩm >);

C. writeln (< biến hóa tệp > , < list sản phẩm >); 

D. Cả đáp án A và C đều đúng

Xem thêm: tranh vẽ người đi xe đạp

TÀI LIỆU VIP VIETJACK