Đề bài tiếng anh là gì

 - 
Chủ đề trường đoản cú vựng giờ Anh về thi tuyển có nhiều tự vựng tương quan, chúng ta có thể xem thêm bài viết dưới đây nhằm cải thiện vốn tự vựng của chính bản thân mình nhé. quý khách sẽ xem: đề thi tiếng anh là gì

Những kỳ thi thường xuyên khiến cho chúng ta ít nhiều mệt mỏi cùng stress nên ko nào. Nhưng đây cũng là chủ thể quen thuộc mà lại chúng ta thường xuyên chạm chán trong cuộc sống đời thường hàng ngày. Từ chủ đề này bạn cũng có thể học tập được nhiều tự bắt đầu tiếng Anh đó. Cùng tìm hiểu từ vựng tiếng Anh chủ thể thi tuyển nhé.
Bạn đang xem: đề bài tiếng anh là gì

*

Từ vựng giờ đồng hồ Anh liên quan mang đến chủ thể thi cử, học tập

1. Từ vựng giờ đồng hồ Anh trước kỳ thi

- exam: kỳ thi

- revise = ôn thi

Ex: I have sầu khổng lồ revise for my French demo tomorrow. (Tôi cần ôn bài bác mang lại bài xích đánh giá giờ đồng hồ Pháp tương lai.)

- swot up = revise = (biện pháp Điện thoại tư vấn thông tục) cày

Ex: Make sure you swot up on the knowledge before the exam next week. (Hãy chắc chắn rằng tôi đã ôn kĩ kỹ năng mang lại kì chất vấn vào tuần cho tới.)

- cram = (giải pháp call thông tục) nhồi nhét kiến thức

Ex: John has been cramming for his Spanish thử nghiệm on next Monday. (John học tập dồn nhằm thi giờ Tây Ban Nha vào trang bị Hai cho tới.)

- learn by heart / memorise = học trực thuộc lòng
Xem thêm: 14/1 Là Cung Gì - Người Sinh 14 Tháng 1 Là Cung Hoàng Đạo Gì

*

Quý Khách muốn nói "đạt công dụng cao vào thi cử" bằng giờ đồng hồ Anh thì nói như vậy nào?

2. Từ vựng giờ Anh trong khi thi

- cheat / copy / use a crib sheet = xoay cóp

Ex: Kids have sầu always found ways of cheating in school exams. (Bọn tthấp luôn luôn tìm kiếm phương pháp để gian lậu trong các kì thi.)

- get a good / high mark = thi tốt

Ex: I am going khổng lồ get a good mark in the entrance examination. (Tôi đã đạt công dụng xuất sắc trong kì thi tuyển chọn sinh đại học.)

- get a bad / low mark = thi không tốt

Ex: I'm afraid of getting a bad mad. (Tôi sợ bản thân thi không tốt.)

- pass with flying colours = đậu thi với số điểm cao

Ex: The officer training was gruelling, but he came through with flying colours. (Khóa huấn luyện sĩ quan liêu thiệt sự vất vả cơ mà anh ấy đang đậu cùng với điểm số cao.)

- scrape a pass = chỉ toàn diện đậu

Ex: I just managed to lớn scrape a pass. The exam was really difficult. (Em chỉ đầy đủ điểm để đậu thôi. Bài thi thiệt sự khó quá.)

3. Các từ vựng giờ đồng hồ Anh tương quan mang lại chủ đề thi cử

- take an exam / teik æn ig´zæm/: đi thi

- cheat /tʃit/: gian lận

- Qualification /,kwalifi’keiSn/: bởi cấp

- Graduate /’grædjut/: giỏi nghiệp

- retake /,ri:’teik/ : thi lại

- test taker /kiểm tra teikə(r)/ : cử tử, tín đồ thi

- examiner /ig´zæminə/: fan chấm thi
Xem thêm:

*

Chủ đề thi tuyển trong giờ Anh có không ít tự vựng hay

- mark /mɑːrk /, score /skɔː /, grade /ɡreɪd /: điểm, điểm số

- pass /pæs /: điểm trung bình

- credit / ˈkredɪt/: điểm khá

- distinction /dɪˈstɪŋkʃn/: điểm giỏi

- high distinction /haɪ dɪˈstɪŋkʃn/: điểm xuất sắc

- pass (an exam) /pæs/: đỗ

- materials /məˈtɪriəlz/: tài liệu

- term /tɜːrm / (Br); semester /sɪˈmestər/ (Am): học kỳ

- chạy thử /demo /, testing /ˈtestɪŋ/: kiểm tra

- poor performance /pɔːr pərˈfɔːrməns / : kém nhẹm (xếp một số loại hs)

- Graduation examination (n): kỳ thi tốt nghiệp

- bởi your homework/revision/a project on something:Làm bài xích tập về nhà/ôn tập/làm đồ dùng án

- work on/write/do/submit an essay/a dissertation/a thesis/an assignment/a paper: làm/viết/nộp bài bác luận/luận án/khóa luận/bài bác được giao/bài xích thi

- finish/complete your dissertation/thesis/studies/coursework: hoàn chỉnh luận văn/khóa luận/bài bác nghiên cứu

- h& in/ turn in your homework/essay/assignment/paper: nộp bài tập về nhà/bài bác luận/bài bác tập được giao/bài bác thi

- study/prepare/revise/review/(informal) cram for a test/an exam: học/chuẩn bị/ôn tập/học tập nhồi nhét cho bài bác kiểm tra/bài thi

- take/do/sit a test/an exam: làm bài xích kiểm tra/bài thi

- straight A: luôn luôn dẫn đầu lớp

- plodder: cần mẫn bù thông minh

quý khách hàng có thể tìm hiểu thêm các chủ đề trường đoản cú vựng giờ Anh bên trên trang suckhoedoisong.edu.vn để bổ sung cập nhật thêm vốn từ vựng của bản thân nhé.