dãy hoạt động kim loại

Dãy sinh hoạt chất hóa học của kim loại là kiến thức và kỹ năng quan trọng đặc biệt cần thiết của cục môn Hóa. Nắm chắc chắn kiến thức và kỹ năng này sẽ hỗ trợ những em làm rõ đặc điểm của từng sắt kẽm kim loại tương đương ghi chép đích phương trình phản xạ hoá học tập. Vậy, dãy sinh hoạt chất hóa học của sắt kẽm kim loại là gì và ý nghĩa như vậy nào? Cách này hùn ghi ghi nhớ sản phẩm sinh hoạt chất hóa học này một cơ hội nhanh chóng chóng? Để trả lời toàn bộ những thắc mắc này, hãy xem thêm ngay lập tức nội dung bài viết sau đây của Marathon Education nhé.

Dãy sinh hoạt chất hóa học của sắt kẽm kim loại là gì?

Dãy sinh hoạt chất hóa học của một trong những kim loại
Dãy sinh hoạt chất hóa học của một trong những sắt kẽm kim loại (Nguồn: Internet)

Dãy những sắt kẽm kim loại được bố trí theo hướng rời dần dần về cường độ sinh hoạt chất hóa học hoặc kỹ năng phản xạ của những sắt kẽm kim loại với những hóa học không giống được gọi là dãy sinh hoạt chất hóa học của kim loại.

Bạn đang xem: dãy hoạt động kim loại

Một số sắt kẽm kim loại được bố trí theo đòi sản phẩm sinh hoạt chất hóa học như sau: K, Ca, Mg, Al, Zn, Fe, Sn, Pb, Cu, Hg, Ag, Au.

>>> Xem thêm: Lý Thuyết Và Cách Học Thuộc Nhanh Bảng Tuần Hoàn Hóa Học Lớp 10

Ý nghĩa của sản phẩm sinh hoạt chất hóa học của kim loại

Dãy sinh hoạt chất hóa học của sắt kẽm kim loại được tạo ra trở thành kể từ cách thức thực nghiệm chất hóa học. Chúng ý nghĩa cần thiết, cho thấy thêm phản xạ chất hóa học của sắt kẽm kim loại với những hóa học không giống.

Mức phỏng chất hóa học của sắt kẽm kim loại rời dần dần kể từ trái ngược lịch sự phải

Theo cơ, Kali (K) là sắt kẽm kim loại sinh hoạt vượt trội nhất và Vàng (Au) là sắt kẽm kim loại sinh hoạt yếu ớt nhất nhập sản phẩm.

Phản ứng với nước

5 sắt kẽm kim loại hàng đầu sản phẩm sinh hoạt chất hóa học (Li, Na, K, Ca, Ba) với phản xạ với nước nhập ĐK thông thường. Những sắt kẽm kim loại đứng sau khó khăn phản xạ rộng lớn hoặc ko phản xạ. Chẳng hạn, Fe (sắt) hoàn toàn có thể phản xạ với nước tuy nhiên trong ĐK nhiệt độ phỏng cao. Các sắt kẽm kim loại như Au (vàng), Pb (chì), Sn (thiếc),… ko phản xạ với nước nhập ngẫu nhiên ĐK này.

Ví dụ:

2Li+2H_2O\to 2LiOH+H_2\uparrow

>>> Xem thêm: Công Thức Và Tính Chất Hóa Học Của Nước

Phản ứng với oxi

Các sắt kẽm kim loại mạnh ở đầu sản phẩm sinh hoạt của sắt kẽm kim loại đều phản xạ đơn giản dễ dàng với oxi nhập ĐK thông thường. Kim loại như Cu (đồng) và sắt kẽm kim loại tầm chỉ phản xạ với oxi ở nhiệt độ phỏng cao. Một vài ba sắt kẽm kim loại khác ví như Fe (sắt) ở ngoài không gian cũng phản xạ với oxi tạo ra trở thành oxit.

Ví dụ:

3Fe+2O_2 \xrightarrow{t^\circ} Fe_3O_4\\
4Al+3O_2 \xrightarrow{t^\circ} 2Al_2O_3

>>> Xem thêm: Lý Thuyết Về Tính Chất Hóa Học Của Oxi

Phản ứng với hỗn hợp axit

Các sắt kẽm kim loại mạnh và tầm Lúc phản xạ với hỗn hợp axit sẽ tạo nên trở thành muối hạt và hidro. Các sắt kẽm kim loại như Fe (sắt), Zn (kẽm), Al (nhôm),… thông thường được dùng nhằm pha chế đi ra khí hidro.

Zn+2HCl \to ZnCl_2+H_2\uparrow

Các sắt kẽm kim loại yếu ớt thông thường sẽ không còn phản xạ được với những hỗn hợp axit loãng. Tuy nhiên, với những hỗn hợp axit với tính lão hóa mạnh (ví dụ: HNO3 loãng) thì một trong những sắt kẽm kim loại như Cu (đồng), Ag (bạc) sẽ có được phản xạ.

2Ag+2H_2SO_{4\ (đặc)}\to Ag_2SO_4+SO_2\uparrow+\ 2H_2O

>>> Xem thêm: Axit Là Gì? Lý Thuyết Về Tính Chất Hóa Học Của Axit

Phản ứng với muối

Kim loại thuộc tính với muối hạt Lúc sắt kẽm kim loại đứng trước đẩy được sắt kẽm kim loại đứng sau thoát khỏi hỗn hợp muối hạt (trừ những sắt kẽm kim loại tan nội địa Li, Na, K, Ba, Ca).

  • Kim loại đơn hóa học nên đứng trước sắt kẽm kim loại nhập hợp ý hóa học. Vị trí này dựa vào sản phẩm sinh hoạt chất hóa học.
  • Kim loại đơn hóa học nên đứng sau Mg nhập sản phẩm sinh hoạt hoá học tập. Các sắt kẽm kim loại này đều ko tan nội địa.
Mg+FeCl_2\to MgCl_2+Fe\downarrow

Lưu ý: Các sắt kẽm kim loại đứng trước Mg như Na, Ba, K,.. tan nội địa nên phản xạ chất hóa học xẩy ra tiếp tục không giống với group sắt kẽm kim loại vẫn nêu bên trên.

Ví dụ: Phản ứng Lúc mang đến Na nhập hỗn hợp CuCl2 như sau

2Na+2H_2O\to 2NaOH+H_2\uparrow\\
2NaOH+CuCl_2\to Cu(OH)_2\downarrow +\ 2NaCl

>>> Xem thêm: Muối Là Gì? Lý Thuyết Về Tính Chất Hóa Học Của Muối

Mẹo ghi nhớ nhanh chóng sản phẩm sinh hoạt chất hóa học của kim loại

Mẹo ghi nhớ nhanh chóng sản phẩm sinh hoạt chất hóa học của kim loại
Mẹo ghi nhớ nhanh chóng sản phẩm sinh hoạt của sắt kẽm kim loại (Nguồn: Internet)

Một số mẹo nhằm ghi ghi nhớ dãy sinh hoạt chất hóa học của kim loại

K, Na, Ba, Ca, Mg, Al, Zn, Fe, Ni, Sn, Pb, H, Cu, Hg, Ag, Pt, Au

Khi này bạn phải may áo giáp Fe ghi nhớ lịch sự phố căn vặn siêu thị Á Phi Âu.

K, Ca, Na, Mg, Al, Zn, Fe, Ni, Sn, Pb, (H), Cu, Hg, Ag, Pt, Au

Khi mọi người may áo giáp Fe ghi nhớ lịch sự phố hàn đồng hiệu Á Phi Âu.

Li, K, Ba, Ca, Na, Mg, Al, Mn, Zn, Fe, Ni, Sn, Pb, (H), Cu, Hg, Ag, Pt, Au

Lúc khó khăn bà cần thiết nường may áo color giáp Fe ghi nhớ lịch sự phố hàn đồng hiệu Á Phi Âu.

hoc-thu-voi-gv-truong-chuyen

Bài tập luyện về sản phẩm sinh hoạt chất hóa học của kim loại

Bài tập luyện 1: Trong 5 sản phẩm sắt kẽm kim loại sau đây, sản phẩm này được bố trí theo hướng sinh hoạt chất hóa học tăng dần?

a. Fe, Cu, K, Mg, Al, Zn

b. Cu, Fe, Zn, Al, Mg, K

c. K, Mg, Cu, Al, Zn, Fe

d. Mg, K, Cu, Al, Fe

e. Zn, K, Mg, Cu, Al, Fe

Lời giải:

Xem thêm: giáo dục quốc phòng 10

Dựa nhập lý thuyết, tao với dãy sinh hoạt chất hóa học của kim loại với cường độ sinh hoạt của những sắt kẽm kim loại rời dần dần kể từ trái ngược lịch sự nên như sau:

K, Na, Ba, Ca, Mg, Al, Zn, Fe, Ni, Sn, Pb, H, Cu, Hg, Ag, Pt, Au

Tuy nhiên, đòi hỏi của đề bài bác là bố trí theo hướng sinh hoạt chất hóa học tăng. Do cơ, tao lựa chọn đáp án b.

Bài tập luyện 2: Cho hỗn hợp ZnSO4 có láo nháo tạp hóa học là CuSO4. Nên sử dụng sắt kẽm kim loại này nhập 4 sắt kẽm kim loại sau đây nhằm vô hiệu hóa tạp hóa học và rửa sạch hỗn hợp này? Viết phương trình phản xạ xẩy ra.

a. Zn

b. Fe

c. Mg

d. Cu

Lời giải:

Dựa nhập lý thuyết sản phẩm sinh hoạt chất hóa học, sắt kẽm kim loại mạnh rộng lớn tiếp tục đẩy sắt kẽm kim loại yếu ớt rộng lớn thoát khỏi muối hạt. Cả 3 sắt kẽm kim loại Zn, Fe, Mg đều hoàn toàn có thể đẩy Cu thoát khỏi CuSO4. Tuy nhiên, tao cần thiết rửa sạch hỗn hợp ZnSO4 (không láo nháo tạp hóa học khác) nên Zn được xem là lựa lựa chọn thích hợp nhất.

Phương trình phản ứng: Zn + CuSO4 → ZnSO4 + Cu↓

Sau phản xạ, Cu ko tan được tạo ra trở thành tiếp tục đơn giản dễ dàng được vô hiệu hóa ngoài hỗn hợp ZnSO4.

Bài tập luyện 3: Viết những phương trình phản ứng

a. Điều chế CuSO4 kể từ Cu

b. Điều chế MgCl2 kể từ những hóa học Mg, MgSO4, MgO, MgCO3 với những hóa hóa học quan trọng khác

Lời giải:

a. Cu + 2H2SO4 (đặc) → CuSO4 + SO2↑ + 2H2O

b.

Mg + 2HCl → MgCl2 + H2

MgO + 2HCl → MgCl2 + H2O

MgCO3 + 2HCl → MgCl2 + CO2↑ + H2O

MgSO4 + BaCl2 → MgCl2 + BaSO4

Bài tập luyện 4: Nêu hiện tượng kỳ lạ để ý được và ghi chép phương trình phản xạ Lúc cho:

a. Nhôm nhập hỗn hợp đồng clorua

b. Kẽm nhập hỗn hợp đồng clorua

c. Kẽm nhập hỗn hợp magie clorua

d. Đồng nhập hỗn hợp bạc nitrat

Lời giải:

  Hiện tượng để ý được Phương trình phản ứng
a. Nhôm tan dần
Dung dịch đồng clorua mất mặt dần dần color xanh
Chất rắn red color dính vào mặt phẳng nhôm
2Al + 3CuCl2 → 2AlCl3 + 3Cu↓
b. Kẽm tan dần
Dung dịch đồng clorua mất mặt dần dần color xanh
Chất rắn red color dính vào mặt phẳng kẽm
Zn + CuCl2 → ZnCl2 + Cu↓
c. Không với hiện tượng kỳ lạ xãy ra Không với phản xạ hóa học
d. Đồng tan dần
Chất rắn white color dính vào mặt phẳng đồng
Dung dịch dần dần gửi lịch sự màu xanh lá cây lam
Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag↓

Bài tập luyện 5: Cho 10,5 g lếu láo hợp ý 2 sắt kẽm kim loại đồng và kẽm nhập hỗn hợp H2SO4 loãng dư chiếm được 2,24 l khí (đktc).

a. Viết phương trình phản ứng

b. Tính lượng hóa học rắn sót lại nhập hỗn hợp sau phản ứng

Xem thêm: đặc sản tiếng anh là gì

Lời giải:

\begin{aligned}
& \small a.
\\
& \small \text{Khi mang đến lếu láo hợp ý 2 sắt kẽm kim loại đồng và kẽm nhập hỗn hợp } H_2SO_4 \text{ chỉ mất kẽm phản xạ.}
\\
& \small \text{Phương trình phản ứng: } Zn + H_2SO_4 → ZnSO_4 + H_2O
\\
& \small b.
\\
& \small \text{Số mol khí hidro: } n_{H_2} = \frac{V}{22,4} = \frac{2,24}{22,4} = 0,1 \ mol
\\
& \small \text{Theo phương trình phản xạ tao có: } n_{Zn} = n_{H_2} = 0,1 \ mol
\\
& \small \text{Khối lượng kẽm nhập cuộc phản ứng: } m_{Zn} = n.M = 0,1.65 = 6,5 \ g
\\
& \small \text{Khối lượng đồng sót lại sau phản ứng: } m_{Cu} = m_{hỗn \ hợp} - m_{Zn} = 10,5 - 6,5 = 4 \ g
\end{aligned}

Tham khảo ngay lập tức những khoá học tập online của Marathon Education

Qua nội dung bài viết này, Team Marathon Education đã hỗ trợ những em làm rõ rộng lớn về dãy sinh hoạt chất hóa học của sắt kẽm kim loại và ý nghĩa sâu sắc tương đương một vài ba thủ thuật nhằm ghi ghi nhớ kiến thức và kỹ năng này. Hy vọng những vấn đề này hoàn toàn có thể hùn những em học tập chất lượng tốt môn Hoá và nâng cấp điểm số. Hãy theo đòi dõi Marathon Education thường ngày nhằm học trực tuyến online kiến thức và kỹ năng hữu ích không giống nhé! Chúc những em trở thành công!