david did his homework and they went to bed

Câu căn vặn :

REWRITE THE SENTENCES, USING PERFECT GERUNDS 1) David did his homework and they went đồ sộ bed . →After having 2) It ís easy for anyone đồ sộ learn hơ đồ sộ cook . → Learning 3) Tony had rescued the kids from the fire. People admired him for that. →People 4) He had dumped lots of rubbish onto the beach. He denied it. →He denied 5) After Ha had read some documents about Green Earth, she decided đồ sộ join the organization. →Having 6) I have seen him before. I remember that. →I 7) You had saved the lives of hundreds of wild animals. Thank you for that. →Thank you 8) They had hunted and killed many wild animals. Later they regretted what they had done. →They regretted 9) Since Mai had refused Nam's offer of a lift in his siêu xe, she had đồ sộ walk trang chủ. →Having 10) You've lied đồ sộ us, the villagers said. The politician denied it. →The politician 11) The factory had dumped tons of toxic waste into the river. It was heavily fined for that. →The factory 12) Thanh had forgotten đồ sộ turn off the gas cooker before he left hí house. He admitted that. →Thanh admitted

Lời giải 1 :

Thảo luận

-- cảm ơn chúng ta nhiều nhé !

Bạn đang xem: david did his homework and they went to bed

cũng có thể chúng ta quan liêu tâm

Quý khách hàng sở hữu biết?

Tiếng Anh hoặc Anh Ngữ (English /ˈɪŋɡlɪʃ/ ) là 1 trong những ngôn từ German Tây, được trình bày kể từ thời thời Trung cổ bên trên Anh, ngày này là lingua franca toàn thị trường quốc tế.Từ English bắt mối cung cấp kể từ Angle, một trong mỗi cỗ tộc German tiếp tục di trú cho tới Anh (chính kể từ "Angle" lại bắt mối cung cấp kể từ chào bán hòn đảo Anglia (Angeln) mặt mũi biển lớn Balt)

Xem thêm: tranh to màu cho be 7 tuổi

Xem thêm: xem giờ tốt hôm nay theo tuổi

Nguồn : Wikipedia - Bách khoa toàn thư

Tâm sự 11

Lớp 11 - Năm loại nhị ở cung cấp trung học tập phổ thông, ngay gần cho tới năm cuối cung cấp nên tiếp thu kiến thức là trọng trách cần thiết nhất. Nghe nhiều cho tới kim chỉ nan sau đây rồi học tập ĐH. Ôi nhiều khi thiệt là kinh hồn, hoang mang lo lắng tuy nhiên những em hãy thỏa sức tự tin và thám thính dần dần điều tuy nhiên mình thích là vô sau này nhé!

Nguồn : ADMIN :))