danh mục bí mật nhà nước

tổng phù hợp danh mục bí mật nhà nước

Bạn đang xem: danh mục bí mật nhà nước

Tổng phù hợp Danh mục kín giang san trong những lĩnh vực

Tổng phù hợp Danh mục kín giang san trong những lĩnh vực

STT

Văn bản

Lĩnh vực

Ngày ban hành

Ngày đem hiệu lực

1

Quyết toan 774/QĐ-TTg

Thanh tra, xử lý năng khiếu nại, tố giác và chống, kháng tham ô nhũng

05/6/2020

01/7/2020

2

Quyết toan 808/QĐ-TTg

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

18/6/2020

01/7/2020

3

Quyết toan 531/QĐ-TTg

Giáo dục và Đào tạo

19/5/2023

19/5/2023

4

Quyết toan 872/QĐ-TTg

Hội Cựu binh sỹ Việt Nam

19/6/2020

01/7/2020

5

Quyết toan 960/QĐ-TTg

Nội vụ

07/7/2020

07/7/2020

6

Quyết toan 969/QĐ-TTg

Giao thông vận tải

07/7/2020

07/7/2020

7

Quyết toan 970/QĐ-TTg

Tòa án nhân dân

07/7/2020

07/7/2020

8

Quyết toan 971/QĐ-TTg

Công tác dân tộc

07/7/2020

07/7/2020

9

Quyết toan 988/QĐ-TTg

Nông nghiệp và cải tiến và phát triển nông thôn

09/7/2020

09/7/2020

10

Quyết toan 1178/QĐ-TTg

Đối nước ngoài và hội nhập quốc tế

04/8/2020

04/8/2020

11

Quyết toan 1180/QĐ-TTg

Xem thêm: vẽ xe lamborghini đơn giản

Viện kiểm sát quần chúng tối cao

04/8/2020

04/8/2020

12

Quyết toan 1285/QĐ-TTg

Văn hóa, thể thao

25/10/2022

25/10/2022

13

Quyết toan 1222/QĐ-TTg

Hội Liên hiệp Phụ phái nữ Việt Nam

11/8/2020

11/8/2020

14

Quyết toan 1294/QĐ-TTg

Khoa học tập và công nghệ

24/8/2020

24/8/2020

15

Quyết toan 1295/QĐ-TTg

Y tế

24/8/2020

24/8/2020

16

Quyết toan 1306/QĐ-TTg

Quốc hội, cơ sở của Quốc hội, cơ sở nằm trong Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Văn chống Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội

26/8/2020

26/8/2020

17

Quyết toan 1369/QĐ-TTg

Công nghiệp và Thương mại

03/9/2020

03/9/2020

18

Quyết toan 1441/QĐ-TTg

Kế hoạch, góp vốn đầu tư và thống kê

23/9/2020

23/9/2020

19

Quyết toan 1451/QĐ-TTg

Lao động và xã hội

24/9/2020

24/9/2020

20

Quyết toan 1494/QĐ-TTg

Xây dựng

02/10/2020

02/10/2020

21

Quyết toan 1660/QĐ-TTg

Tài vẹn toàn và môi trường

26/10/2020

26/10/2020

22 Quyết toan 504/QĐ-TTg Kiểm toán mái ấm nước 22/4/2022 22/4/2022
23 Quyết toan 1722/QĐ-TTg Đảng 03/11/2020 03/11/2020
24 Quyết toan 1765/QĐ-TTg Chủ tịch nước, Văn chống Chủ tịch nước 09/11/2020 09/11/2020
25 Quyết toan 1923/QĐ-TTg Tài chủ yếu, ngân sách 25/11/2020 25/11/2020
26 Quyết toan 2182/QĐ-TTg Ngân hàng 21/12/2020 21/12/2020
27 Quyết toan 2238/QĐ-TTg Thông tin yêu và truyền thông 29/12/2020 29/12/2020
28 Quyết toan 2288/QĐ-TTg Công đoàn Việt Nam 31/12/2020 31/12/2020
29 Quyết toan 39/QĐ-TTg Hội Nông dân Việt Nam 12/01/2021 12/01/2021
30 Quyết toan 211/QĐ-TTg Chính phủ, Thủ tướng mạo nhà nước, Văn chống Chính phủ 17/02/2021 17/02/2021
31 Quyết toan 277/QĐ-TTg Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN những cấp 26/02/2021 26/02/2021
32 Quyết định  741/QĐ-TTg Xây dựng pháp lý, hỗ trợ tư pháp, hành chủ yếu tư pháp, bồi thông thường giang san, xử lý giành giật chấp góp vốn đầu tư quốc tế 20/5/2021 20/5/2021
33 Quyết toan 71/2003/QĐ-TTg Ban Nội chủ yếu Trung ương 29/4/2003 14/5/2023
34 Quyết toan 1285/QĐ-TTg Văn hóa, thể thao 25/10/2022 25/10/2022

Bí mật giang san là gì?

Bí mật giang san là vấn đề đem nội dung cần thiết tự người đứng đầu tư mạnh quan liêu, tổ chức triển khai đem thẩm quyền xác lập địa thế căn cứ nhập quy toan Luật chỉ vệ kín giang san 2018, ko công khai minh bạch, nếu như bị lộ, bị tổn thất hoàn toàn có thể làm cho nguy cấp sợ hãi cho tới quyền lợi vương quốc, dân tộc bản địa. (Căn cứ bám theo khoản 1, 2 Điều 2 Luật chỉ vệ kín giang san 2018)

Hình thức chứa chấp kín giang san bao hàm tư liệu, vật, vị trí, câu nói. trình bày, hoạt động và sinh hoạt hoặc những dạng không giống.

Bảo vệ kín giang san là sự việc cơ sở, tổ chức triển khai, cá thể dùng lực lượng, phương tiện đi lại, giải pháp nhằm chống, kháng xâm phạm kín giang san.

Nội dung nêu bên trên là phần trả lời, tư vấn của Cửa Hàng chúng tôi giành riêng cho người sử dụng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách hàng còn vướng vướng, sướng lòng gửi về Thư điện tử [email protected].

Xem thêm: công thức chung của anken