đăng xuất gmail trên iphone

Tùy thuộc vào tranh bị chúng ta dùng để làm dùng Gmail, bạn cũng có thể singout ngoài Gmail, xóa Tài khoản Google của người sử dụng hoặc quy đổi trong số những thông tin tài khoản không giống nhau.

Tùy lựa chọn đăng xuất

Cách có một không hai nhằm singout ngoài phần mềm Gmail là xóa toàn cỗ thông tin tài khoản của người sử dụng ngoài Smartphone hoặc Tablet.

Bạn đang xem: đăng xuất gmail trên iphone

Tuy nhiên, bạn cũng có thể triển khai nhiều tác vụ tương tự động trải qua những hành vi không giống.

Xóa Tài khoản Google ngoài tranh bị của bạn

Khi chúng ta xóa một thông tin tài khoản, thao tác này tiếp tục xóa thông tin tài khoản ngoài toàn bộ phần mềm bên trên tranh bị. Khi thông tin tài khoản của người sử dụng bị xóa, các bạn sẽ ko được singin vô ngẫu nhiên thành phầm này của Google như Maps hoặc YouTube.

Xem thêm: thơ hay về cuộc sống lạc quan

Bạn nên dùng tùy lựa chọn này nếu còn muốn xóa vấn đề cá thể ngoài tranh bị trước lúc đem tranh bị cho tất cả những người không giống.

Xem thêm: lời tạm biệt chưa nói

  1. Trên iPhone hoặc iPad, hãy ngỏ phần mềm Gmail .
  2. Ở bên trên nằm trong phía bên phải, hãy nhấn vô hình họa làm hồ sơ.
  3. Nhấn vào Quản lý những thông tin tài khoản bên trên tranh bị này. 
  4. Nhấn vô Xóa ngoài tranh bị này.

Mẹo: Việc xóa thông tin tài khoản ngoài Smartphone hoặc Tablet sẽ không còn xóa thông tin tài khoản gốc, bởi vậy, chúng ta vẫn hoàn toàn có thể dùng thông tin tài khoản bên trên PC hoặc tranh bị không giống.

Đăng nhập vày thông tin tài khoản khác

Nếu đang được thêm thắt nhiều thông tin tài khoản vô phần mềm Gmail thì bạn cũng có thể quy đổi giữa các thông tin tài khoản ê. Thư bên trên phần mềm Gmail tiếp tục tách riêng rẽ mang đến từng thông tin tài khoản.

  1. Trên iPhone hoặc iPad, hãy ngỏ phần mềm Gmail .
  2. Ở bên trên nằm trong phía bên phải, hãy nhấn vô hình họa làm hồ sơ.
  3. Nhấn vô thông tin tài khoản mình muốn dùng.

Tác giả

Bình luận