đăng ký bảo hiểm xã hội

Tên thủ tục Đăng ký, kiểm soát và điều chỉnh đóng góp BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN; cấp cho buột BHXH, thẻ BHYT
Loại thủ tục Bảo hiểm xã hội, bảo đảm nó tế
Lĩnh vực Thu bảo đảm xã hội, bảo đảm nó tế, bảo đảm thất nghiệp, bảo đảm tai nạn thương tâm làm việc, căn bệnh công việc và nghề nghiệp
Cơ quan liêu thực hiện BHXH Tỉnh, Quận/huyện
Ngày ban hành
Trình tự động thực hiện

Bước 1. Lập, nộp hồ nước sơ

Bạn đang xem: đăng ký bảo hiểm xã hội

1. NLĐ thao tác bên trên đơn vị chức năng SDLĐ: Lập làm hồ sơ theo gót quy ấn định bên trên điểm 1 mục 1.3 Thành phần hồ nước sơ; nộp làm hồ sơ cho tới đơn vị chức năng SDLĐ.

2. NLĐ thao tác ở nước ngoài: Lập làm hồ sơ theo gót quy ấn định bên trên điểm 2 mục 1.3 Thành phần làm hồ sơ đóng góp qua quýt đơn vị chức năng trả NLĐ đi làm việc việc ở quốc tế hoặc đóng góp thẳng cho tới ban ngành BHXH điểm trú ngụ của NLĐ trước lúc đi làm việc việc ở quốc tế.

3. NLĐ sở hữu kể từ 2 buột BHXH đóng góp trùng BHXH, BHTN: Lập làm hồ sơ theo gót quy ấn định bên trên điểm 3 mục 1.3 Thành phần làm hồ sơ, nộp thẳng cho tới ban ngành BHXH điểm quản lý và vận hành hoặc điểm cơ trú.

4. Đơn vị SDLĐ: Ghi mã số BHXH nhập những khuôn biểu ứng so với NLĐ và được cấp cho mã số BHXH; Hướng dẫn NLĐ lập Tờ khai tham lam gia, điều chỉnh vấn đề BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS) so với NLĐ không được cấp cho mã số BHXH (kể cả NLĐ ko ghi nhớ mã số BHXH); nộp cho tới ban ngành BHXH.

Bước 2. Cơ quan liêu BHXH tiêu thụ làm hồ sơ và giải quyết và xử lý theo gót quy ấn định.

Bước 3. Nhận thành quả gồm: Sổ BHXH, thẻ BHYT; Quyết ấn định trả trả; Tiền trả trả thời hạn đóng góp trùng BHXH, BHTN.

Cách thức thực hiện

1. Nộp hồ nước sơ: Đơn vị SDLĐ, NLĐ thao tác ở quốc tế đóng góp thẳng cho tới ban ngành BHXH NLĐ sở hữu kể từ 2 buột BHXH đóng góp trùng BHXH, BHTN  nộp làm hồ sơ vì chưng một trong số kiểu dáng sau:

a) Qua cty bưu chủ yếu công ích;

b) Trực tiếp bên trên Sở phận Một cửa ngõ của ban ngành BHXH cấp cho tỉnh, cấp cho thị xã hoặc bên trên Trung tâm Phục vụ HCC những cấp.

c) Qua thanh toán năng lượng điện tử so với đơn vị chức năng SDLĐ: lập làm hồ sơ năng lượng điện tử, ký số và trình lên Cổng tin tức năng lượng điện tử BHXH nước ta hoặc qua quýt tổ chức triển khai I-VAN.

2. Nhận thành quả giải quyết: theo như hình thức vẫn ĐK.

Thành phần hồ nước sơ

1. Đối với NLĐ thao tác bên trên đơn vị chức năng SDLĐ nộp làm hồ sơ cho tới đơn vị chức năng SDLĐ:

- Tờ khai nhập cuộc, kiểm soát và điều chỉnh vấn đề BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).

Trường ăn ý NLĐ thừa kế quyền lợi và nghĩa vụ BHYT cao hơn: bổ sung cập nhật Giấy tờ chứng tỏ (nếu có) theo Phụ lục 03.

2. Đối với NLĐ đi làm việc việc ở nước ngoài:

- Tờ khai nhập cuộc, kiểm soát và điều chỉnh vấn đề BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);

- Hợp đồng làm việc sở hữu thời hạn ở quốc tế hoặc ăn ý đồng làm việc được gia hạn tất nhiên văn phiên bản gia hạn ăn ý đồng làm việc hoặc ăn ý đồng làm việc được ký mới mẻ bên trên nước tiêu thụ làm việc theo gót ăn ý đồng.

3. Đối với NLĐ sở hữu kể từ 02 buột BHXH trở lên trên sở hữu thời hạn đóng góp BHXH, BHTN trùng nhau

- Tờ khai nhập cuộc, kiểm soát và điều chỉnh vấn đề BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);

- Các buột BHXH.

4. Đối với đơn vị chức năng SDLĐ

  1. Tờ khai đơn vị chức năng nhập cuộc, kiểm soát và điều chỉnh vấn đề BHXH, BHYT (Mẫu TK3-TS);
  2. Báo cáo tình hình dùng làm việc và list nhập cuộc BHXH, BHYT, BHTN (Mẫu D02-LT);

 c) Bảng kê vấn đề (Mẫu D01-TS).

Số lượng hồ nước sơ 01 cỗ
Thời hạn giải quyết

Kể từ thời điểm ngày ban ngành BHXH nhận đầy đủ làm hồ sơ theo gót quy định:

 - Trường ăn ý cấp cho buột BHXH, thẻ BHYT mới: không thật 05 ngày.

- Trường ăn ý tạm ngưng đóng góp nhập quỹ hưu trí, tử tuất: không thật 05 ngày.

- Trường ăn ý vi phạm quy ấn định của pháp lý về đóng góp BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN: không thật 10 ngày.

- Trường ăn ý kiểm soát và điều chỉnh tăng chi phí bổng đóng góp BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN: không thật 03 ngày.

- Trường ăn ý xác nhận buột BHXH: không thật 05 ngày.

Xem thêm: vẽ công viên đơn giản

- Trường ăn ý trả trả bởi đóng góp trùng BHXH, BHTN: không thật 10 ngày

Đối tượng thực hiện Đơn vị SDLĐ; NLĐ đi làm việc việc ở quốc tế theo gót ăn ý đồng; NLĐ sở hữu kể từ 2 buột BHXH trở lên trên đóng góp trùng BHXH, BHTN.
Lệ phí Không
Tên khuôn đơn, khuôn tờ khai

- Tờ khai nhập cuộc, kiểm soát và điều chỉnh vấn đề BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS);

- Báo cáo tình hình dùng làm việc và list nhập cuộc BHXH, BHYT, BHTN (Mẫu D02-LT);

- Tờ khai đơn vị chức năng nhập cuộc, kiểm soát và điều chỉnh vấn đề BHXH, BHYT (mẫu TK3-TS).

- Bảng kê vấn đề (mẫu D01-TS)


TK1_TS.pdf

TK3_TS.pdf

D01_TS.pdf

D02_LT.pdf

Phu_luc_03_Giayto_lam_cancu_caplai_the_BHYT.pdf

Yêu cầu, ĐK thực hiện

Trong thời hạn 30 ngày Tính từ lúc ngày phú phối kết hợp đồng làm việc hoặc ăn ý đồng thao tác hoặc ngày sở hữu hiệu lực hiện hành của ra quyết định tuyển chọn dụng đơn vị chức năng SDLĐ nên nộp toàn cỗ làm hồ sơ theo gót quy ấn định.

Cơ sở pháp lý

- Luật BHYT số 25/2008/QH12 (14/11/2008);

- Luật BHYT số 46/2014/QH13 (13/6/2014);

- Luật Việc thực hiện số 38/2013/QH13 (16/11/2013);

- Luật BHXH số 58/2014/QH13 (20/11/2014);

- Luật An toàn, VSLĐ số 84/2015/QH13 (25/6/2015);

- Nghị ấn định số 115/2015/NĐ-CP (11/11/2015);

- Nghị ấn định số 28/2015/NĐ-CP (12/03/2015);

- Nghị ấn định số 88/2020/NĐ-CP (28/7/2020);

- Nghị ấn định số 58/2020/NĐ-CP (27/5/2020);

- Nghị ấn định số 146/2018/NĐ-CP (17/10/2018);

- Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH (29/12/2015);

- Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH (31/7/2015);

- Quyết ấn định số 595/QĐ-BHXH (14/4/2017);

- Quyết ấn định số 838/QĐ-BHXH (29/5/2017);

- Quyết ấn định số 888/QĐ-BHXH (16/7/2018);

- Quyết ấn định số 505/QĐ-BHXH (27/3/2020);

- Quyết ấn định số 1040/QĐ-BHXH (18/8/2020).

Xem thêm: vẽ người lái đò

Thông tin cẩn thêm