đại học cần thơ điểm chuẩn 2022

  • Giáo dục
  • Tuyển sinh
  • Đại học

Thứ sáu, 16/9/2022, 22:57 (GMT+7)

Đại học tập Cần Thơ (CTU) lấy điểm chuẩn chỉnh năm 2022 kể từ 15 cho tới 27, với ngành Sư phạm Lịch sử tối đa.

Bạn đang xem: đại học cần thơ điểm chuẩn 2022

Phần rộng lớn những ngành Sư phạm trong năm này tặng nhẹ nhõm đối với năm ngoái, kể từ 0,15 - một điểm. Riêng ngành Sư phạm Lịch sử tăng 2 điểm đối với năm ngoái. Với những ngành tương quan cho tới PC, điểm chuẩn chỉnh tăng kể từ 0,25 - 1,05 điểm.

Biến động vượt trội nhất là ở những ngành Quản lý khu đất đai, Kinh tế Nông nghiệp, Quản lý môi trường xung quanh, Báo vệ thực vật với nút hạn chế kể từ 5,5 - 8,5 điểm. Ngành Kinh tế nông nghiệp lấy 24,5 điểm năm ngoái tuy nhiên trong năm này chỉ 16; ngành Báo vệ thực vật năm ngoái lấy 21,75 điểm thì trong năm này cũng lấy nút 16.

Ngành Khoa học tập cây cối với điểm chuẩn chỉnh thấp nhất với 15 điểm, hạn chế đối với nút 19,35 của năm ngoái.

Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Cần Thơ 2022 rõ ràng những ngành như sau:

Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Cần Thơ 2022 tối đa từ

Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Cần Thơ 2022 tối đa kể từ - 1

Xem thêm: olm.vn lớp 5 đăng nhập

Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Cần Thơ 2022 tối đa kể từ - 2

Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Cần Thơ 2022 tối đa kể từ - 3

Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Cần Thơ 2022 tối đa kể từ - 4

Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Cần Thơ 2022 tối đa kể từ - 5

Năm 2022, Đại học tập Cần Thơ tuyển chọn 7.560 tiêu chí mang lại 99 ngành, theo đuổi sáu công thức xét tuyển chọn, bao gồm tuyển chọn trực tiếp hoặc ưu tiên xét tuyển chọn, xét điểm kỳ thi đua chất lượng tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022, điểm học tập bạ, xét tuyển chọn nhập ngành Sư phạm vày điểm học tập bạ trung học phổ thông, tuyển chọn lựa chọn nhập công tác tiên tiến và phát triển và rất tốt, xét tuyển chọn trực tiếp nhập học tập tu dưỡng kỹ năng và kiến thức.

Xem thêm: con lừa và bác nông dân

Học phí dự loài kiến năm học tập 2022 - 2023 là 13,2-19,5 triệu đồng 1 năm với công tác phổ thông. Học phí công tác tiên tiến và phát triển và công tác rất tốt dự loài kiến là 33 triệu đồng 1 năm.

Điểm chuẩn chỉnh năm ngoái của ngôi trường kể từ 15 - 26,5.

Duy Phương